Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak

Európai uniós projekt a Zeneakadémián a tanulók képességeinek fejlesztéséért

2017. november 21.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem gyakorlóiskolája, a „Bartók Konzi” által szervezett program keretében összesen 5 helyszínen mintegy négyszáz általános iskolás látogatott a Zeneakadémiára.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem is tagja annak a budapesti művészeti egyetemek által alkotott konzorciumnak, amely közvetett Európai Uniós forrásból valósítja meg az EFOP 3.2.6-16-2016-00001 „A tanulók képesség kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben” elnevezésű projektet. A 2017. november 16-án megvalósuló projektnapra négyszáz diák egyházi fenntartású intézményből érkezett Budapestre vidéki településekről. A Zeneakadémia munkatársai a Liszt Ferenc téri Főépület mellett a Wesselényi utcai Ligeti György Oktatási Épületben, a Régi Zeneakadémián – beleértve a Liszt Ferenc Emlékmúzeumot és Kutatóközpontot –, valamint a Bartók Konziban fogadták őket. Különböző foglalkozásokon vettek részt: a Liszt Ferenc téri zenepalotában Tápai Dóra és Mészáros Beáta tartott zenepedagógiai foglalkozást, a Wesselényi utcában a 2013-ban befejezett felújítást is irányító Lakatos Gergely főmérnök mutatta meg a gyermekeknek az egyetemi Stúdiót és a Mozitermet. A Vörösmarty utcában pedig a Hangszerkészítő Műhely kulisszatitkaiba pillanthattak be, és barangolhattak Liszt Ferenc egykori lakásában, ahol a Zeneakadémia alapítója oktatott is a maga idejében.

 

Fotó: Zeneakadémia / Erdős Dénes 

 

A Tehetséggondozás és közösségi életre nevelés az egyházi fenntartású intézményekben projektnap további részében Szirányi Borbála szórakoztatta a kicsiket zenés-mozgós játékkal, azután Lakatos Gergely vezette körbe őket a gyönyörű, szecessziós stílusú műemléképületben, és megnézhették többek között a Zeneakadémia LEGO-ból készült makettjét is. A Nagyteremben Dr. Benkő Szabolcs, a „Konzi” igazgatója köszöntőjét követően Dominkó Levente marimbán játszott, majd Szenczy Sándor, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke beszélt a tehetségek felismerésének és gondozásának jelentőségéről. A záróprogramként bemutatott koncerten Szilágyi Júlia énekelt, Révész Márk kürtön játszott, Tóka Ágoston orgonán és zongorán is elkápráztatta ifjú közönségét, az előadást pedig a Vox Nova férfikar zárta Mátyus Elvira vezényletével.

Az eseményről készült galéria itt tekinthető meg.

Címkék