DAAD ösztöndíjak a 2017/18. tanévre

2016. szeptember 26.

A DAAD kutatás vagy továbbképzés céljára nyújt ösztöndíjat magyar hallgatóknak, diplomásoknak, másoddiplomásoknak, doktoráltaknak és felsõoktatásban oktatóknak állami (vagy államilag elismert) német egyetemeken vagy főiskolákon, valamint kutatóintézetekben.

 

A 2017/18-as tanévre a DAAD az alábbi ösztöndíjprogramokat kínálja:

Hallgatói ösztöndíjak hallgatóknak és diplomásoknak

Nyári egyetemi ösztöndíj hallgatóknak és diplomásoknak
 • 3-4 hét nyári tanfolyam német egyetemen vagy főiskolán
 • Alapképzésen (bachelor) lévő hallgatók másodévtől pályázhatnak. Pályázni utolsó tanulmányi évben csak akkor lehetséges, ha a felsőoktatási intézmény igazolja a hallgató szándékát és lehetőségét tanulmányainak mesterképzésen való közvetlen folytatására.
 • Mesterképzésen lévő hallgatók: pályázni a mesterképzés 1. évében lehet (az utolsóban nem)
 • ösztöndíj összege: 650 €, részösztöndíj: 200 €, utazási támogatás: 200 €
 • részletes információkért és az online pályázásért kérjük klikkeljen ide!


Ösztöndíjak diplomásoknak

 

Graduális tanulmányi ösztöndíj bármely tudományterület számára:

 • 10 - 24 hónapos németországi Master, vagy egyéb graduális képzés Németországban
 • pályázásra azok a magyar egyetemek és fõiskolák végzõs hallgatói és diplomásai jogosultak, akik Németországban mester- vagy másoddiplomás képzésre felvételt nyerhetnek el
 • pályázni már az utolsó tanulmányi éven is lehet (ösztöndíj kezdete a tanulmányok lezárása után)
 • diplomásoknak az utolsó végzettség nem lehet hat évnél régebbi
 • ösztöndíj kezdeti idõpontja általában október 1., egy elõzetes németországi nyelvtanfolyam esetén annek megfelelõen korábban
 • ösztöndíj összege havonta: 750 €, egyszeri utazási támogatás: 200 €, adott esetben tandíj szemeszterenként max. 500 €
 • részletes információkért és az online pályázásért kérjük klikkeljen ide!

 

Továbbképzés német filológia végzettséggel rendelkezők számára:

 • 5 hónap egy németországi partneregyetemen, ami alatt 30 ECTS és egy részvételt igazoló oklevél megszerzése szükséges
  német filológia végzettséggel rendelkezőknek
 • a következő területeken képezhetik magukat tovább és szerezhetnek részvételt igazoló oklevelet: német nyelvoktatás, német mint idegen nyelv és német mint kisebbségi- és anyanyelv
 • magasan kvalifikált felsőfokú végzettséggel rendelkezők (alapképzés, osztatlan képzés, mesterképzés) a következő területekről: germanisztika, német filológia, német mint idegen nyelv, német mint anyanyelv, német tanárképzés
 • a jelentkezőknek továbbá rendelkezniük kell igazolható oktatói tapasztalattal vagy a német mint idegen nyelv területén, vagy egy magyarországi egyetemen szerzett oktatói tapasztalattal a germanisztika tanulmányok területén
 • a megszerzett diploma a jelentkezés határidejéig nem lehet 6 évnél régebbi
 • ösztöndíj összege havonta: 750 € alapképzést végzetteknek és 1000 € az osztatlan képzést vagy mesterképzést végzettek számára
 • részletes információkért és az online pályázásért kérjük klikkeljen ide!

 

Graduális ösztöndíj művészek és építészek számára:

 • csak a művészeti és zenei, valamint építész szakos hallgatóknak
 • Az ösztöndíj időtartama:
  • Végzettség nélküli szakirányú továbbképzés esetén: általában 1 év. Egyes esetekben az ösztöndíj kérvénnyel meghosszabbítható.
  • Végzettséget adó képzések esetén (pl. Master): a választott képzés vagy tanulmányi terv függvényében 10 és 24 hónap között.
 • Pályázni már az utolsó tanulmányi éven is lehet (ösztöndíj kezdete a tanulmányok lezárása után)
 • Diplomásoknak az utolsó végzettség nem lehet hat évnél régebbi
 • Pályázók, akik művészeti szakokon doktorálnak (DLA) és egy egyéni németországi tartózkodást terveznek (nem strukturált mesterképzés), kérjük forduljanak a DAAD – Német Felsőoktatási Információs Központhoz
 • A pályázatok beküldési határideje a DAAD bonni irodájába, minden szakterületről egységesen: október 31. Kivéve építészek: szeptember 30.
 • ösztöndíj összege havonta: 750 €, egyszeri utazási támogatás: 200 €, adott esetben tandíj szemeszterenként max. 500 €
 • részletes információkért és az online pályázásért kérjük klikkeljen ide!

 

Kutatói ösztöndíj doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak:

 • 1-10 hónap németországi kutatás egy német fogadó professzor felügyeletével
 • elsődlegesen doktoranduszok számára, akik egy magyar PhD képzésen vesznek részt
 • azok a pályázók, akik művészeti szakokon doktorálnak (DLA) kérjük forduljanak a DAAD – Német Felsőoktatási Információs Központhoz
 • kivételes esetekben az ösztöndíj időtartama akár 3 év is lehet, teljes komplett doktori értekezés megírása egy német egyetemen
 • pályázni már az utolsó tanulmányi év alatt is lehet (ösztöndíj közvetlenül a magyar diploma folytatásaként)
 • diplomásoknak az utolsó végzettség rendszerint nem lehet hat évnél régebbi
 • doktoranduszoknak a doktori képzés kezdetének az időpontja rendszerint nem lehet három évnél régebbi
 • posztdoktoroknak a doktori képzés befejezése rendszerint nem lehet két évnél régebbi
 • posztdoktorok hat hónapig tartó kutatási projekt esetén a doktori képzés befejezése rendszerint nem lehet négy évnél régebbi
 • ösztöndíj kezdeti idõpontja 6 hónapnál rövidebb ideig tartó ösztöndíjak esetén leghamarabb csak májustól lehetséges; az ösztöndíjnak legkésőbb a következő év január végéig be kell fejeződnie
 • ösztöndíj kezdeti időpontja 6 hónapnál hosszabb ideig tartó ösztöndíjak esetén általában október 1., egy előzetes németországi nyelvtanfolyam esetén ennek megfelelően előbb
 • ösztöndíj összeg havonta: diplomásoknak 750 €, egyszeri utazási támogatás: 200 €
 • ösztöndíj összeg havonta: doktoranduszoknak 1000 €, egyszeri utazási támogatás: 200 €
 • részletes információkért és az online pályázásért kérjük klikkeljen ide!
   

Támogatási lehetőségek tudományos fokozattal rendelkező fõiskolai, egyetemi oktatóknak és doktorált kutatóknak

 

Kutatói ösztöndíj tudományos fokozattal rendelkező egyetemi, fõiskolai oktatóknak és kutatóknak:

 • doktorált kutatóknak és egyetemi, fõiskolai oktatóknak, akik valamelyik felsőoktatási intézményben vagy kutatóintézetben dolgoznak
 • kutatás időtartama 1-3 hónap
 • támogatás összege havonta 2000 € a tanársegédeknek, adjunktusoknak és docenseknek
 • támogatás összege havonta 2150 € a professzoroknak
 • részletes információkért kérjük klikkeljen ide!

 

Ösztöndíj felsőoktatási oktatóknak a művészet és építészet szakterületéről:

 • magyar művészeti felsőoktatásban oktatók pályázhatnak művészeti és zenei területről valamint az építészet szakterületéről
 • művészeti ösztöndíj időtartama 1-3 hónap
 • támogatás összege havonta 2000 € a tanársegédeknek, adjunktusoknak és docenseknek
 • támogatás összege havonta 2150 € a professzoroknak
 • részletes információkért kérjük klikkeljen ide!


Ösztöndíj volt ösztöndíjasoknak

Ösztöndíj volt DAAD ösztöndíjasoknak:

 • pályázásra jogosultak azok az egykori DAAD ösztöndíjasok, akik a „Kutatói ösztöndíj doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak” programon vagy „Graduális tanulmányi ösztöndíj bármely tudományterület számára” programon vagy „Graduális tanulmányi ösztöndíj művészek és építészek számára” programon részt vettek, illetve kutatói ösztöndíjat nyertek el, amennyiben az eredeti ösztöndíjuk hat hónapnál hosszabb időre szólt. Egykori NDK-beli ösztöndíjasok is pályázhatnak, akik legalább egy évet az NDK-ban tanultak
 • kutatás időtartama 1-3 hónap egy német felsőoktatási intézményben, egyéb kutatóintézetben vagy – amennyiben az egykori ösztöndíjas a tudományterületén kívül tevékenykedik – a gazdaság, közigazgatás, kultúra, vagy média területének egyéb intézményében
 • támogatás összege havonta 2000 € a tanársegédeknek, adjunktusoknak és docenseknek
 • támogatás összege havonta 2150 € a professzoroknak
 • részletes információkért kérjük klikkeljen ide!

 

A fenti DAAD ösztöndíjaknak évente csak egy pályázati határideje van. Amennyiben egy például nyári egyetemi tanfolyam iránt érdeklődik 2016 nyarára vagy 2016 őszétől egy mesterképzésen szeretne Németországban részt venni, pályáznia már minden esetben 2015 őszén kell.

 

A pályázás menete az alábbi programok esetében:

 • Graduális tanulmányi ösztöndíj bármely tudományterület számára
 • Kutatói ösztöndíj doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak
 • Kutatói ösztöndíj tudományos fokozattal rendelkezõ egyetemi, fõiskolai oktatóknak és kutatóknak
 • Ösztöndíj volt DAAD ösztöndíjasoknak
 • Ösztöndíj felsõoktatási oktatóknak a mûvészet és építészet szakterületérõl

A pályázatok beadásának határideje: November 15. (postai bélyegző)

A következő ösztöndíjprogramoknál továbbá lehetőség van a pályázat május 1-i benyújtására, amennyiben a kint tartózkodás kezdete az adott év decembere és a következõ év májusa közé esik:

 • Kutatói ösztöndíj doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak (rövid kutatói ösztöndíj)
 • Ösztöndíj felsőoktatási oktatóknak a művészet és építészet szakterületérõl
 • Ösztöndíj volt DAAD ösztöndíjasoknak
 • Kutatói ösztöndíj tudományos fokozattal rendelkező egyetemi, főiskolai oktatóknak és kutatóknak

A pályázatok beadásának helye: online a DAAD portálon (www.funding-guide.de), valamint postai úton a DAAD - Német Felsőoktatási Információs Központnál

DAAD - Informationszentrum/Német Felsőoktatási Információs Központ
1075 Budapest
Madách út 13-14
A épület, IV.emelet

Kapcsolattartó:
Blahó Viktória
Tel.: +36 1 413 7037
E-mail: mail[kukac]daad.info.hu
Honlap: www.daad.info.hu

 

A pályázás menete a "Graduális ösztöndíj művészek és építészek számára" hirdetett programban:

A pályázatok beadásának határideje előadó-, zene- és képzőművészet, design/vizuális kommunikáció és filmművészet: október 31.

A pályázatok beadásának határideje építészeknek: szeptember 30.

A pályázatok beadásának helye: online a DAAD portálon (www.funding-guide.de), valamint postai úton a DAAD bonni központjában

DAAD
Referat St21 - Ostmitteleuropa, Südosteuropa, Türkei
Kennedyallee 50
53175 Bonn
Deutschland

A kiválasztás folyamatásról és az eredmények közlésérõl bõvebb információkat talál itt.

 

További programok:

Csoportos tanulmányút külföldi hallgatóknak Németországba:

 • szakmai ismeretek átadása a tanulmányi látogatások során, elõadások látogatása és tanulmányi beszélgetések
 • pályázni a DAAD honlapján keresztül online úton lehet
  három pályázati határidõ: november 1., február 1., május 1.
 • ösztöndíj összege: 50 € naponta és személyenként
 • részletes információkért kérjük klikkeljen ide!

 

Szakmai gyakorlat a természettudományi-, mérnők-, mezőgazdasági-, és erdőgazdálkodási szakos hallgatók részére (IAESTE)

 • gyakornoki helyeket rendszerint 2-3 hónapra közvetítik vállalatokhoz, kutatóintézetekbe és felsõoktatási intézményekbe
 • pályázati feltételekről a magyar IAESTE bizottság informál:
  IAESTE Hungary
  Magyar Mérnökhallgatók Egyesülete
  1081 Budapest, Népszínház utca 8. 1. em. A/24.
  Tel./Fax: + 36 1 313 1125
  E-Mail:
  board@iaeste.hu
  Homepage: www.iaeste.hu

 

 • nemzetközileg elismert ösztöndíj program mûvészek számára
 • szakképzettséggel/ képesítéssel rendelkező képzőművészek, írók, zeneszerzők kapnak meghívást Berlinbe 12 hónapra, a filmkészítők 6 hónapra
 • pályázatoknak január 1-ig kell beérkezniük
 • beküldési cím:
  DAAD - Berliner Künstlerprogramm
  Markgrafenstraße 37
  10117 Berlin
  Telefon: 0049 30 / 20 22 08 - 20
  E-Mail: bkp.berlin@daad.de

 

DLR-DAAD program

 • doktoranduszoknak és posztdoktoroknak
 • kutatás a "Repülés és Ûrhajozás Német Központja" intézményeiben
 • ösztöndíj összege: doktoranduszoknak 1365 €; posztdoktoroknak 1840 € /2240 €


Speciális programok posztdoktoroknak bizonyos tudományterületeken:

 • posztdoktoroknak
 • kutatás Leibniz-Intézetekben 5 tudományterületen
 • lefeljebb 12 támogatott hónap
 • ösztöndíj összege: 2000 € havonta
 • Pályázati határidõ: 2015. március 16.
 • További információk: www.daad.de/leibniz

 

Információs anyagok és nyomtatványok:

 

Online jelentkezési adatlap:

 


Nagy elődök

Mottó

Virtuális túra


Kodály intézet

Liszt Múzeum

Könyvtár