Felvételi követelmények klasszikus hangszerművész - klasszikus gitárművész szakirányon

Főtárgy:

 

Egy Bach szvit, vagy szonáta, vagy partita.
 

Egy versenymű.
 

Két szabadon választott előadási darab, a kötelező műtől különböző zenei korokból.

 

 

Elmélet (írásbeli):

 

Basszusharmonizálás:

kb. 10 hangból álló basszusmenet harmonizálása és az akkordok jelölése számozással.

 

Elemzés:

egy szonátaformájú nyitótétel formai elemzése Haydn és Mozart zongoraszonátáinak stílusköréből.

 

Zeneismereti teszt:

a) 10 zeneműrészlet felismerése: lehetőleg szerző és cím, de legalább korszak vagy stílus és műfaj szerinti azonosítása.

b) 10 zenei szakkifejezés, fogalom, műcím stb. magyarázata, értelmezése.