Felvételi követelmények MA muzikológus szakirányon

1.) Zenetörténet – főtárgy

 

a) Zenei témájú, 20 gépelt oldalnál (36.000 karakter) nem hosszabb terjedelmű dolgozat (műelemzés, interpretáció-elemzés, dokumentumok feldolgozása, valamely korszak zenei életének kutatásán alapuló tanulmány, műfajtörténeti vagy recepciótörténeti tanulmány) benyújtása 2 héttel (10 munkanappal) az írásbeli felvételi vizsga időpontja előtt, 3 fűzött példányban. A dolgozat alapuljon a tárgyra vonatkozó irodalom ismeretén és törekedjék egyéni megközelítésre. A dolgozatot a jelölt a szóbeli vizsgán védi meg a bizottság előtt.

 

b) Zeneirodalmi tájékozottság igazolása a mellékelt listán szereplő művek felismerésével

 

c) Alapvető tájékozottság az alább felsorolt zeneszerzők életútjában és életművében (minimális követelmény: a Brockhaus–Riemann-féle Zenei lexikon magyar kiadásának szócikkei); szóbeli és írásbeli kérdések megválaszolása:

 

Monteverdi, Bach, Handel, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin, Mendelssohn, Berlioz, Liszt,

Wagner, Verdi, Brahms, Erkel, Debussy, Mahler, R. Strauss, Bartók, Schoenberg, Stravinsky, Kodály 

 

 

2.) Szolfézs és zeneelmélet

 

a) közepes nehézségű dallamok lapról éneklése G- és F-kulcsban

b) hangközök, hangzatok felismerése és éneklése (ABC-s névvel vagy szolmizálva)

c) diktandó: kétszólamú 1900 előtti zenei részlet és egyszólamú 20. századi zenei részlet lejegyzése

 

A klasszikus összhangzattan (modulációk nélkül)

 

  • zongorán:

a) mintapéldák játszása, kadenciák a legfontosabb alterációkkal

b) harmóniamenetek játszása diktálás után (a fokszámok megadásával)

 

  • írásban:

harmóniamenetek felismerése és lejegyzése hallás után (fokszámozással, négyszólamú szerkesztéssel)

 

 

 

 

Kötelező zeneirodalmi ismeretanyag:

 

Palestrina, Giovanni Pierluigi

            Missa Papae Marcelli

 

Gesualdo, Carlo

            Moro lasso

 

Purcell, Henry

            Dido és Aeneas

 

Vivaldi, Antonio

            A négy évszak

 

Bach, Johann Sebastian

            Máté-passió

            Brandenburgi versenyek 2, 3, 5

            Goldberg-variációk

 

Händel, Georg Friedrich

            Messiás

            Vizizene-F-dúr szvit

 

Haydn, Joseph

Szimfóniák:

            no. 45 fisz „Búcsú"

            no. 92 G „Oxford"

            no. 94 G „Üstdobütés"

            no. 100 G „Katona"

            no. 101 D „Óra"

            no. 102 B

            no. 103 Esz „Üstdobpergés"

            no. 104 D „London"

Teremtés oratórium

 

Mozart, Wolfgang Amadeus

Operák:

Szöktetés a szerájból

Figaro házassága

Don Giovanni

Varázsfuvola

Szimfóniák:

            K. 543 Esz

            K. 550 g

            K. 551 C

Zongoraversenyek:

            K. 466 d

            K. 467 C

            K. 482 Esz

 

Beethoven, Ludwig van

A 9 szimfónia

Fidelio

Hegedű–zongora-szonáta:

            op. 47 A

 

Zongoraszonáták:

            op. 13 c

            op. 27 cisz

            op. 53 C

            op. 57 f

            op. 106 B

            op. 111 c

 

Schubert, Franz

Dalciklusok: A szép molnárlány

            Téli utazás

Szimfóniák:

            h

            C („Nagy")

Vonósnégyes: d („A halál és a lányka")

 

 

Berlioz, Hector

            Fantasztikus szimfónia

 

 

Mendelssohn-Bartholdy, Felix

Szimfóniák:

            no. 3 „Skót"

            no. 4 „Olasz"

Szentivánéji álom – Nyitány

 

 

Schumann, Robert

Zongoraművek:

            Carnaval

Dalciklusok:

            Asszonyszerelem, asszonysors

            A költő szerelme

 

Chopin, Frederyk

            Ballada op. 23 g

            Szonáta op. 35 b

 

Liszt Ferenc

Zongoraművek

H-moll szonáta

            Dante-szonáta

            Funérailles

            A Villa d'Este szökőkútjai

Faust-szimfónia

 

Wagner, Richard

            Lohengrin

            Mesterdalnokok

 

Verdi, Giuseppe

            Rigoletto

            Aida

 

Muszorgszkij, Modeszt

            Borisz Godunov

            Egy kiállítás képei

 

Brahms, Johannes

Szimfóniák:

1. c-moll

4. e-moll

Német requiem

2. Zongoraverseny B

 

Debussy, Claude

            Egy faun délutánja

            A tenger

 

Schoenberg, Arnold

            Pierrot lunaire

            Varsói túlélő

 

Bartók Béla

Színpadi művek:

            A kékszakállú herceg vára Cantata profana

Zenekari művek:

Zene húros hangszerekre, ütőkre és

            cselesztára

Concerto

2. és 3. Zongoraverseny

Hegedűverseny (1938)

 

Stravinsky, Igor

            Tavaszi áldozat

            A katona története

            Zsoltárszimfónia

 

Kodály Zoltán

            Psalmus Hungaricus

            Háry János

            Galántai táncok

 

Berg, Alban

            Hegedűverseny

 

Nagy elődök

Mottó

Virtuális túra


Kodály intézet

Liszt Múzeum

Könyvtár