Deszpot Gabriella

Kodály Intézet, Pedagógiai Oktatás

Név: Dr. Deszpot Gabriella

Született: 1956, Gyöngyös

Tudományos fokozat, egyetemi beosztás: PhD, tudományos főmunkatárs

Kutatási terület: Kokas Klára hagyatékának és életművének tudományos feldolgozása; a Kokas-pedagógia működése és tanítása; a komplex művészeti nevelés és hatásrendszere

Oktatott tárgy: Ismerkedés a Kokas-pedagógiával
 

Képzettség (végzettségek, diplomák)

2006: PhD cím. A neveléstudomány doktori fokozata a neveléstudományi kutatások területén. ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskolája Neveléstudományi Kutatások Doktori Program (Budapest)

1997: Vizuális és környezetkultúra szakos középiskolai tanár, multimédia szakirány. Magyar Iparművészeti Főiskola/MOME (Budapest)

1979: Földrajz-rajz szakos általános iskolai tanár. Ho Si Minh Tanárképző /Eszterházy Károly Főiskola (Eger)

 

További, kiegészítő tanulmányok

1993–1994. Művészetpszichológia – művészetterápia. MIF Tanárképző Tanszéke.

1993–1994. Alternatív és reformpedagógiák posztgraduális tanárképző stúdium. Alternatív Pedagógiai Műhely és Alapítványi és Magániskolák Egyesülete.

1985–1986. Komplex zenei esztétikai nevelés. BMK–Kokas Klára.

 

Tanári tevékenység

1979 óta az oktatásban eltöltött idő több mint 34 év. Ebből közoktatási pedagógusi praxis: kb.19 év; felsőoktatási gyakorlat: 15 év; közben tanárképzési/továbbképzési gyakorlat összesen: kb. 21 év.

 

Oktatás főiskolán, egyetemen

2002-2013. Oktatás: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara, Általános gyógypedagógia Tanszékén az Vizuális kifejezés-és képességfejlesztés I. és II.; Képi kifejezés technikái; Morfológiai rajzelemzés; Médiakultúra; Fogyatékosság és vizuális művészetek; Vizuális alkotás és befogadás tantárgyak tanítása

2006–2008. Óraadás, képzésszervezés: MOME Tanárképző Tanszékén, a vizuális kultúra módszertana, médiapedagógia tantárgyak tanítása (Budapest).

1999–2002. Oktatás: Eszterházy Károly Főiskola Rajz Tanszéken, a rajztanítás és a vizuális kommunikáció módszertana tantárgyak tanítása (Eger)

19961997. Óraadás: Kodolányi Gyula Tanárképző Főiskola posztgraduális képzésén, médiapedagógia tantárgy tanítása (Székesfehérvár).

 

Összes közlemény 1982-től, több mint 140 tétel: lásd a legfrissebb MTMT szerint

Legfontosabb, csak a LFZE munkaköréhez kapcsolódó publikációk:

 

Szakcikk, folyóiratcikk

Guncz Nóra – Kemény Ágnes – Deszpot Gabriella (2015): Életerő a Zenéből. Parlando 2015./3. szám. A zene gyógyító ereje rovat. http://www.parlando.hu/2015/2015-3/Guncz-Kemeny-Deszpot_Eletero-a-Zenebol.pdf 23.

DESZPOT Gabriella–VASS Éva (2015): Multidiszciplináris kutatási lehetőségek a Kokas-módszer vizsgálatára Parlando, 2015/1. sz. URL.: http://www.parlando.hu/2015/2015-1/Deszpot_Vass_KokasKutatasok.pdf 15.

DESZPOT Gabriella (2014): Zeneöröm az iskolában. A Kokas-módszer lehetőségei a zenepedagógiában és általában a képességfejlesztésben. Tanító. Módszertani folyóirat. ISSN:0496-8387  52. évf. 4. sz. / 2014; 25-27.

DESZPOT Gabriella (2014): Zeneöröm kisgyermekeknek. A Kokas-módszer komplex személyiségfejlesztő lehetőségei az óvodában és a korai életszakaszban. Óvodai nevelés. Módszertani folyóirat. HU ISSN 0133-1377 LXVII. évf. 2014. március. 3. szám, 18-19.

Novák Géza Máté – Deszpot Gabriella – Marjai Kamilla (2013): Interdiszciplináris művészetpedagógia: intenzív tanulási helyzetek megváltozott oktatási környezetben.  Iskolakultúra, 2013. 10. szám, pp. 114-129. http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/176.html

Gabriella Deszpot (2013): Il mondo ritrovato nella musica con i bambini. In uscita una nuova collezione dei filmati di Klara Kokas. In: Associazione Italiana Kodály per l'Educazione Musicale. Ente Accredatio M.I.U.R.: 5pdf URL: Teljes dokumentum

Deszpot Gabriella (2013): Üzenet a kapukon túlról. Megjelent a Kokas Klára filmjeiből készült gyűjteményes album. In. Parlando. Zenepedagógiai folyóirat. Gyógyító zene. 55. évfolyam 2013. 3. szám, 8 URL.: Teljes dokumentum

Deszpot Gabriella (2009): Zenei átváltozás. Kokas Klára komplex művészeti programja, mint pedagógia és terápia In. Parlando. Zenepedagógiai folyóirat. 51. évfolyam, 2009. 6. szám 5-11. URL.: Teljes dokumentum

Recenzió

DESZPOT Gabriella (2013): Gondolatok Kokas Klára utolsó könyvéről. Új Pedagógiai Szemle, 2012.11-12. szám, 246-258. URL.: Teljes dokumentum

 

 

Sorozatszerkesztés

DESZPOT Gabriella (2013): „Fülünkbe cseng…" Sorozat Dr. Kokas Klára kevéssé ismert írásaiból. I. „Átadom kézből kézbe" „Tanító tanítványaimnak" írások ajánlása http://www.parlando.hu/2013/2013-5/2013-5-04a-Kokas.htm

DESZPOT Gabriella (2013): „Fülünkbe cseng…" Sorozat Dr. Kokas Klára kevéssé ismert írásaiból. II. „Gyerekek zeneörömben. Képzelt riport Szkubán Judit bemutatója kapcsán" c. írás ajánlása http://www.parlando.hu/2013/2013-6/2013-6-04-Deszpot2.htm

DESZPOT Gabriella (2014): „Fülünkbe cseng…" Sorozat Dr. Kokas Klára kevéssé ismert írásaiból. III. „Az értől az óceánig. Újdonságos Bach koncert gyerekeknek" „Koncert – Kicsike Szertartás. Szülőknek – Gondviselőknek" írások ajánlása http://www.parlando.hu/2014/2014-1/2014-1-08-deszpot.htm

DESZPOT Gabriella (2014): „Fülünkbe cseng…" Sorozat Dr. Kokas Klára kevéssé ismert írásaiból. IV. „Örülünk, lengetünk, énekelünk" „Tapsoljunk? Hátha nem muszáj? Tapasztalatok a gyerekek zenebefogadása körül" írások ajánlása http://www.parlando.hu/2014/2014-2/2014-2-12-Kokas.htm

DESZPOT Gabriella (2014): „Fülünkbe cseng…" Sorozat Dr. Kokas Klára kevéssé ismert írásaiból. V. „Tehetség, zenéből. Személyesen ismerjük" „Pszieszta" „Aprók koncertje" írások ajánlása http://www.parlando.hu/2014/2014-3/Kokas-Deszpot-V.pdf

DESZPOT Gabriella (2014): „Fülünkbe cseng…" Sorozat Dr. Kokas Klára kevéssé ismert írásaiból. VI. „Nap, hold, csillag és a testvéreim" „Sárga lepke. Valkonya hajnala" írások ajánlása http://www.parlando.hu/2014/2014-4/VI_Fulunkbecseng_deszpot.pdf

DESZPOT Gabriella (2014): „Fülünkbe cseng…" Sorozat Dr. Kokas Klára kevéssé ismert írásaiból. VII. „ Bűvös Mikroszkóp – Maria Montessori és a zenefigyelem" írások ajánlása http://www.parlando.hu/2014/2014-5/Deszpot7.pdf

DESZPOT Gabriella (2014): „Fülünkbe cseng…" Sorozat Dr. Kokas Klára kevéssé ismert írásaiból. VIII. „Érzelmek műveltsége" „Kerek Világ" írások ajánlása http://www.parlando.hu/2014/2014-6/Fulunkbecseng_14-15.pdf

 

Kutatási anyagok:

DESZPOT Gabriella (2014, szerk.): Háttéranyagok Kokas Klára koncertpedagógiájának kutatásához. Írások, adatok a kendőlengetős családi koncertekről az Agape Zene-Életöröm Alapítvány hagyatéki részében. Kézirat. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, önkéntes műnyilvántartás, Ny.sz.: 3269; 104

DESZPOT Gabriella (2014): Áttekintés Kokas Klára hagyatékáról. Fejlesztések kulturális tartalmak és a dokumentumok tartós megőrzéséhez. Kutatói beszámoló. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. 24

 

Publicisztika

TÓTH Teréz (moderátor), DESZPOT Gabriella (interjú alany), Pállay József, Kiss Julianna, Klein Sándor (2013): „Nekem az olyan volt, mint egy darabka szabadság" kerekasztal-beszélgetés Kokas Klára Megfésültem a felhőket című könyvének megjelenése alkalmából a zenepedagógus életművéről és tanításáról. Új Pedagógiai Szemle, 2012.11-12. szám, 235-246. URL.: Teljes dokumentum

TÓTH Teréz (moderátor), DESZPOT Gabriella (interjú alany), Garamszegi Valéria, Hollós Máté, Nemes László Norbert, Pállay József, Pásztor Zsuzsa, Urbánné Varga Katalin (2010) Kerekasztal-beszélgetés Kokas Klára életművéről, a jövő lehetséges irányairól, kutatási területeiről és a műhelyekről. Új Pedagógiai Szemle, 2010/5. 71 -83. URL.: Teljes dokumentum

 

Könyvfejezet/Szaktanulmány

DESZPOT Gabriella (2013): A filmek jelentősége Kokas Klára életművében. In: Vékony Katalin (szerk. 2013): Kísérőkönyv Kokas Klára Zenében talált világ című filmválogatásához. Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány, Budapest. 9-14.

Deszpot Gabriella (2013): The significance of films in Klára Kokas's professional career In: Katalin Vékony (ed.) Accompanying book for the assorted film segments entitled "Klára Kokas: Worlds Discovered in Music": Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány, Budapest. 9-14.

DESZPOT Gabriella (2012): Kokas Klára pályaíve. In: Deszpot Gabriella (szerk.): Kokas Klára és alapítványának bemutatása. Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány, Budapest. 5-22.

DESZPOT Gabriella (2012): A Kokas-pedagógia kódexe In: Deszpot Gabriella (szerk.): Kokas Klára és alapítványának bemutatása. Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány, Budapest. 46-68.

 

Konferenciaközlemény kötetben

DESZPOT Gabriella (2013): Van-e beváltható recept a tanulási motivációra? A művészet lehetőségei az önmotiválás képességének megszerzésében. In: Czékus Géza (szerk.): Motiváció–Figyelem–Fegyelem. Motivacija–Odrzavanje Paznje Ucenika. Motivation–Attention–Discipline. VII. Nemzetközi Tudományos Konferencia, Szabadka, Szerbia. 2013. október 4–5.; 7th International Scientific Conference, Subotica, Serbia, October 4-5, 2013. Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar. Szabadka. 12-33. URL: Teljes dokumentum

 

Könyv, szakkönyv

Deszpot Gabriella (2012): Kokas Klára és alapítványának bemutatása. Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány, Budapest, 100

 

Konferencia absztrakt

Gabriella DESZPOT (2013): Is there a good "recipe" for keeping one motivated for learning? The potential of art to acquire the ability of self-motivation. In: Czékus Géza (ed.): Motivation–Attention–Discipline. Final Program and Abstracts. 7th International Scientific Conference, Subotica, Serbia, October 4-5, 2013. University of Novi Sad Hungarian Language Teacher Training Faculty. Subotica.46.

DESZPOT Gabriella (2013): Music within Children. Get-together with Klára Kokas through her unpublished films. In: IKS 2013. 21st International Kodály Symposium 'Music and music education in the 21st century – global challenges', 29 July-2 August, 2013, Kecskemét, Hungary. Organised by the Kodály Institute of Liszt Academy under the auspices of the Intenational Kodály Society. 24.

DESZPOT Gabriella (2011): Experiences about the Complex Personality Shaping Effects of the Kokas Pedagogy. II. Művészetterápiás Világkongresszus. August 28-31. 2011. Novotel, Budapest Cogress Center és "2nd WORLD CONGRESS OF ARTS THERAPIES", Final Programme/Abstract Book. 41.

 

Értekezés (PhD)

Deszpot Gabriella (2005): A komplex művészeti nevelés alternatív módszerei a halmozottan hátrányos helyzetű cigány gyermekek fejlesztésében. Doktori értekezés. Kézirat. 377 (1. kötet: 245; Függelék kötet: 132) (Lásd: Kokas Klára zenei alapú komplex művészeti programja 1. kötet: 57-61. és 2. kötet: 15-17.)

 

Alkotás

2013. KOKAS Klára – VÉKONY Katalin – RIEGER Attila – MIHOLA Péter – KUSZKÓ Anett – DESZPOT Gabriella (szerk.): Zenében talált világ. Kokas Klára filmjeiből készült válogatás a szerző magyarázó szövegével./Worlds Discovered in Music. Selection from the films of Klara Kokas with her own commentary. Tematikus filmgyűjtemény sorozat (4 DVD és kísérőkönyve); I. DVD: Szabad mozdulatok / Free-form movements. 1-33. filmjelenet., II. DVD: Együtt egymásért / Together, for one another. 34 – 84. filmjelenet, III. DVD: Megtalált világ / Worlds discovered. 85 – 108. filmjelenet, IV. DVD: Színes erdő / A colorful forest. 109 – 120. filmjelenet, V: Vékony Katalin (2013, szerk.): Kísérőkönyv Kokas Klára Zenében talált világ című filmválogatásához / Accompanying book for the assorted film segments entitled "Klára Kokas: Worlds Discovered in Music" Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány, Budapest. 6 óra 10 perc.

 

Repozitóriumban megjelent

Deszpot Gabriella (2011): Művészetterápiás kongresszuson voltunk 1. Tapasztalatok a Kokas-pedagógia komplex személyiségformáló hatásairól. (Experiences about the complex personality shaping effects of the Kokas pedagogy) 12 URL.: Teljes dokumentum

 

Ismertetés, interjú

SOÓS Andrea (szerkesztő riporter), DESZPOT Gabriella (riportalany) (2013): Parnasszus -Deszpot Gabriella. Lánchíd Rádió Parnasszus sorozata. 2013.10.13. URL.: Teljes dokumentum 48 perc

SOÓS Andrea (szerkesztő riporter), DESZPOT Gabriella (riportalany) (2013): Beszélgetés a Zenében talált világ c. DVD albumról. Lánchíd Rádió hétvégi kulturális magazinja: Tarsoly. 2013.július 6. URL.: Teljes dokumentum 17 perc

DESZPOT Gabriella (2012): Röviden a Kokas Klára Szakmai Kollégiumról. Teljes dokumentum

DESZPOT Gabriella (2012): A Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány bemutatása / An overview of the Klára Kokas Agape Joy of Music, Joy of Life Foundation. URL.: Teljes dokumentum

 

Konferenciaszereplés

Eva Klara Vass – Gabriella Deszpot (2015): Collective metamorphosis - Opportunities for creative attunement in the Kokas pedagogy of music appreciation. IV. CFMAE/ VII. MERYC konferencia. Tallinn Egyetem Zenei Tanszéke és Neveléstudományi Intézete szervezésében. 2015. május 5- 9. Észtország. Tallinn. Multimédia prezentáció

DESZPOT Gabriella (2014) A képzeletjátékból történet születik. Kokas Klára komplex művészeti módszerének alkalmazása az óvodai nevelésben „Országos Óvopedagógiai Konferencia" Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Óvodapedagógusok Országos Társulása; Galánta, 2014. november 6-7. Interaktív előadás és multimédia prezentáció: 114 dia és 15 filmrészlet

Deszpot Gabriella (2014): A művészeti aktivitás, az alkotó foglalkoztatás jelentősége a felnőtt korú értelmi sérült személyek életében. Terézvárosi ÉNO VI. fővárosi szintű szakmai konferenciája Szemléletformálás és network-építés a művészetpedagógia eszközeivel; Budapest, 2014. október 28. Multimédia prezentáció: 96 animált dia és 4 filmrészlet

DESZPOT Gabriella (2013): Kokas Klára: Zenében talált világ. DVD album bemutató. „Az óvodáskorúak tanítása" c. konferencia és zongorafesztivál. Kadosa Pál műveiből születésének 110. évfordulóján. Budapest. 2013. október 19-20. ZETA, Budapest Plenáris előadás. Multimédia prezentáció: 46 animált dia és 7 filmrészlet

DESZPOT Gabriella (2013): Music within Children. Get-together with Klára Kokas through her unpublished films. 21st International Kodály Symposium 'Music and music education in the 21st century – global challenges' , 31. July, 2013, Kecskemét, Hungary. Organised by the Kodály Institute of Liszt Academy under the auspices of the Intenational Kodály Society.   Multimédia prezentáció: 41 animált dia 82 képpel és 8 filmrészlettel

DESZPOT Gabriella (2011): Experiences about the complex personality shaping effects of the Kokas pedagogy. II. Művészetterápiás Világkongresszus. ‘2nd WORLD CONGRESS OF ARTS THERAPIES' Előadás azonos című prezentációval: Zeneterápia szekció, Magyar Országos Művészetterápiás Egyesület, Budapest. (32 dia és filmrészletek)

Deszpot Gabriella (2005): Komplex művészeti modellek hasznosítása a kortárs művészeti nevelésben. VIII. Apáczai Napok Nemzetközi Tudományos Konferencia, Testvérmúzsák szekció, Győr.

 

Képzésfejlesztési dokumentumok

Deszpot Gabriella (2014): Kokas-pedagógia pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak részletes képzési programja. Kimeneti követelmények és tantárgyi programok. Kézirat a LFZE számára, Budapest. 29

Deszpot Gabriella (2012): Zenepedagógus-képzés szakvizsga Kokas-pedagógia specializációjának képzési programja. Kézirat. KMOP 4.2.1/A_1-2008-0002. projekt, Liszt Ferenc Zeneakadémia. Budapest. 15

Deszpot Gabriella (2011): A Kokas-pedagógia és a zenei alapú komplex művészeti nevelés. Kézirat. KMOP 4.2.1/A_1-2008-0002. projekt, Liszt Ferenc Zeneakadémia. Budapest. 74

Deszpot Gabriella– Lájer Józsefné (2010, szerk.): Kokas pedagógia – 1. szakmai nap. 2010. május 19.„Hogyan tovább…?" Szekció-beszámolók és levelek. Kézirat. Budapest. 46

 

Szakértői tevékenység

2011-től szakértői tevékenység a Kokas Klára Agape Zene-életöröm Alapítványnál. A Kokas-képzésfeljesztő Műhely vezetője és a pedagógus továbbképzések szaktanácsadója.

2008-2012 Szakértő a Tempus Közalapítványnál.

2004-2006: Szakmai vizsgaelnökként szerepel az Országos szakmai vizsgáztatói és az Országos szakképzési szakértői névjegyzéken. (Humán-művészeti szakmacsoport) (OM)

2000-2004: Tagja az OKÉV Érettségi vizsga Előkészítő Bizottságának.

2004-ben szerkesztő szakértőként dolgozott a Pt-MIK „Felsőoktatási projekt"-jében.

1999-2004: Közoktatási szakértő. Az Országos Névjegyzéken a következő szakiránnyal szerepelt: vizuális kultúra, mozgóképkultúra, médiaismeret, környezeti nevelés, hon-és népismeret, kommunikációs kultúra.

2001-2003: Szaktanácsadó az egri Heves Megyei Pedagógiai Intézetben. Tagja a Tanárképzők Szövetsége Módszertani Szakosztályának.

1999-2000: A Közoktatási Modernizációs Közalapítvány pályázatbíráló szakértője volt és ezen kívül több tankönyvet, illetve tantervet bírált.

1998-ban részt vett a „Minta-ökoiskola" cím odaítélésében. Szakvéleményt adott az újjászervezett Természettudományi Múzeum kiállításának tervezetére.

 

Szakmai, közéleti tevékenység – tagság

2011-től a Kokas Klára Szakmai Kollégium alapítója és elnöke.

2010-től a Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány kuratóriumi tagja.

2009-2003 vezetője a Speciális gyermekrajz kutató csoportnak (ELTE-BGGYK)

2002-2008 Tagja a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének.

2002-2010 Tagja a Felsőoktatási Vizuális Nevelési Kollégiumnak.

1995-2001 Tagja a Magyar Környezeti Nevelési Egyesületnek, a Magyar Tehetséggondozó Társaságnak, a Magyar Zeneterápiás Egyesületnek; a „HÍD" Dunántúli Vizuális Műhely-Kanizsai Egyesületnek

1990 A Környezet a Gyermekekért Alapítvány alapítója

 

Kitüntetések, elismerés

1988. Miniszteri Dicsérő Oklevél;

1994. Trefort Ágoston díj a Pro Renovanda Hungariae Alapítványtól a környezetvédelmi nevelés területén kifejtett sikeres tevékenységért és elméleti alapvetésért;

1999. „Más-kép" tankönyvszerzői-díj az Újra Látni. Vizuális kultúra a 7. évfolyam számára tankönyv és ennek tanári kézikönyve megírása alapján (Kiíró: a Soros Alapítvány, az Európai Magyarországért Alapítvány, a Másképp Alapítvány és az UNICEF Magyar Nemzeti Bizottság közösen) kiadói díj megosztva és szerzői díj külön.

 

Elérhetőség

deszpot.gabriella[kukac]academy.liszt.hu

 


 

Nagy elődök

Mottó

Virtuális túra


Kodály intézet

Liszt Múzeum

Könyvtár