Nem túlzok, amikor azt mondom: mindent, amit zenészként elértem, Weiner Leónak köszönhetek…. Számomra mindig Weiner volt és marad is „a zenész" kiemelkedő mintaképe.

Solti György

Kodály mindenkié!

2018. december 19.

„Kodály Zoltánnal és életművével találkozni annyi, mint korunk egyik legtökéletesebb zenészét csodálni. Három élő »emlékművet« hagyott hazájára és az emberiségre: zeneműveit, Bartókkal együtt végzett kutatómunkáját, s a gyermekek zenei nevelésének új tanítási módszerét” – idézte Dr. Vigh Andrea rektor Yehudi Menuhint ünnepi beszédében a jubileumi Kodály-év lezárásaként tartott konferencián. „Ma, amikor a gyorsaság és az osztott figyelem az erény, amikor a legkülönbözőbb területeken válik uralkodóvá a felületesség, és a magas művészet világában is egyre gyakrabban találkozunk olcsó megoldásokkal, óriási szükség van a kodályi példára: az elmélyültségre, az igényességre és a komolyságra (ami nem kell, hogy örömtelenséget jelentsen). Kodály és munkatársai felismerték a zene »jellemképző erejét«, kimutatták hatását a személyiség, a kognitív képességek fejlődésében, felépítettek egy zeneoktatási rendszert, amelynek mai napig csodájára jár a világ” – tette hozzá Dr. Vigh Andrea a szimpóziumon.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és annak Kodály Intézete rendezésében zajlott Zenepedagógia a 21. században Kodály szellemében elnevezésű kétnapos szimpózium középpontjában azok az irányok álltak, amelyek mentén a Kodály-módszert követő legkiválóbb magyar és külföldi oktatók a zenepedagógiai gyakorlat fejlesztését képzelik el és valósítják meg – korunk lehetőségeihez és kihívásaihoz, posztmodern kulturális környezetéhez és a 21. századi gyerekek világához igazodva. A tanárképzés új lehetőségein és a művészeti nevelés jelentőségén túl szó esett a perifériára szorult területekről is: a középiskolások, a szociálisan hátrányos környezetben élők, illetve a fogyatékkal élők helyzetéről a zeneoktatás szempontjából. Nemes László Norbert, a Zeneakadémia Kodály Intézetének igazgatója kiemelte, hogy a jubileumi Kodály-évben az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával komoly eredményeket tud felmutatni az intézmény, amely óriási előrelépést jelent a zenetanárképzésben, Kodály szellemiségének őrzésében és megújításában.

A konferencián mutatkozott be a Kodály Intézet által létrehozott, innovatív Kodály HUB, amely tanulást és tanítást segítő szakmai anyagokat kínál online, illetve itt érhető el a Megérint a zene óratervező applikáció. Vastapsot kapott a Kodály Mindenkié című 86 perces dokumentumfilm, Kékesi Attila és Papp Gábor Zsigmond Balázs Béla-díjas rendezők alkotása a Kodály módszer nemzetközi alkalmazásáról.

 

Csengery Kristóf és Nemes László Norbert (Fotó: Zeneakadémia / Benkő Sándor)

 

A Kodály-év tiszteletére készült reprezentatív tanulmánykötetet ismertette Csengery Kristóf muzikológus-szerkesztő. Az Ötven év üzenete – Kodály Zoltán zenepedagógiai öröksége Magyarországon és a nagyvilágban címet viselő kiadvány Kodály zenepedagógiai tevékenységébe enged bepillantást, átfogó képet adva Kodály szellemi hagyatékának őrzéséről Magyarországon, a Kodály Intézetben, a Kodály Múzeumban és Archívumban, valamint a mintaiskolák, a kóruskultúra világában az új zenepedagógus generációk által.

 

Csengery Kristóf és Nemes László Norbert (Fotó: Zeneakadémia / Benkő Sándor)

 

„Gyakran használjuk a »Kodály országa« kifejezést – természetesen Magyarországra vonatkoztatva –, és sokakban felmerül, vajon nem fenyeget-e a veszély, hogy üres frázis lesz ebből a szókapcsolatból. Azt gondolom, és az elmúlt két nap is bizonyította, hogy a sokat emlegetett »kodályi hagyomány« valóban élő tradíció, és meg fogja találni a helyét a 21. század gyorsan változó zenei világában.” – e gondolatokkal nyitotta meg az egyetem rektora a szimpóziumot záró hangversenyt, amelyen idén kizárólag kórusművek szólaltak meg, a zene eszközeivel is kifejezve azt az eszményt, miszerint a zenekultúrával, zenei neveléssel kapcsolatos kodályi alapgondolatok örökérvényűek. Dr. Vigh Andrea annak a meggyőződésének adott hangot, hogy Kodály gondolkodása igenis adaptálható napjaink kultúrájához. „A zenében olyan varázserő rejlik, amellyel jobbá tehetjük a világot” – fogalmazta meg a Zeneakadémia és saját hitvallását is.

A Kodály mindenkié című dokumentumfilm nyilvános vetítése december 19-én 18 órakor lesz a Zeneakadémia Solti termében, a belépés ingyenes.