Még lehet pályázni tavaszi Erasmus ösztöndíjra

Az ösztöndíj a 2015/16. tanév 2. félévben használható fel, az Európai Unió országaiban lévő intézményekbe, melyekkel kétoldalú megállapodása van az egyetemnek.

Az ösztöndíj időtartama minimum 3 hónap.

Ösztöndíjat kaphat alap, mester, illetve doktori képzésben részt vevő hallgató, ha legalább két lezárt féléve van.

Az Erasmus ösztöndíj többször is igénybe vehető különböző képzési fokon. (Ha pl. valaki BA hallgatóként már kapott ösztöndíjat, jelentkezhet MA vagy doktori képzésen is, illetve akár mindkettőn)

Az ösztöndíj csak támogatást nyújt, nem fedezi szükségszerűen a fogadó országban felmerülő összes költséget.

Az ösztöndíj mértéke a külföldi tartózkodás hosszától függ, havi összege országonként különböző. (ld: melléklet)

A hallgató az ösztöndíj időtartama alatt egyetemünk beiratkozott hallgatója.

 

A pályázat beadásához szükséges:

  •   Jelentkezési lap (Application form)
  •   Tanulmányi szerződés (Learning agreement)
  •   rövid szakmai önéletrajz magyar és idegen nyelven
  •   motivációs levél magyar és idegen nyelven
  •   kiküldhető hanganyag (CD/DVD)

A dokumentumok letölthetőek az Erasmus oldalunkról:

http://lfze.hu/hu/palyazatok-osztondijak/erasmus

 

A pályázatokat a Rektor által összehívott bizottság bírálja el.

Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 30.

A pályázat leadható: Óhegyi Erzsébetnél (Ligeti Épület, Wesselényi u. 52. fsz.3. Doktori Iskola titkársága)

 

Újdonság!

Kötelező nyelvi szintfelmérés:

  •  A kiutazás előtt kötelező a nyelvi szintfelmérés azon hallgatóknak, akiknek az angol, német, olasz, francia, spanyol vagy holland nyelv lesz a munkanyelvük és ez a nyelv nem az anyanyelvük.
  • Az on-line szintfelmérés eredményei alapján az intézményi koordinátor ajánl fel a hallgatónak egy online kurzust. A kurzuson való részvétel opcionális!
  • A hallgató a tanulmányai végén ismét köteles a szintfelmérő elkészítésére.

Nagy elődök

Mottó

Virtuális túra


Kodály intézet

Liszt Múzeum

Könyvtár