Erasmus + pályázati felhívás a 2017/18-as tanévre

2017. február 02.

Az Erasmus + keretében felsőoktatásban tanuló hallgatók pályázhatnak tanulmányi célú és szakmai gyakorlati mobilitásra az Európai Unió országaiban lévő intézményekbe, melyekkel a Zeneakadémiának kétoldalú megállapodása van (lásd: Partnerintézmények).
 

Az ösztöndíj időtartama:

tanulmányi mobilitás: 3-12 hónap

tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja 3-12 hónap

szakmai gyakorlat: 2-12 hónap

 

Ösztöndíjat kaphat:

alap-, vagy mester-, illetve doktori képzésben részt vevő hallgató, ha legalább két lezárt féléve van.

(a III. éves BA szakosok mobilitása csak akkor valósulhat meg, ha a megpályázott félévben vagy tanévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, kivétel  ez alól a diploma utáni szakmai gyakorlat)

 

Újdonság!

Az Erasmus ösztöndíj többször is igénybe vehető különböző képzési fokon. (Ha pl. valaki BA hallgatóként már kapott ösztöndíjat, jelentkezhet MA vagy doktori képzésen is, illetve akár mindkettőn)
 

Az ösztöndíj csak támogatást nyújt, nem fedezi szükségszerűen a fogadó országban felmerülő összes költséget.

Az ösztöndíj mértéke a külföldi tartózkodás hosszától függ, havi összege országonként különböző. (ld: melléklet)

A hallgató az ösztöndíj időtartama alatt egyetemünk beiratkozott hallgatója.
 

A pályázat beadásához szükséges:

  • jelentkezési lap (Application form)
  • tanulmányi szerződés (Learning agreement)
  • rövid szakmai önéletrajz magyar és idegen nyelven
  • motivációs levél magyar és idegen nyelven
  • kiküldhető hanganyag (CD, DVD, link online videó vagy hangfájlokhoz)
  • Ha van, fogadó nyilatkozat a partnerintézmény tanárától

 

A dokumentumok letölthetők innen is!

 

Jelentkezési határidő: 2017. február 10.

A pályázatokat az Erasmus koordinátor által összehívott bizottság bírálja el.

A pályázat leadható Zátonyi Ildikónak (Ligeti Épület Wesselényi u. 52. fsz. 014)
 

ÚJDONSÁG! Kötelező nyelvi szintfelmérés

  •  A kiutazás előtt kötelező a nyelvi szintfelmérés azon hallgatóknak, akiknek az angol, német, olasz, francia, spanyol vagy holland nyelv lesz a munkanyelvük és ez a nyelv nem az anyanyelvük.
  • Az on-line szintfelmérés eredményei alapján az intézményi koordinátor ajánl fel a hallgatónak egy online kurzust. A kurzuson való részvétel ajánlott!
  • A hallgató a tanulmányai végén ismét köteles a szintfelmérő elkészítésére.

 

A pályázás módja:

A pályázatok elbírálása az egyetem vezetősége által az adott tanév március hónapjában történik meg. A kiválasztott hallgatók pályázata a felvételekkel együtt ezután kerül ki a külföldi partnerekhez. Ők döntenek a felvételről, amit intézményünk Erasmus koordinátora (Zátonyi Ildikó – Mobilitási Iroda e-mail: zatonyi.ildiko[kukac]zeneakademia.hu) a hallgató tudomására hoz. Egyidejűleg ajánlott több intézménybe (max 3) pályázni.

Amennyiben a jelentkező  több helyre pályázik a jelentkezési lapot és a kiküldhető idegen nyelvű mellékleteket több példányban kell leadni!

Kérjük pályázat előtt figyelmesen olvassák el a "Hallgatói mobilitás alapelvei" c. dokumentumot.

Amennyiben a hallgató felvételt nyer a fogadó intézménybe, úgy Egyetemünk által a számára folyósított ösztöndíjból kell fedeznie a megélhetési költségeket (szállás, utazás) Szállás keresésében a fogadó intézmény általában segítséget nyújt.

A támogatás összege a külföldön töltött hónapok/napok számától függ. A nem teljes hónapokra járó összeget a külföldi megjelenés/beiratkozás első napjától az oktatás vagy vizsgaidőszak utolsó napjáig eltelt időszakra kell megállapítani.

A kiutazó hallgatónak gondoskodnia kell egészségügyi biztosításról, ill. az" Európai egészségbiztosítási kártyá"- ról, amelyet a TAJ kártya, a személyi igazolvány, iskolalátogatási igazolvány alapján díjmentesen állítanak ki a lakóhelyükhöz legközelebb eső Megyei Egészségbiztosítási Pénztár ügyfélszolgálatánál. Ez a kártya a halaszthatatlanul szükséges ellátásokon túl a tartózkodási időre tekintettel orvosilag szükségessé váló szolgáltatások igénybevételére is jogosít az adott tagállam biztosítottaira irányadó feltételekkel. Erről bővebb információ országonként megtalálható a www.oep.hu honlapon. A kiutazás előtt ajánlatos tájékozódni az egyetemek honlapjain az Erasmus hallgatókra vonatkozó szabályokról.

Hazautazás után a „Transcript of records” c. nyomtatvány igazolja a külföldön végzett tantárgyakat, melyeket a kreditátviteli bizottsághoz kell benyújtani elismertetés céljából. A kreditátviteli bizottság titkára:

Kendrey Beatrix, Ligeti Épület, Wesselényi u. 52 fdsz. 13. szoba, Email: kendrey.beatrix[kukac]lisztakademia.hu, telefon: 462-46-00/207-es mellék. Ajánlatos a kiutazás előtt vele egyeztetni a kreditátvitel lehetőségeiről.

A Tanulmányi osztályon ajánlatos „egyéni tanrend”-et  kérvényezni.

További információk, érdekességek az Erasmusszal kapcsolatban itt olvashatók!

Svájc Erasmus+ programban való részvétele Erasmus+ partnerország státuszban van

Az ERASMUS+ programhoz hasonlóan Svájc saját finanszírozással egy köztes megoldást (”shadow Erasmus”) dolgozott ki, ami minden évben az Erasmus+ pályázatokhoz hasonlóan pályázható.

A mobilitási projektek pályázati beadási határideje a svájci felsőoktatási intézményeknek 2017. március 3.

A Svájci felhívásban a végzés utáni szakmai gyakorlat kivételével minden Svájcba irányuló mobilitástípus megvalósítható.

 

                A Svájcba irányuló mobilitásokat az alábbi összegekkel támogathatják:

Hallgatói mobilitás

SMS: Csak előzetesen megkötött bilaterális szerződések alapján lehetséges a mobilitás.

SMP: A hallgatóknak egy svájci felsőoktatási intézménynél (általában a küldő egyetemük partnerénél) kell pályázni, akkor is, ha egy céghez kívánnak utazni, az adott felsőoktatási intézmény hozza majd meg a döntést.

Tanulmányok(SMS)/Szakmai gyakorlat(SMP) esetén a havi ösztöndíj összege: CHF 420 (EUR 395)

Különleges igényekre szintén lehetséges pályázni, erről bővebb információt az Movetia Ügynökség honlapján olvashatnak.