Egyetemi docens

2016. november 15.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetében egyetemi docens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, az egyetem székhelye és telephelyei, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tanszék igényei szerinti oktatási és szakmai feladatok elvégzése, elsősorban Zeneközvetítés és zenepedagógia, Tanári mesterség, Koncertpedagógia, Neveléstörténet, Elméletek a nevelésről, Pedagógus pályakép és egyéb tantárgyak oktatása. Az egyes hallgatók, illetve hallgatói csoportok munkájának segítése. Részvétel a tanszék tudományos-művészeti munkájában, képviselve a tanszék szakmai múltjához és híréhez méltó szellemiségét, valamint korszerű pedagógiai-művészeti koncepcióját.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Foglalkoztatási követelményrendszer rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, zeneművész-tanári szakképzettség,
 • A neveléstudomány területén szerzett PhD fokozat
 • Előadóképesség idegen nyelven is
 • Büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Oktatói-szakmai-tudományos koncepció
 • Végzettséget, PhD fokozatot, nyelvismeretet tanúsító okiratmásolatok
 • Publikációs jegyzék
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Vida Janka humánpolitikai asszisztens részére a vida.janka@zeneakademia.hu E-mail címen keresztül

vagy

 • Személyesen: Vida Janka, Budapest, 1077 Budapest, Wesselényi utca 52. zárt borítékban, rajta a munkakör megnevezésével .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat bíráló bizottság rangsorolja, a kinevezést a Szenátus véleményének figyelembevételével a rektor adja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 20.


Nagy elődök

Mottó

Virtuális túra


Kodály intézet

Liszt Múzeum

Könyvtár