Felvételi követelmények régi-zene hangszerművész - csembaló szakirányon

 

Főtárgy:

 

1.)

 1 prelúdium és fúga J. S. Bach: Wohltemperiertes Klavier művének I. vagy II kötetéből
     vagy
3-4 tétel  J.S. Bach Angol szvitjeiből vagy Partitáiból

2.)

F. Couperin: Premier Ordre (Pièces de clavecin) következő tételei közül:
  - Les Abeilles
       vagy
  - Les Sentimens (Sarabande)
        vagy
  - La Pastorelle
        vagy
  - La Fleurie ou la tendre Nanette

3.)

egy virtuóz szonáta Domenico Scarlattitól/ vagy Antonio Solertől.

 

 

Elmélet (írásbeli):

 

Basszusharmonizálás:

kb. 10 hangból álló basszusmenet harmonizálása és az akkordok jelölése számozással.

 

Elemzés:

egy szonátaformájú nyitótétel formai elemzése Haydn és Mozart zongoraszonátáinak stílusköréből.

 

Zeneismereti teszt:

a) 10 zeneműrészlet felismerése: lehetőleg szerző és cím, de legalább korszak vagy stílus és műfaj

    szerinti azonosítása.

b) 10 zenei szakkifejezés, fogalom, műcím stb. magyarázata, értelmezése.