Megjelent az Új Liszt-Összkiadás 8. pótkötete

2017. április 03.

A Zeneakadémia tanára, Kaczmarczyk Adrienne és Sas Ágnes gondozásában jelent meg a Liszt Ferenc: Magyar rhapsodiák és más művek című kottákat tartalmazó kiadvány.

Az Új Liszt-Összkiadás 8. pótkötete a Magyar rapszódiák 12–21. darabjainak első verzióján kívül Liszt két rövidebb, magyar vonatkozású darabját tartalmazza. Valamennyi kompozíció e kötetben jelenik meg először tudományos igényű kiadásban. A Magyar rapszódiák e változata az összkiadás 7. pótkötetében kiadott Magyar dallok (1-11. szám) folytatásaként készült 1846–50 között. A sorozat 13. darabja a Liszt által több alkalommal is feldolgozott a Rákóczi-indulóra épül, amely 1839-es első magyarországi hangversenye óta elmaradhatatlan ráadásszáma volt hangversenyeinek. A Mosonyi gyászmenete című kompozíció első változatának (a jóval későbbi Magyar történelmi arcképek sorozat 7. darabja előfutárának) kiadását különösen aktuálissá teszi, hogy nemrégiben került elő a zongoradarab mind ez idáig lappangó szerzői kézirata. .

A Liszt-összkiadás legújabb kötetét részletes, új kutatási eredményeket tartalmazó angol és német nyelvű előszó, számos kézirat-fakszimile és kritikai jegyzetapparátus teszi különösen értékes, tudományos hitelű kiadvánnyá. A keménytáblás összkiadás-kötettel egyidejűleg megjelenik annak papírborítású, praktikus célokat szolgáló változata is, amelynek tartalma - a kritikai jegyzeteket leszámítva - azonos az összkiadás-kötetével.