Kocsis Géza

Született: 1978, Budapest.

 

Tudományos fokozat

PhD (irodalomtudomány – orosz és szláv irodalmak): ELTE, 2012.

 

Kutatási terület

XIX. századi orosz irodalom

Irodalomtörténet, irodalomelmélet, irodalom- és kultúraszemiotika

 

Tudományos tevékenység

Az Észt–Magyar Bilaterális Együttműködés keretei között működő Akadémiai Kutatócsoport tagja 2010-től

Részvétel nemzetközi kollégiumokon az ELTE BTK Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszékén, az Eötvös József Collegium Orosz Filológiai Műhelyében és a Tartui Egyetem Szemiotika Tanszékén (University of Tartu, Department of Semiotics)

Részvétel az ELTE Eötvös József Collegium Orosz Filológiai Műhelyének munkájában

OTKA kutatási pályázat 2002–2005: „Turgenyev prózapoétikájának antik irodalmi gyökerei" (kutatásvezető: Dr. habil. Kroó Katalin, ELTE BTK Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék)

Pro Renovanda Cultura Hungariae Diákok a tudományért pályázat 2001: kutatásvezető

 

Oktatási tevékenység

Orosz és világirodalmi, irodalomtörténeti kurzusok az ELTE BTK Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszékén, valamint az ELTE Eötvös József Collégiumában.

 

Konferenciák, előadások

Irodalomtudományi és szemiotikai tárgyú előadások a Kaposvári Egyetemen, az ELTE Bölcsészettudományi Karán és a Tartui Egyetem Szemiotika Tanszékén.

 

Publikációk

Tanulmányok

10 irodalomtörténeti, irodalomelméleti és szemiotikai szaktanulmány magyar és orosz nyelven magyar és külföldi tanulmánykötetekben.

 

Fordítások

Versfordítások: posztmodern lett líra.

A tartui-moszkvai szemiotikai iskola kutatói (V. N. Toporov, Ju. M. Lotman, Peeter Torop) tanulmányainak magyar fordításai.

 

Szerkesztés, lektorálás

Egy magyar nyelvű tanulmánykötet szerkesztése, közreműködés orosz és angol nyelvű, nemzetközi együttműködés keretei között kiadott kötetek szerkesztésében és lektorálásában, egy magyar nyelvű konferenciakötet lektorálása.

 

Publikációs jegyzék a Magyar Tudományos Művek Tárában:

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10029960

 

Tagság tudományos társaságban

Magyar Szemiotikai Társaság