Orgonaismeret-orgonatörténet 120 órás pedagógus-továbbképzés indul a Zeneakadémián

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a 2017/2018. tanévben 120 órás akkreditált pedagógus-továbbképzést indít Orgonaismeret-orgonatörténet címmel (alapítási engedélyszám: 23/188/2015). A továbbképzés olyan komplex ismeretek megszerzését biztosítja, amelyeket rendszerezett formában korábban Magyarországon nem lehetett megszerezni.

 

A továbbképzés résztvevői

A továbbképzésre jelentkezhetnek alapfokú művészeti iskolában, szakiskolában, művészeti szakközépiskolában, gimnáziumban tanári munkakört betöltő, orgona tantárgyat tanító – egyetemi vagy főiskolai végzettséggel vagy mesterfokozattal, ill. az alábbiakban megnevezett szakképzettséggel rendelkező – pedagógusok:

 • orgonaművész, -tanár
 • orgonatanár, kamaraművész
 • egyházzenész, tanár
 • orgonatanár
 • zeneművész-tanár (okleveles orgonaművész)
 • egyházzenetanár (egyházzene-orgona)
 • zeneművész-tanár (okleveles egyházzene-orgonaművész)
 • ének-zene tanár  [ideértve a korábbi KÉTK, ÉTK szakon szerzett szakképzettségeket is]

 

A továbbképzés sikeres elvégzésével a résztvevők teljesíthetik hétévenkénti továbbképzési kötelezettségüket. A továbbképzés sikeres elvégzéséről a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti tanúsítványt kapnak.

 

A tanfolyam időtartama

A tanfolyam időtartama 120 óra. Az ismeretellenőrzések ezen felül, kontaktórán kívül történnek.

 

A továbbképzés oktatója

A továbbképzés oktatója Szabó Balázs orgonaművész, orgonaszakértő, hangszertörténész.

 

A foglalkozások rendje a 2017/2018-as tanévben

Helyszín: a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Ligeti György Épülete (1077 Budapest, Wesselényi utca 52.). A terepgyakorlatok helyszíneit az előadások alkalmával közöljük.

A foglalkozások szombati napokon (reggeltől késő délutánig) folynak, ebédszünettel.

 • 2017. október 7.
 • 2017. november 4.
 • 2017. november 18.
 • 2017. december 2.
 • 2018. január 13.
 • 2018. február 10.
 • 2018. február 24.
 • 2018. március 10.
 • 2018. március 24.
 • 2018. április 14.
 • 2018. április 28.

terepgyakorlatok:

 • május. 4-5, 11-12.

 

Részvételi díj

A továbbképzés részvételi díja 150 000 Ft. Ez tartalmazza a „terepgyakorlatok” helyszínére történő utazás költségeit is Budapest és a helyszín viszonylatában.

 

Jelentkezés

Borzi Zoltán tanszéki ügyintézőnél e-mailben a borzi.zoltan[kukac]zeneakademia.hu címen a jelentkezési lapot kitöltve, mely ide kattintva letölthető.

Részletes szakmai kérdésekben előzetesen Szabó Balázst lehet felkeresni a info.szabobalazs[kukac]gmail.com  címen.

A továbbképzésre való felvétel felvételi (alkalmassági) vizsga útján történik.

A felvételi vizsga helyszíne, időpontja, követelményei: 2017. szeptember 17. alapszintű orgonaismereti szintfelmérő teszt.

 

Jelentkezési határidő:

2017. szeptember 15.

A tanfolyam 10 fő alatt nem indul!

 

Rövid ismertető a tanfolyamról

A továbbképzési program az első Magyarországon, amely széles körű ismereteket nyújt az egyetemes orgonaépítészetről, és annak kontextusában helyezi el a magyarországi orgonakultúrát. Korábban ilyen irányú, komplex ismeretek elsajátítására - szervezett képzési keretek között - nem volt lehetőség.

A program egyrészt átfogó elméleti ismertetést ad a különféle történelmi stílusokról, az egyes korszakok legjelentősebb hangszerkészítőinek életművéről, azok technikai innovációiról és hangzásbeli újításairól. A résztvevők különböző korszakok zeneszerzőinek és jelentős orgonistáinak életművén keresztül nyernek alapos betekintést abba, hogy milyen kölcsönhatásban dolgozott együtt a hangszerkészítés és a zeneszerzés, illetve az orgonista szakma.

A témakörökhöz terepgyakorlatok kapcsolódnak: a résztvevők olyan orgonákat tekintenek meg, amelyeken megvizsgálhatók, illetve megszólaltathatók az egyes stílusok főbb jegyei. Ezzel az elmúlt évtizedek részben praxisidegen képzésén javítunk, és hozzájárulunk a régi és műemlék hangszerek védelméhez, megfelelő, szakszerű használatához, gondozásához.

Az ismeretek ellenőrzése az egyes tematikai egységek esetében írásbeli vizsgával, (a terepgyakorlatok esetében írásbeli beszámolóval), a továbbképzési program végén záródolgozattal, írásbeli és szóbeli vizsgával történik. Az értékelés valamennyi ismeret-ellenőrzési forma esetében „jól megfelelt”, „megfelelt”, „nem felelt meg” lehet. Az értékelés szempontjai között különösen fontos, hogy az egy adott szakterületen belül tevékenykedő pedagógus átlássa, és praxisába be tudja építeni a tanult anyag technikai és zenei-stilisztikai vonatkozásai közti összefüggéseket.

A program sikeres teljesítéséről szóló tanúsítvány kiadásának feltétele az összóraszám legalább 90%-ának megfelelő arányú részvétel, ezen túl a terepgyakorlatokon való maradéktalan részvétel, a beadandó írásbeli feladatok határidőre történő benyújtása, a tematikai egységekhez tartozó számonkérés és a záró ismeret-ellenőrzés „jól megfelelt” vagy „megfelelt” értékeléssel történő teljesítése.


Nagy elődök

Mottó

Virtuális túra


Kodály intézet

Liszt Múzeum

Könyvtár