A Tempus Közalapítvány pályázati felhívásai a 2018/19-es tanévre

 

Nyári egyetemi kurzusok szervezése

A pályázat célja:

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet  magyarországi felsőoktatási intézmények, illetve releváns tapasztalattal rendelkező szervezetek 2018. évi nyári egyetemi kurzusok szervezésére és lebonyolítására a magyar mint idegen nyelv, hungarológiai és tematikus (nem nyelvi) képzések témakörben, külföldi (nem magyar anyanyelvű) résztvevők számára.

 

Pályázati feltételek:

2 illetve 4 hetes kurzusok szervezése (magyar nyelvi kurzusok esetén 60-120 órában); magyar nyelvi kurzus esetén a pályázónak minden szinten (pl. kezdő, középhaladó, haladó) induló képzést kell biztosítania; tematikus (nem nyelvi képzésre irányuló), idegen- és magyar nyelvű kurzusok is meghirdethetők, de csak akkor, ha a kurzusok témája egyértelműen kötődik a magyar kulturális, művészeti, tudományos élethez és ezek bemutatásához. Konferenciák, nemzetközi szimpóziumok támogatására nincs mód. A pályázónak teljes ellátást (szállás, étkezés) kell biztosítania a hallgatók részére és vállalnia kell a kurzusok magas szintű szakmai, pénzügyi és technikai lebonyolítását.

 

Államközi ösztöndíjak kiutazóknak 2018-19

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet a kétoldalú nemzetközi oktatási, tudományos és kulturális munkatervekben, megállapodásokban biztosított, a 2018 nyarán megrendezendő nyári egyetemi kurzusokon való részvételre.

A 2-8 hetes nyári egyetemi programok többnyire a fogadó ország kultúrájának, művészetének megismerésére, a pályázó nyelvtudásának tökéletesítésére nyújtanak lehetőséget. Programjukat és helyszínüket a fogadó fél határozza meg, ennek következtében egyéni kutatómunkára, más helyszínen folytatandó tudományos tevékenységre nincs mód. Amennyiben a rendezvény tematikája más szakterületre irányul, azt az egyes munkatervi pontoknál jelezzük. A legtöbb esetben ismerni kell a fogadó ország nyelvét is. Államközi státuszban, támogatás nélkül is lehetséges kiutazás, amennyiben a pályázó nem nyeri el az ösztöndíjat, de a pályázata megfelelő és pénzügyi támogatás nélkül is vállalja a részvételt, és a külföldi fogadó fél visszajelzi a fogadó szándékot. A pályázók végzettsége alatt a pályázás időpontjáig megszerzett végzettség értendő.

 

Collegium Hungaricum

A pályázat célja:

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet egyéni ösztöndíjakra a bécsi Collegium Hungaricumba (CoHu). A felhívás célja általános elméleti, valamint forrásfeltáró, illetve forrásfeldolgozó kutatások végzése a közös közép-európai múlt, illetve az osztrák-magyar kapcsolattartörténet terén.

 

Pályázati feltételek:

Az ösztöndíjra az osztrákmagyar kapcsolattörténet egyetemi diplomával (mesterfokú vagy azzal egyenértékő végzettség) rendelkezı kutatói pályázhatnak, akik a bécsi központi közgyőjteményekben, levél és kézirattárakban, könyvtárakban, múzeumokban és egyetemi vagy állami kutatóhelyeken a magyar történelem, gazdaságtörténet, várostörténet, művelődés, irodalom, művészet, filozófia, pszichológia és jogtudomány terén általános elméleti, valamint forrásfeltáró, illetve forrásfeldolgozó kutatásokat kívánnak végezni. Indokolt esetben más szakterületek képviselői is pályázhatnak.

 

A pályázatok részletes leírása és a szükséges dokumentumok ide kattintva elérhetők.