A PhD Doktori Tanács tagjai

Kovács Sándor (PhD) elnök, egyetemi tanár

 

Batta András (PhD) egyetemi tanár

Dalos Anna (PhD) MTA BTK ZTI

Kárpáti János (DSc) egyetemi tanár

Komlós Katalin (DSc) MTA doktora, professzor emerita

Madas Edit (DSc) MTA levelező tagja, egyetemi tanár, PPKE

Péteri Lóránt (PhD) egyetemi tanár

Richter Pál (PhD) egyetemi tanár

Somfai László (DSc) MTA rendes tagja, professzor emeritus

Tallián Tibor (DSc) MTA levelező tagja, professor emeritus

Vikárius László (CSc) egyetemi docens; MTA BTK ZTI Bartók Archívum

Notable alumni

Motto

Virtual Tour

Kodály Institute

Liszt Museum

Library