Aktív szakmai fejlesztés az LFZE Doktori Iskolában

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0022 projekt

 

Az Új Széchenyi Terv keretén belül közel 90 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskolája. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) elnevezésű projektje „Tudományos képzés műhelyeinek támogatása" tárgyú pályázatának lett nyertese a Zeneakadémia Doktori Iskolája. Az intézmény az összeget aktív szakmai fejlesztésre fordítja, melynek célja a doktori képzések tartalmi kínálatának széles körű nemzetközi tapasztalatok általi gazdagítása. A projekt megvalósítási időszakának kezdete: 2012. január 1., tervezett befejezése pedig 2013. október 31. Előkészítésében országos és uniós követelményeket is figyelembe kellett venni.

A projekt révén a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemet a nemzetközi doktori képzési programok aktív, elismert szereplőjévé kívánjuk tenni:

  • A projekt kiemelt feladata, hogy a képzés ideje alatt a hallgatók ne csak a hazai ismeretanyaggal gazdagodjanak, hanem nemzetközi tapasztalatokra, külföldi impulzusokra is szert tehessenek. A versenyképes egyéni művészeti munkaprogramnak, valamint a tudományos kutatómunka magas színvonalú végzésének alapvető feltétele a fejlett technikai háttér, a nemzetközi csereprogramok. Mindezek érdekében külföldi és magyar oktatók, előadók bevonásával mesterkurzusokat, új extrakurrikuláris kurzusokat tervezünk. Nem csupán a hallgatóknak, hanem a projekt szakmai megvalósítóinak is szervezünk továbbképzéseket a projekt során. Magyar oktatók külföldi tanulmányútjaihoz, kutatásaihoz, konferenciákon való részvételéhez, koncertjeinek megszervezéséhez adunk támogatást.
     
  • A projekt lényeges része a disszemináció. Doktorandusz hallgatóink külföldi koncerteken, konferenciákon, mesterkurzusokon, versenyeken való részvételét támogatjuk. Hallgatói koncerteket jelentetünk meg CD-n, disszertáció-összefoglalókat készítünk magyar és angol nyelven, publikációs lehetőséget biztosítunk a Doktori Iskola hallgatóinak. A projekt keretében magyar és angol nyelvű ismertetőket készítünk az intézményről, egyetemünk honlapján kétnyelvű aloldalt hozunk létre, ahol a Doktori Iskola tevékenységéről, eredményeiről számolunk be.
     
  • Fontos cél a humánerőforrás fejlesztése is: oktatókat, tudományos segédszemélyzetet alkalmazunk jelenlegi doktoranduszok, valamint posztdoktorok bevonásával.

 

Közreműködő szervezet:

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. „C" épület

www.esza.hu

eutamogatas@esza.hu