Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak

Az ISA2018 idei ösztöndíjasai

2018. július 3.

Az International Summer Academy of the University of Music and Performing Arts Vienna nyári akadémiáján a Zeneakadémia ösztöndíjasaként idén maximális létszámú, 10 fő hallgató vehet részt az idei intenzív nyári programon Semmeringben:

 

Szőcs Henrik – zongora

Forró Fruzsina – fuvola

Hoang Ho Khánh Ván – hegedű

Kristina Vocetková – cselló

Estefania Avilés – ének

Varga Zsuzsanna – oboa

Kruppa Quartet:
Kruppa Bálint – hegedű
Osztrosits Éva – hegedű
Kurgyis András – brácsa
Baranyai Barnabás – cselló

 

Sikerükhöz gratulálunk és eredményes részvételt kívánunk!