Szeptember 15-én kerül sor a Kodály Intézet Bacon-Erdei ösztöndíjainak átadására

2017. szeptember 15.

A Kodály Intézetért Alapítvány első ízben 2015-ben – néhai Denis Bacon végakaratának megfelelően – hirdette meg a Bacon-Erdei posztgraduális ösztöndíjat.

Denis Bacon két jelentős Kodály-centrum társalapítója volt az Amerikai Egyesült Államokban, éveken át Erdei Péter munkatársa, a Kodály-életmű nemzetközi elismertetésének avatott képviselője, aki az 1970-es évektől Kecskeméten is rendszeresen részt vett a Kodály Szemináriumokon, konferenciákon, figyelemmel kísérte az Intézetben tanulmányokat folytató amerikai hallgatók előmenetelét.

A Bacon-Erdei Ösztöndíj célja, hogy 3-10 hónap időtartamra lehetőséget biztosítson olyan zenepedagógusok, kutatók vagy előadóművészek elmélyült alkotó tevékenységéhez, akik kutatásokat folytatnak Kodály életművéhez kapcsolódóan, vagy előadóművészként Kodály és más 20. századi magyar zeneszerzők műveinek értő tolmácsolására készülnek.

A neves szakemberekből álló bíráló bizottság (Erdei Péter, Dr. Ittzés Mihály, Dr. Nemes László Norbert) idén második alkalommal ítélte oda a jelentős pénzösszeggel járó ösztöndíjat: Theodor Vinden (Egyesült Királyság) kutatói munkájának, és Javier López Jorge (Spanyolország) zongoraművészi pályájának támogatására.

Az ösztöndíjak átadására a Kodály Intézet tanévnyitó ünnepségén, 2017. szeptember 15-én 10 órakor kerül sor.


 

Nagy elődök

Mottó

Virtuális túra


Kodály intézet

Liszt Múzeum

Könyvtár