Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak

Sirákné Kemény Kinga (egyházzene) DLA doktori szigorlata

2018. február 9.

2018. február 13. (kedd) 13.00
Zeneakadémia, Ligeti György épület (1077 Budapest, Wesselényi utca 52.), I. emeleti tárgyaló

 

Főtárgy:

Itáliai egyházi concertók (Soós András)

 

Melléktárgyak:

Haydn op. 20 (Kovács Sándor)

Kodály Zoltán három oratórikus műve (Mohay Miklós)

 

A szigorlat nyilvános.