Felvételi követelmények MA muzikológus - etnomuzikológia szakirányon

Etnomuzikológia – főtárgy

 

1.) Népzenekutatási témájú, 20 gépelt oldalnál (36.000 karakter) nem hosszabb terjedelmű a Kárpát-medence népzenéjére vonatkozó dolgozat (kisebb tájegység, műfaj, adatközlő repertoárjának, előadásmódjának bemutatása és elemzése). A dolgozat alapuljon pontosan adatolt népzenei anyagon, a tárgyra vonatkozó irodalom ismeretén, és törekedjék egyéni megközelítésre. A dolgozatot a jelölt a szóbeli vizsgán védi meg a bizottság előtt. Benyújtása 2 héttel (10 munkanappal) az írásbeli felvételi vizsga időpontja előtt, 3 fűzött példányban.

 

2.) Népzenei repertoárban való tájékozottság igazolása

 

a) Népzenei műfajok és kistájak zenéjének felismerése a Magyar Népzenei Antológia DVD-ROM anyagából.

MNA1: Tánczene (Szerk. Martin György, Németh István, Pesovár Ernő)

MNA2: Észak (Szerk. Tari Lujza, Vikár László)

MNA3: Dunántúl (Szerk. Olsvai Imre)

MNA4: Alföld (Szerk. Paksa Katalin, Németh István)

MNA5: Kelet 1. (Szerk. Sárosi Bálint, Németh István)

MNA6: Kelet 2. (Szerk. Sárosi Bálint, Németh István)

MNA7: Moldva és Bukovina (Szerk. Domokos Mária, Németh István)

A DVD-ROM kiadás főszerk. Richter Pál, szerk, Rudasné Bajcsay Márta. MTA Zenetudományi Intézet, 2009 (oktatási segédanyag, felvételizők a DVD-ről másolatot rendelhetnek 2011. február 15-től a Népzene Tanszék tanszéki előadójánál – Köztelek u. 8.)

 

b) Memoriter

60 dal éneklése

férfi tánc (legényes, verbunkos) dallamok megszólaltatása (dúdolva, fütyülve vagy hangszeren) (Kalotaszeg, Szatmár, Mezőség, Maros-Küküllő köze)

 

c) A magyar népzenekutatás legfontosabb kutatási eredményeinek történeti áttekintése és alapvető ismerete. Témakörök: Vikár Béla, Bartók, Béla, Kodály Zoltán és Lajtha László egyéni munkássága; népzenei monográfiák; összkiadási eredmények; határon túli kutatás; hangszeres népzene kutatása. Írásbeli teszt és szóbeli kérdések megválaszolása.

 

Népzenei lejegyzés követelmény

- egy vokális és egy hangszeres dallam középrészletes lejegyzése hangfelvételről. A vokális népdalnak egy versszakát kell leírni szöveggel (g' alapra), a hangszeres felvételből a dallamjátszó hangszer (amennyiben zenekari felvétel) szólamát kell lejegyezni, a játszott hangnemnek, illetve az adott hangszernél szokásos alaphangnak megfelelően.

- egy vonósbanda partitúra-lejegyzése (a brácsát brácsakulcsban, vagy oktávás violinkulcsban kérjük).

 

Nyelv

Angol, német vagy francia nyelvű szakmai jellegű szöveg felolvasása és magyarra fordítása

 

 

A felvételi vizsga elbírálásakor külön-külön mérlegeljük az egyes tárgyakban mutatott teljesítményt. Figyelembe vesszük a speciális területen mutatott kimagasló tájékozottságot, készségeket és érdeklődést. A felvételi során részletesen tájékozódunk a felvételiző eddigi zenei irányú tanulmányainak tartalmáról.

 

 

Nagy elődök

Mottó

Virtuális túra


Kodály intézet

Liszt Múzeum

Könyvtár