Felvételi követelmények népi brácsaművész-tanár, népi harmonikaművész-tanár szakirányon

Főtárgy

I. Hangszeres, énekes tudás

Népi brácsa:

a) Kötelező anyag:

 • Felsősófalvi csárdás és marosszéki  dallamjáték és kíséret (hegedű-harmonika hangszeregyüttessel, Felsősófalva 1980.) a megadott felvételek alapján legalább egy-egy dallam kötelezően választandó, emellett más, Paradica Jánostól származó tánctételek is játszhatóak       
 • Nádas menti, ill. felszegi dallamok kísérete Gyurka József játéka alapján: legényes 1. és legényes 2. - a megadott két felvételből (Türe, 1976.) legalább egy kötelezően választandó; vagy hajnali (Bogártelke, 1984), csárdás 1. és csárdás 2. (Türe, 1976), szapora 1. és szapora 2. (Türe, 1976) - a megadott két felvételből  legalább egy kötelezően választandó
 • Malo bačko kolo (Antus Gabric 1963)
 • Čačak kolo (Hamid Kajmik)
 • Vrapcevo kolo (Felsőszentmárton 1956. Horvát népzenei hagyományok Magyarországon II. Vujicsics Association 2004, CD 9-es track) kísérete       
Az előadásokhoz szükséges szólistáról a felvételi bizottság gondoskodik!

b) Szabadon választott:

 • Két tájegység (két különböző fő dialektusterületről) népzenei anyagának stílushű megszólaltatása. Az összeállítás különböző stílusú és műfajú tételeket tartalmazzon max. 5-5 percben.

 

Népi harmonika:

a) Kötelező anyag:

 • Felsősófalvi csárdás  és marosszéki  dallamjáték és kíséret (hegedű-harmonika hangszeregyüttessel, Felsősófalva 1980.) a megadott felvételek alapján legalább egy-egy dallam kötelezően választandó, emellett más, Paradica Jánostól származó tánctételek is játszhatóak       
 • Nádas menti, ill. felszegi dallamok kísérete Gyurka József játéka alapján: legényes - a megadott két felvételből (Türe, 1976.) legalább egy kötelezően választandó; vagy hajnali (Bogártelke, 1984), csárdás (Türe, 1976), szapora (Türe, 1976) - a megadott két felvételből  legalább egy kötelezően választandó
 • Malo bačko kolo (Antus Gabric 1963)
 • Čačak kolo (Hamid Kajmik)
 • Vrapcevo kolo (Felsőszentmárton 1956. Horvát népzenei hagyományok Magyarországon II. Vujicsics Association 2004, CD 9-es track) kísérete       

Az előadásokhoz szükséges szólistáról a felvételi bizottság gondoskodik!
 

b) Szabadon választott:

Két tájegység (két különböző fő dialektusterületről) illetőleg a kötelező anyagtól eltérő etnikum népzenei anyagának stílushű megszólaltatása. Az összeállítás különböző stílusú és műfajú tételeket tartalmazzon max. 5-5 percben.


A felvételiző készítsen műsorlapot a vizsgabizottság részére, amelyet meghallgatása előtt átad.

A kísérő típusú hangszereknél (brácsa, bőgő, brácstambura), illetve azoknál a hangszereknél, amelyeknél nincs kötelező anyag, három tájegység népzenei anyagából kell készülni.

Az előadás(ok)hoz szükséges közreműködőkről a felvételi bizottság gondoskodik!

 

II. Népzenei repertoárismeret
 

a) Memoriter:

Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje CD-ROM kiadvány anyagából 60 népdalt kell fejből elénekelni (a dalok megtalálhatók és meghallgathatók itt).
 

b) Zenefelismerés:

A Magyar népzenei antológia DVD-ROM anyagából 125 példa (a példák adatai megtekinthetők és a felvételek meghallgathatók itt). A felismerésnél a dialektus és a tájegység meghatározása az alapfeladat. Minden további adat megadása többletponttal jár.

 

III. Népzeneelmélet

Írásbeli teszt a magyar népzene stílusai, műfajai, történeti vonatkozásai, tánc és zene kapcsolata témakörben az alábbi szakirodalom alapján:

 • A Magyar Néprajz VI. Népzene, néptánc, népi játék (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1990.) Magyar népzene című fejezetének (írta: Vargyas Lajos) alábbi alfejezetei:
 • A kutatás története
 • A magyar népzene stílusai, típusai
 • A magyar népzene dialektusterületei
 • Hangszeres zene
 • A használt jelek és szakkifejezések magyarázata

Internetes változat: http://mek.niif.hu/02100/02152/html/06/3.html

144–148 (Átmeneti hangnemtípusok, Ritkább hangnemek, összefoglaló táblázat);
164–166 (Motívum, frázis, periódus)

 

ZONGORA KÖTELEZŐ

 • 1 Bach mű (18 kis preludium, vagy a Kétszólamú Invenciók kötetekből)
 • 1 Bartók mű (Gyermekeknek vagy Mikrokozmoszból)
 • 1 klasszikus darab (szonatina vagy szonáta tétel)

 

ZENEELMÉLET-SZOLFÉZS

a) Szolfézs:

 • Középnehézségű mű lapról éneklése.
 • Hangközök, hangsorok, alaphangzatok ismerete, hallás utáni felismerése, éneklése.
 • Diktálás: zongorán (kétszólamú klasszikus, vagy egyszólamú 20. századi zenei idézet); hangfelvételről (hangszeres egyszólamú népzenei részlet).

b) Zeneelmélet:

 • Klasszikus összhangzattan alapjainak ismerete.
 • Egyszerűbb összhangzattani menetek játszása zongorán diktálás után és hallás utáni felismerése.

 

Pályaalkalmassági vizsgálat

A tanári pályaalkalmassági vizsgálat csak szóbeli formában történik. Két részből áll:

 1. Beszélgetés a felvételiző hallgató szakmai karrierterveiről, pályaelképzeléseiről a felvételiző által már korábban elkészített, és a felvételi jelentkezéshez mellékelt, a tanári pályaválasztással kapcsolatos motivációs levél alapján.
 2. Egy rövid, néhány soros pedagógiai témájú szöveg alapján egy konkrét nevelési helyzet értelmezése és véleményezése.


A pályaalkalmassági vizsgálat külön (szakirodalomból, tananyagból történő) felkészülést nem igényel!

A vizsgálat során a hallgató kommunikációs készségét, személyes motivációját, általános tájékozottságát és beszédkultúráját vizsgálja a felvételi vizsgabizottság.

A vizsgálat időtartama: maximum 15 perc

 

Jelentkezés: felvi.hu