Köztársasági ösztöndíj pályázat a 2016/17. tanévre

2016. április 22.

Köztársasági ösztöndíjban az az alap- vagy mesterképzésben, osztatlan képzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki adott vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és legalább 55 kreditet megszerzett.

A 2016/2017. tanévre elnyert köztársasági ösztöndíj csak a 2016/2017. tanévben folyósítható.

Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya a 2016/2017. tanévben bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, a köztársasági ösztöndíj számára tovább nem folyósítható.
A képzési időnek megfelelően páratlan tanulmányi félévben végződő tanulmányok esetén a köztársasági ösztöndíjra való jogosultság nem szűnik meg, ha a hallgató tanulmányait az adott tanév második félévében már folytatja.

A köztársasági ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni. Havi összege 2016-ban 34000 Ft/hónap.

A köztársasági ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma:  6

A beérkezett pályázatokat a Tanszékvezetői Értekezlet véleményének kikérését követően a Szenátus bírálja el és alakítja ki az oktatásért felelős miniszter felé felterjeszteni kívánt hallgatók rangsorát, amit az Egyetem a honlapon és az Oktatási és Tanulmányi Osztály hirdetőtábláján közzétesz, ennek tervezett időpontja: 2016.07.12.
A nyilvánosságra hozatalt követő 15 napon belül van lehetőség fellebbezni. A rektornak címzett írásbeli, indokolt fellebbezést Sztebel Andreánál lehet benyújtani.

A felterjeszteni kívánt hallgatók végleges névsorát augusztus 1-ig hozza nyilvánosságra az Egyetem.

 

A pályázat feltételei:

  • rendelkezni kell legalább 55 kredittel és legalább 2 aktív félévvel
  • legalább 4,80-es korrigált súlyozott tanulmányi átlag (az utolsó 2 félévben külön-külön)
  • főtárgyból jeles érdemjegy (az utolsó 2 félévben)
  • kiemelkedő tanulmányi eredmény
  • szakmai területen kimagasló munka (az utolsó 2 félévben)

 

A pályázathoz szükséges mellékelni:

  • szakmai önéletrajzot
  • a 2015/2016. tanévben elért szakmai eredmények (versenyek) helyezési dokumentumainak másolatát
  • ajánlást a főtárgytanártól és a tanszékvezetőtől
 

 

A pályázatok benyújtási határideje: 2016. június 27.

 

 

A pályázati lap letölthető innen, ill. Sztebel Andreánál kérhető a fsz. 13. irodában. A pályázatokat leadni szintén itt kell.

 

Budapest, 2016. április 21.

 

Gazsi Olivia
Oktatási és tanulmányi osztályvezető