Április 20-ig lehet pályázni a Zeneakadémia Baráti Kör ösztöndíjaira

A Zeneakadémia Baráti Köre Egyesület törekvése, hogy az Egyesület alapszabályában meghatározott közhasznú célok mentén, rendelkezésére álló pénzeszközeivel segítse a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, valamint annak hallgatói, oktatói, zenei együttesei és intézményeinek széleskörű szakmai munkáját, és támogassa az Egyetem magas színvonalú működéséhez elengedhetetlen projektek megvalósulását.

 

Április 20-ig az alábbi kategóriákban lehet pályázni:

 

Tanulmányi ösztöndíjak:

Egy tanévre szóló tanulmányi ösztöndíj a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem legkiemelkedőbb hallgatói számára. Az ösztöndíj elnyerése pályázat útján történik. A tanulmányi ösztöndíjat elnyert hallgatók a tanév utolsó napját követő tíz napon belül egy max. 2 oldal terjedelmű beszámolót nyújtanak be a ZBK elnökségéhez, amelyben a tanévben végzett munkájukról adnak számot. Az ösztöndíj maximális összege 800.000 Ft.

Az egyetem költségtérítéses képzésében résztvevő hallgatók részére egy szemeszterre szóló tanulmányi ösztöndíj részösztöndíj formájában. A maximális összeg a féléves tandíj 30 %-a lehet.

 

Egyéni hallgatói célok támogatása, hallgatói csoportok támogatása:

Ösztöndíj a hallgatók egyetemi képzését kiegészítő, a hallgató választott szakirányához közvetlenül kapcsolódó kiegészítő tanulmányok költségeinek biztosítására;

 • hazai és külföldi mesterkurzusokon valamint egyéb tanulmányutakon való részvételhez kapcsolódó utazási, szállás, szállítási és tanulmányi költségek (részvételi díj, regisztrációs díj, dologi kiadások).(Csoportos pályázat esetén a pályázatért felelős személy nyújtja be a pályázatot.)

Ösztöndíj a hallgatók művészi vagy tudományos karrier építésének támogatására;

 • hazai és nemzetközi versenyeken való részvételhez kapcsolódó utazási, szállás, szállítási és regisztrációs költségek,
   
 • Erasmus programban résztvevők útiköltségtérítése,
   
 • hazai és külföldi koncertek megvalósításához szükséges költségek,
   
 • konferenciákhoz kapcsolódó utazási, szállás és részvételi költségek támogatása,
   
 • a művészi karrier építéséhez kapcsolódó egyéb tevékenységek.(Csoportos pályázat esetén a pályázatért felelős személy nyújtja be a pályázatot.)

 

Projektek, beruházások támogatása:

 • A Zeneakadémia tanszékei által rendezett hangversenyek, vizsgaelőadások, mesterkurzusok, tanfolyamok, konferenciák megvalósításának anyagi támogatása.
   
 • A Zeneakadémia intézményeinek projektekhez kapcsolódó támogatása.
   
 • Szakmai kutatói munkához kapcsolódó kiadványok megjelenésének elősegítése.
   
 • A hallgatók által használt, a Zeneakadémia tulajdonában levő hangszerek beszerzésének, javításának támogatása.

 

További információ a Baráti Kör honlapján olvasható!


 

Nagy elődök

Mottó

Virtuális túra


Kodály intézet

Liszt Múzeum

Könyvtár