Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak

Deményi Sarolta (karvezetés) DLA doktori szigorlata

2018. május 30.

2018. június 5. (kedd) 9.30
Zeneakadémia, Főépület (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.), I. terem

 

Főtárgy:

Johann Sebastian Bach: Máté passió (Kamp Salamon)

 

Melléktárgyak:

Stravinsky szeriális művei (Jeney Zoltán)

Mozart Haydnnak ajánlott kvartettjei (Kertész István)

 

A szigorlat nyilvános.