Ügyvivő szakértő, gazdasági igazgató

2016. november 08.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen ügyvivő szakértő, gazdasági igazgató munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 évre, 2017.01.01-2019.12.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1077 Budapest, Wesselényi utca 52.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A hatályos jogszabályi rendelkezések és az egyetem belső szabályzatai alapján az egyetem működésével összefüggő gazdasági és pénzügyi feladatok ellátásának megszervezése, irányítása, ezen belül: az egyetem gazdasági tevékenységének - a Szenátus határozatainak és a rektor, valamint a kancellár döntéseinek megfelelő - megszervezése, irányítása. Tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása, a keretgazdálkodás működtetése, a számviteli fegyelem betartatása, a szabályozottság biztosítása, így különösen a gazdálkodásra vonatkozó szabályzatok elkészítése, folyamatos felülvizsgálata és aktualizálása. Az egyetem működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok és a beosztott munkatársak felelős irányítása. A munkakör betöltője vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Foglalkoztatási követelményrendszer rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, közgazdász szakképzettség
 • államháztartási szakos mérlegképes könyvelői végzettség
 • mérlegképes könyvelői regisztráció
 • költségvetési szervnél szerzett legalább öt év vezetői gyakorlat
 • EU és hazai pályázati források felhasználásában, elszámolásában szerzett gyakorlati tapasztalat
 • az új államháztartási számvitel magabiztos ismerete
 • kontrolling területen szerzett jártasság
 • az egyetemmel teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszony létesítése
 • büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • középfokú angol nyelvvizsga, egyéb nyelv középfokú ismerete, illetve
 • szakmai nyelvismerettel bővített nyelvvizsga
 • felsőoktatási intézményben szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • nagyfokú munkabírás, terhelhetőség,
 • jó konfliktus-kezelő és kommunikációs, valamint prezentációs képesség,
 • precizitás, csapatmunka szellem,
 • irányítási, vezetési képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, amely bemutatja a pályázó eddigi szakmai tevékenységét
 • vezetői koncepció, program
 • felsőfokú végzettséget, szakképzettséget, esetlegesen meglévő nyelvismeretet tanúsító okiratmásolatok
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Vida Janka humánpolitikai asszisztens részére a vida.janka@zeneakademia.hu E-mail címen keresztül

vagy

 • Személyesen: Vida Janka, Budapest, 1077 Budapest, Wesselényi utca 52. zárt borítékban, rajta a munkakör megnevezésével .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat bíráló bizottság véleményezi, az Egyetem Szenátusa rangsorolja, a kinevezést és a vezetői megbízást a kancellár adja. Az elbírálás során sor kerülhet szakmai kompetenciamérésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.


Nagy elődök

Mottó

Virtuális túra


Kodály intézet

Liszt Múzeum

Könyvtár