Az Akadémián eltöltött idő alatt tanultam meg a fegyelem és a kemény munka alapjait, melynek aztán egész életemben hasznát vettem.

Solti György

XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

2016. március 8.

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia az ország legnagyobb tudományos rendezvényeként a tehetséges alkotó fiatalok színvonalas bemutatkozási lehetősége, így fontos eleme a minőségi magyar felsőoktatással kapcsolatos nemzetstratégiai törekvéseknek. A konferencia hat évtizedes múltra tekint vissza, kiemelt szerepét a felsőoktatási tehetséggondozásban a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény is rögzíti. Az országos konferencia a legkiválóbb egyetemisták és főiskolások tudományos és művészeti eredményeinek bemutatási és értékelési fóruma, amely ösztönözi az intézményi hallgatói diákköri tevékenységet, támogatja és elismeri a felsőoktatási diáktudományos tevékenység résztvevőit: a tehetséges hallgatókat, mestereiket, konzulenseiket, valamint segítséget ad a kutatómunkában a továbbhaladáshoz, a szakmai kibontakozáshoz és a pályakezdéséhez.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével, továbbá a felsőoktatásban érintett minisztériumok és országos hatáskörű intézmények, szervezetek, alapítványok erkölcsi, szakmai, valamint anyagi támogatásával 2017 tavaszára meghirdette a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (XXXIII. OTDK).

A 16 tudományterületi szekcióban meghirdetett rendezvénysorozat meghatározó esemény a szekciókat befogadó felsőoktatási intézmények számára, és több ezer pályázó hallgató, konzulens, bíráló, szponzor, valamint érdeklődő tevékeny részvételével zajlik.

 

Részvételi felhívás

 

2017 tavaszán a Művészeti és Művészettudományi Szekció rendezőintézménye a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara lesz.

Az OTDT felhívja az egyetemi és főiskolai diákságot, hogy színvonalas pályamunkáikkal, alkotásaikkal nevezzenek az intézményi minősítő TDK konferenciákra, ahol megszerezhetik a XXXIII. OTDK-n való indulás jogát, és így az országos konferencián pályatársaik és szakterületük legkiválóbb szakemberei előtt is bemutathatják eredményeiket. Az OTDT egyidejűleg arra kéri a felsőoktatásban, a tudományban, illetve a gyakorlatban dolgozó oktatókat, kutatókat és fejlesztőket, hogy mesterként, bírálóként segítsék az új nemzedék szakmai kibontakozását.

Az OTDT és a szakmai bizottságok XXXIII. OTDK-val kapcsolatos minden hivatalos dokumentuma a www.otdk.hu honlapon található meg.

A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvétel egységes (OTDT által meghatározott) feltételeit a központi felhívás 2. számú melléklete tartalmazza.

A szekciók sajátosságait tükröző, szekciónként részben eltérő további részvételi szabályokat a szakterületek meghatározó felsőoktatási intézményeit képviselő szakmai bizottságok és a rendező intézmények közösen alakítják ki, és azokat a központi felhívást kiegészítő szekció felhívásokban teszik közzé. Az egyes szekcióknak a benevezni szándékozott pályamunkákkal kapcsolatos követelményeit a központi felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.

A konferenciára benevezett pályamunkákat - az előzetes írásbeli bírálatot követően – személyesen, szóban be kell mutatni a XXXIII. OTDK szekcióülésein. Az OTDK nyelve a magyar. Az idegen nyelvű pályamunkák befogadási és bemutatási szabályairól a szekciók saját felhívásukban rendelkeznek.

 

Az intézményi TDK-konferencia

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a 2017 tavaszán rendezendő országos konferencia előtt több intézményi minősítő TDK-konferenciát rendez: az elsőt 2016. május 2-án hétfőn de. 10 órakor. Ezek célja a hallgatók pályamunkáinak, műsorának bemutatása, értékelése, és a legjobb produkciók, dolgozatok delegálása az országos konferenciára. 

Közös célunk, hogy valóban a legjobb pályamunkák és a legtehetségesebb szerzők, előadók jelenjenek meg az országos konferencián.

 

A Művészeti és Művészettudományi Szekcióban az alábbi területeken adható be pályamunka:

(kivonat a felhívás még hiányzó 3. sz. mellékletéből)

 

I. Művészeti alkotások

II. Zeneművek és színpadi művek

III. Előadóművészi tevékenység

1./ Zenei előadás (klasszikus zene, jazz, népzene stb.)

2,/ Színpadi előadás (színművészet, bábművészet, táncművészet, mozdulatművészet)

IV. Művészetelméleti dolgozatok

1. Művészettörténet és művészetkritika (természetesen zenetörténet is!)

2. Művészetfilozófia és esztétika

3. Társadalomtudományok: művészetpszichológia, -szociológia, kulturális antropológia, néprajz, kultúrtörténet, művészeti menedzsment, kommunikáció-elmélet stb.

4. Szakelmélet minden művészeti ágban

5. Művészetpedagógia és szakmódszertan

 

A bemutatásra szánt pályamunkákhoz a következőket kérjük:

 

Zeneművek esetén:

- zenei kompozíció (énekhangra, akusztikus és elektronikus hangszerekre) kottája 2 példányban; és CD-je, vagy élő megszólaltatása

 - a komponálási folyamat írásos ismertetése (5-10 old, A/4)

  • A zenemű minimum 10, maximum 20 perc időtartamot ölelhet fel
  • A pályamunka bemutatásánál a zenemű, vagy részletének megszólaltatása és a dolgozat szóbeli ismertetése együttesen nem haladhatja meg a 20 percet.
  • Zenei kompozíció elméleti dolgozat és annak interpretációja nélkül nem értékelhető!

 

Előadóművészi tevékenység esetén:

- a produkció műsorterve, az előadó(k) neve

- a produkcióhoz kapcsolódó írásmű (5-10 old, A/4) a műsor összeállításának szempontjairól, az előadói koncepció leírása, a művek zenetörténeti környezetbe való behelyezése, zeneelméleti elemzések stb.

  • A műsorválasztásnál figyelembe kell venni, hogy a pályamunka bemutatásánál a zenei produkció és a dolgozathoz kapcsolódó szóbeli előadás együtt kerül értékelésre, ezek együttes időtartama nem haladhatja meg a 20 percet.
  • Előadóművészi produkció elméleti dolgozat és annak interpretációja nélkül nem értékelhető!

 

Művészetelméleti dolgozat esetén: a dolgozat (15-50 oldal terjedelemben). A terjedelembe nem számítanak bele az illusztrációk és mellékletek.)

- Az írásmű bemutatása az illusztrációkkal együtt nem haladhatja meg a 20 percet.

 

A zsűri elsődlegesen az egyéni teljesítményeket értékeli. Ez nem zárja ki a kollektíven létrehozott művekkel való pályázást.

 

Jelentkezés az intézményi konferenciára

Az LFZE májusi intézményi konferenciájára való jelentkezéseket 2016. április 20-ig az intézményi TDT-titkár, Dr. Kocsis Géza (kocsis [dot] geza [at] lisztakademia [dot] hu) címére kérjük tanszékenként elküldeni. A hallgatók jelentkezéseit a tanszékvezetők összesítsék és továbbítsák a TDT- titkár felé.

A pályamunkák írásos anyagát (nyomtatott változat, CD) a Könyvtár gyűjti és továbbítja a bírálóknak.

Az intézményi konferencia zsűrijét a beérkezett pályázatok alapján az Egyetem tanáraiból fogjuk összeállítani.

Figyelem! Az ebben a tanévben végző hallgatók csak a májusi helyi konferencián szerezhetnek jogot a 2017 tavaszi országos konferencián való részvételre.

A kérdésekkel az OTDK-val, vagy az intézményi konferenciával kapcsolatban Dobszay Ágneshez lehet fordulni a  dobszagi [at] t-online [dot] hu címen.