Campus Mundi ösztöndíj felhívások

A felsőoktatásban tanuló hallgatók az alábbiakra pályázhatnak:

 

Ösztöndíj külföldi szakmai gyakorlathoz

A pályázat célja:

A pályázat célja, hogy a hallgató a külföldi fogadó intézménynél teljesített szakmai gyakorlata alatt tanulmányaihoz szorosan kötődő szakmai tapasztalatokat, kompetenciákat és készségeket szerezzen, melyek hazatérését követően a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben előnyt biztosítanak. Mester- és doktori képzés esetén kutatási tevékenység is támogatható, amennyiben ez a tanulmányi követelményekhez szorosan kapcsolódik. A hallgatók az Erasmus+ programországaiban vagy egyéb országban teljesíthetik szakmai gyakorlatukat.

 

Nem nyújtható be pályázat a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe.

A pályázat teljes felhívása itt olvasható!

 

Ösztöndíj külföldi részképzéshez

A pályázat célja:

A pályázat célja, hogy a hallgató a külföldi partneregyetemen teljesített tanulmányai alatt az itthoni tanulmányaihoz szorosan kötődő kurzusokat teljesítsen, és interkulturális tapasztalatokat szerezzen, melyek hazatérését követően a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben vagy további tanulmányaihoz előnyt biztosítanak. A hallgatók a küldő egyetem érvényes Erasmus+ és más kétoldalú szerződései alapján az Erasmus+ programországaiban, vagy egyéb országban teljesíthetik külföldi tanulmányaikat.

 

Nem nyújtható be pályázat a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe.

A pályázat teljes felhívása ide kattintva olvasható!

 

Ösztöndíj rövid külföldi tanulmányúthoz

A pályázat célja:

A pályázat célja, hogy kiemelkedő képességű és tanulmányi teljesítményű hallgatók az itthoni tanulmányaikhoz szorosan kötődő rövid külföldi tanulmányúton vegyenek részt, mely biztosítja a nemzetközi tudományos vagy művészeti életbe történő bekapcsolódásukat, megjelenésüket, szakmai és interkulturális tapasztalatszerzésüket. A nyertes hallgatók kutatási vagy művészeti tevékenységet folytathatnak külföldön, nemzetközi szakmai versenyen vehetnek részt, illetve külföldi nemzetközi tudományos konferencián tarthatnak előadást (poszterprezentáció nem támogatható). A rövid tanulmányút időtartama legalább 2 nap, legfeljebb pedig 30 nap lehet az utazási napokon kívül.

 

Nem nyújtható be pályázat a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe.

A pályázat teljes felhívása ide kattintva olvasható!

 

 

A Campus Mundi részképzés és rövid tanulmányút pályázati időszak finisében érdemes továbbá megnézni a pályázási folyamatot segítő témájú infografikákat, melyek elérhetők és letölthetők ide kattintva.

 


 

Nagy elődök

Mottó

Virtuális túra


Kodály intézet

Liszt Múzeum

Könyvtár