Pávai István

Népzene Tanszék
Tudományos fokozat, egyetemi beosztás: PhD, egyetemi docens
 
Oktatott tárgyak: népzeneelmélet, magyar népzene
 
Tanulmányok:
1976: diploma - Kolozsvári Zeneakadémia - zenetudományi szak, diplomadolgozat: A Sóvidék népzenéje (monográfia, 1976)
1995: honosítva a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem által
2004: PhD fokozat megszerzése. Disszertáció címe: A tánczene és interetnikus kapcsolatai az erdélyi magyar néphagyományban
 
Oktatói tevékenység:
1995: Eötvös Loránd Tudomány Egyetem - Folklór tanszék
1995-2008: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem - Népzene szakirány; Zenetudományi tanszék - óraadó tanár
1999: Janus Pannonius Tudomány Egyetem, (Pécs) - Néprajz tanszék
2008-tól: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene tanszékének adjunktusa
 
Munkahelyek:
1976-1979: Hargita Megyei Népi Alkotások Háza (Csíkszereda) - zenei szakirányító
1979-1980: Művészeti Népiskola (Csíkszereda) - zeneelmélet és zenetörténet tanár
1990: Maros Művészegyüttes (Marosvásárhely Rádió – igazgató; művészeti vezető (1980–1989)
1991–1994: Marosvásárhelyi Rádió - kulturális műsorok osztályvezetője; zenei szerkesztő (1990–1991)
1994-1998: Néprajzi Múzeum (Budapest) - főmuzeológus, Népzenei Osztály vezetője
1999 óta: Hagyományok Háza (Budapest) - Folklórdokumentációs Központ vezetője
2007 óta: MTA Zenetudományi Intézete (Budapest) - tudományos főmunkatárs; Népzenei Archívum vezetője
(1999-2002); tudományos munkatárs (1994–2007)
 
Fő kutatási területek:
népi tánczene
interetnikus népzenei kapcsolatok
népzenekutatás-történet
zenei dialektológia
csángó kulturális identitás
folklorizmus-kutatás
komputeres etnomuzikológia
folklór-dokumentumok digitális archiválása
néprajzi adatbázis-specifikáció
 
Főbb publikációk:
2006: Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 2006. (236 oldal) [Változatlan 2. kiadás]
2005: Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben Budapest, Hagyományok Háza, 2005. (236 oldal) [1. kiadás]
2001: Barozda 1976-2001 Csíkszereda, Alutus, 2001. (137 oldal)
1998: Az erdélyi és a moldvai magyarság népi tánczenéje, Budapest,  Planétás, 1998. (430 oldal)
1993: Az erdélyi és a moldvai magyarság népi tánczenéje, Budapest, Teleki László Alapítvány, 1993. (430 oldal)
 
Tudományos előadások:
1992
Siklód népzenéje: Tudományos ülésszak a Siklód anno... című kiállítás megnyitása alkalmából. Néprajzi Múzeum, Budapest, 1992. március 13.
 
1993
Népi hangszeres harmónia Erdélyben: Konferencia Jagamas János 80 éves születésnapja alkalmából. MTA Zenetudományi Intézete, Budapest, 1993. június 12.
 
1994
Az úgynevezett jajnótákról: Tudományos ülésszak a IX. Kecskeméti Népzenei Találkozón. Kecskemét, 1994. szeptember 2–4.
 
A moldvai magyarok megnevezései: Csángó sorskérdések. Konferencia Lakatos Demeter halálának 20. évfordulója alkalmából- Ipolyi Arnold Népfőiskola, Lakatos Demeter Egyesület. Újkígyós, 1994.
 
1995
A Galántai táncok főtémájának folklórkapcsolatai: Tudományos Fórum, MTA Zenetudományi Intézete, Budapest, 1995. május 4.
 
Vallási és etnikai azonosságtudat konfliktusai a moldvai magyaroknál: Népi vallásosság a Kárpát-medencében IV. (konferencia). Veszprémi Akadémiai Bizottság székháza, 1995. október 28.
 
Jajnóta-szerű dallamstrófák a moldvai magyar népzenében: A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság I. Zenetudományi Konferenciája. Budapest, Fészek Művészklub, 1995. október 6.
 
A moldvai magyar népzenei dialektus: Magyar Népzenei Dialektusok (tudományos ülésszak)
International Council for Traditional Music (ICTM), MTA Zenetudományi Intézete, Magyar Néprajzi Társaság - MTA Zenetudományi Intézete, Budapest, 1995. május 6.
 
1996
Interetnikus kapcsolatok a népi tánczenében: A 20. századi zenetörténet kérdései (konferencia). MTA Zenetudományi Intézete, Budapest, 1996. december 12.
 
A technikai eszközök szerepe a népi tánczene és harmónia vizsgálatában: A kép- és hangrögzítés változó módszerei a néprajzkutatásban (konferencia). Néprajzi Múzeum, Budapest, 1996. október 28.
 
A Néprajzi Múzeum Népzenei Gyűjteményeit nyilvántartó számítógépes adatbázisok bemutatása: A kép- és hangrögzítés változó módszerei a néprajzkutatásban (konferencia). Néprajzi Múzeum, Budapest, 1996. október 28.
 
Gyűjtési beszámoló az 1995. decemberi kéthetes szilágysági, kalotaszegi, mezőségi, aranyosszéki, gyimesi gyűjtőútról - MTA Zenetudományi Intézet, 1996. január 17.
 
Gyűjtési beszámoló az 1996. júliusi háromhetes moldvai gyűjtőútról (Richter Pállal)
MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 1996. október 16.
 
A népi és a nemzeti kultúra viszonyának zenei vonatkozásai Erdélyben: A néptánc- és népzenei hagyományok szerepe a nemzeti identitás formálásában (konferencia). Körmend, 1996. május 24.
 
A néprajzi adatbázis-építés akadályai: Az informatika szerepe a néprajz és folklorisztikai kutatásokban (szakmai tanácskozás). Európai Folklór Centrum, Budapest, 1996. április 25.
 
A számítógépes Népzenei Katalógus bemutatása: Tudományos Fórum, MTA Zenetudományi Intézete, Budapest, 1996. március 20.
 
1997
Sajátos szempontok a népi harmónia vizsgálatában - Tudományos Fórum, MTA Zenetudományi Intézete, Budapest, 1997. június 5.
 
Néhány énekes dallam hangszeres változatai: Az erdélyi és a moldvai népzene az újabb kutatások fényében (konferencia) . MTA Zenetudományi Intézete, Budapest, 1997. május 3.
 
A Galántai táncok főtémája a népzenében: Zenetudományi konferencia a Kodály Emléknapok keretében. Romániai Magyar Zenetársaság, Kolozsvár, 1997. március 10.
 
1998
Interethnische Beziehungen in der volkstümlichen Tanzmusik Siebenbürgens Regionale Volkskulturen im überregionalen Vergleich: Ungarn – Österreich. Szimpozium. Graz, 1998. november 5–6.
 
Az erdélyi hangszeres népi harmónia néhány sajátossága: Falvy Zoltán 70. születésnapja tiszteletére rendezett konferencia. MTA Zenetudományi Intézete, Budapest, 1998. október 9–10.
 
1999
Régi magyar dallamtípusok keresőrendszere. CD-ROM-bemutató - MTA Zenetudományi Intézet, Tudományos Fórum, Budapest, 1999. október 28.
 
 Népzenekutatás a Néprajzi Múzeumban. Az intézményes keretek változásai a kezdetektől az 1980-as évekig
MTA Zenetudományi Intézet, Tudományos Fórum, Budapest, 1999. március 18.
 
2000
Az informatika és a kultúra találkozása, avagy hogyan került Kodály és a népdalok az Internetre - [A Régi magyar népdaltípusok című CD-ROM prezentációja]; A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság VII. Országos Kongresszusa; Eger, 2000. június 21–23. (Juhász Zoltánnal, Surján Lászlóval és Treer Zoltánnal közösen)
Vö.: Együtt az információs társadalomban. A VII. Országos Neumann Kongresszus előadásai. Eger, 2000. június 21–23.
Budapest, Neumann János Számítógép-tudományi Társaság NJSZT 2000-06 jelzetű CD-ROM
 
2001
Az "Utolsó Óra" erdélyi népzenegyűjtés és internetes keresőrendszere - Tudományos Fórum, MTA Zenetudományi Intézete, Budapest, 2001. január 11.
 
A "Régi magyar népdaltípusok" című CD-ROM bemutatása: Népzenei konferencia Olsvai Imre népzenekutató 70. születésnapja tiszteletére. Kaposvár, 2001. március 30–31.
 
A "Pátria" és a "Régi Magyar Népdaltípusok" CD-ROM-ok ismertetése: Néprajzi Múzeum, Budapest, 2001. május 2.
 
Népzene archiválás és katalogizálás budapesti közintézményekben 1990 után: A Népzenei hagyomány továbbélése a III. évezred hajnalán (konferencia). Dunaszerdahely, 2001. szeptember 13–15.
 
2002
A folklór digitális archiválása: IV. Országos Telematikai Konferencia. Miskolc, 2002. szeptember 26.
 
2003
Ereszkedő kvintváltás az erdélyi népzenében - Konferencia az MTA Népzenekutató Csoportja megalapításának 50. évfordulóján- MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 2003. november 7.
 
2004
Erdély, mint nagytáj a népzene- és néptánckutatás szemléletében - Tudományos Fórum, MTA Zenetudományi Intézet, Budapest 2004. december 16.
 
 A Cserebogár-nóta népköltészeti és népzenei vonatkozásai: Folklór és irodalom (konferencia). MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest, 2004. december 2–3.
 
A moldvai magyar hangszeres zene interetnikus kapcsolatai: Veszélyeztetett örökség, veszélyeztetett kultúrák. A moldvai csángók. Nemzetközi tudományos konferencia
Teleki László Alapítvány, Budapest, 2004. március 25-26.
 
2005
Some Aspects of Interethnic Relations in Transylvanian Traditional Dance Music American Hungarian Educators' Association 30th Anniversary Conference - Central European University, Budapest, June 2–5, 2005
 
A román népzene: Nyíregyházi Főiskola, Ének-Zene Tanszék. Nyíregyháza, 2005. április 16.
 
2006
Bartók és a moldvai magyar népzene: Tudományos ülésszak a Bartók emléknapok keretében, a kolozsvári Magyar Opera szervezésében. Kolozsvár, Az Unitárius Püspökség Dávid Ferenc Imaterme, 2006. november 17.
 
Magyar népzenekutatás: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Ének-zenetanár, Karvezetés Tanszék, Budapest, 2006. október 18.
 
Adatok az egykori havasalföldi magyarok tánckultúrájáról: Hagyomány és korszerűség a néptánckutatásban.
 
Bartók Béla és Erdély: Zenetudományi konferencia Bartók Béla születésének 125. évfordulója alkalmából
Sepsiszentgyörgy, Képtár, 2006. május 27.
 
Erdély és Moldva hangszeres magyar népzenéje: Eötvös Loránd Tudomány Egyetem, Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar Ének–Zene Tanszék, Budapest, 2006. május 3.
 
Bartók és a Néprajzi Múzeum Konferencia Pesovár Ernő 80. születésnapja tiszteletére, az MTA Zenetudományi Intézet Néptánc Osztálya, a Magyar Néprajzi Társaság Népzenei és Néptánc Szakosztálya, Pápa Város Önkormányzata, a Magyar Tánctudományi Társaság és az ICTM Nemzeti Bizottsága szervezésében.: Romániai Magyar Zenetársaság. Bartók Emléknapok és konferencia-sorozat Erdélyben
 
Zenetudományi konferencia Bartók Béla születésének 125. évfordulója alkalmából. Nagyvárad, 2006. április 28.
 
2007
Kodály Zoltán és a magyar néptánc. Előadás a Románia Magyar Zenetársaság által szervezett Kodály-konferencián. Kolozsvár, 2007. november 17.
 
Népzenei gyűjtemények, folklór adatok számítógépes nyilvántartása. Előadás a Bartók-rend interneten is elérhető adatbázisa bemutatóján. MTA Zenetudományi Intézet, 2007. november 15.
 
Sólyom Károly zenetudományi és népzenekutatói munkássága. Előadás a Váci Múzeum által szervezett Sólyom Károly emlékesten. 2007. december 5.
 
2008
Complex Folklore Database Project (István Pávai – András Mórocz), Technical challenges and developments in 21st century folk music archiving, Budapest, 2008. 06. 11–12.- The Hungarian Academy of Sciences, Institute for Musicology, Budapest, Táncsics Mihály utca 7. -István Pávai's Introduction (Pávai István bevezetője)
 
Egyéb szakmai tevékenység:
Részvétel tanszakalapítás szakmai előkészítésében (2006-2007) - Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem - Népzene Szakirány
Tantárgyháló, tantárgyleírások, felvételi követelmények kidolgozása több kollégával együtt, Richter Pál vezetésével.
A 2007 őszétől indult képzés bemutatása szakmai nyílt nap keretében
Felkészítők tartása népzeneelméletből a 2007-es felvételire
 
Tagságok:
1990-1994: a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének tagja
1990-1994: a Kriza János Néprajzi Társaság tagja
1990-1994: a Romániai Magyar Zenetársaság tagja
1996-: Martin György Alapítvány Szakmai Bizottságának tagja
1996: a Hungaroton Hangarchívum Tanácsadó Testületének tagja
1996-1998: a Magyar Múzeumok Adatbázisa kialakítását végző szakmai bizottság tagja
1998-2000: a Nemzeti Kulturális Alap Népművészeti Szakmai Kollégiumának tagja
1998-: A Magyar Művelődési Társaság Szakmai Tanácsadó Testületének tagja
1994-1999: a Népzene-Néptánc Szakosztály titkára
1990-: a Magyar Néprajzi Társaság tagja
2002-: a Györffy István Néprajzi Társaság tagja
2006-: az Európai Folklór Központért Egyesület tagja
2006-: a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Bizottságának
2007-: a Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság tagja
2007-: a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja
 
Díjak, kitüntetések:
1993: a Martin György Alapítvány kiemelt 1. díja (Budapest) - Az erdélyi és a moldvai magyarság népi tánczenéje című kéziratért
2012: Magyar Érdemrend Lovagkereszt
 
 
Saját honlap: www.pavai.hu
 
Elérhetőség: pavai[kukac]zti.hu

Notable alumni

Motto

Virtual Tour

Kodály Institute

Liszt Museum

Library