Az NKA Zenei Kollégiumának őszi pályázatai

Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 28.

 

1. Pályázati cél:

Komolyzenei hang- és képanyagok készítésének, terjesztésének elősegítése.

 

Pályázati feltételek:

a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
 

A támogatás formája:

vissza nem térítendő támogatás
 

A támogatás forrása:

a 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 24.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: 2.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.
 

Pályázók köre:

a hang- és képfelvételeket készítő és/vagy a kiadványokat megjelentető, a pályázat benyújtásakor 18. életévüket betöltött magánszemélyek, jogi személyek, valamint egyéni vállalkozók.
 

A pályázati cél megvalósításának időtartama:

2018. január 1. – 2018. december 31.

 

2. Pályázati cél:

Komolyzenei kottakiadványok, zenetudományi, zenekritikai és zenepedagógiai művek megjelentetése.

 

Pályázati feltételek:

a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
 

A támogatás formája:

vissza nem térítendő támogatás.
 

A támogatás forrása:

a 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 20.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: 2.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.
 

Pályázók köre:

magyarországi könyv- és kottakiadók, mint önálló jogi személyek, valamint egyéni vállalkozók (a kiadói tevékenységnek a jogi dokumentációban szerepelnie kell).
 

A pályázati cél megvalósításának időtartama:

2018. január 1. – 2018. december 31.

 

3. Pályázati cél:

Nemzetközi előadó-művészeti szervezetekben való jelenlét támogatása, a 2018. évre fizetendő tagdíjhoz való hozzájárulás.

 

Pályázati feltételek:

a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
 

A támogatás formája:

vissza nem térítendő támogatás.
 

A támogatás forrása:

a 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 6.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: A Kollégium nem írja elő a maximálisan igényelhető támogatás  összegét.

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.
 

Pályázók köre:

az előadóművészek szakmai, egzisztenciális, jogi érdekeit képviselő, hazai viszonylatban országosan reprezentatívnak minősülő egyesületek, amelyek legalább két éve teljes jogú tagjai az előadóművészek szakmai, egzisztenciális, jogi érdekeit képviselő nemzetközi, európai vagy világszervezetnek.
 

A pályázati cél megvalósításának időtartama:

2018. január 1. – 2018. december 31.

 

4. Pályázati cél:

Alkotói támogatás hazai és határon túli magyar zeneszerzők számára új, magyar, komolyzenei művek megalkotására (nagyobb terjedelmű szimfonikus-, oratorikus-, kórus-, verseny- és zenés színpadi-, valamint szóló- és kamarazenei művek).

 

Pályázati feltételek:

a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
 

A támogatás formája:

vissza nem térítendő támogatás.
 

A támogatás forrása:

a 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
 

Felhívjuk pályázóink figyelmét:

  • pályázni új zenemű zenéjének és/vagy szövegének megírására lehet;
  • az NKA Kollégiumainál korábban alkotói támogatásban részesült művel nem lehet pályázni.

Alkotói támogatásra egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be.

A pályázatban megjelölt megvalósítási időszak el kell, hogy különüljön a korábbi támogatott pályázatban/támogatási szerződésben szereplő megvalósítási időszaktól, melyről a pályázónak hitelt érdemlően nyilatkoznia szükséges.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 208.000.000 Ft

A keretösszeg fedezetét a szerzői jogdíjbevételből származó bevétel biztosítja.

Igényelhető támogatás: 4.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.
 

Pályázók köre:

a pályázat benyújtásakor 18. életévüket betöltött zeneszerzők és zeneművek szövegírói, mint magánszemélyek.

Társszerzők pályázatukat csak egyénileg nyújthatják be, az értékelés pályázatonként külön-külön történik.
 

A pályázati cél megvalósításának időtartama:

2017. július 1. – 2018. június 30.

 

5. Pályázati cél:

Kortárs magyar komolyzenei művek belföldi vagy külföldi megszólalásának és terjesztésének támogatása, kortárs egyedi hangversenyek vagy hangversenysorozatok megrendezése, kortárs koncertszerű rendezvények megvalósítása.

 

Pályázati feltételek:

a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
 

A támogatás formája:

vissza nem térítendő támogatás
 

A támogatás forrása:

a 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
 

Felhívjuk pályázóink figyelmét:

támogatott pályázatok esetén - a szakmai ellenőrzés érdekében - az egyes programok előtt két héttel értesítést/meghívót kell küldeniük a zenemuveszet@nka.hu e-mail címre.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy nem nyújtható be pályázat azon szakmai programokra, amelyeket a Zeneművészet Kollégiuma 2017. I. félévi pályázati kiírásai keretében már támogatásban részesített.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 65.000.000 Ft

A keretösszeg fedezetét a szerzői jogdíjbevételből származó bevétel biztosítja.

Igényelhető támogatás: 4.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.
 

Pályázók köre:

a hangversenyt/hangversenyeket megrendező, a pályázat benyújtásakor 18. életévüket betöltött magánszemélyek, valamint jogi személyek (nem önálló jogi személy esetében annak fenntartója), és egyéni vállalkozók.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az NKA alkotói pályázatának keretében elfogadott művek bemutatóit tartalmazó koncertműsorok pályázói előnyt élveznek.
 

A pályázati cél megvalósításának időtartama:

2017. szeptember 1.–2018. december 31.

 

6. Pályázati cél:

Magyarországi komolyzenei mesterkurzusok megvalósítása.

 

Pályázati feltételek:

a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
 

A támogatás formája:

vissza nem térítendő támogatás.
 

A támogatás forrása:

a 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 15.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: 1.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.
 

Pályázók köre:

a zenei oktatás és továbbképzés területén többéves gyakorlattal rendelkező előadó-művészeti együttesek, alap- és középfokú oktatási intézmények (nem önálló jogi személy esetén, annak fenntartója), továbbá a pályázat benyújtásakor 18. életévüket betöltött magánszemélyek, és egyéni vállalkozók.
 

A pályázati cél megvalósításának időtartama:

2018. január 1. – 2018. december 31.

 


 

Nagy elődök

Mottó

Virtuális túra


Kodály intézet

Liszt Múzeum

Könyvtár