Felvételi követelmények klasszikus hangszerművész - klasszikus fagottművész szakirányon

Főtárgy:

 

- Két különböző karakterű etűd

- Bitsch: Vingt etudes

- Mortel: 7 etüd

- Orefici: Studii di Bravura kötetekből

- Barokk szonáta két tétele

- Klasszikus vagy romantikus versenymű két tétele – kotta nélkül

- Egy XX. századi darab

 

Elmélet (írásbeli):

 

Basszusharmonizálás:

kb. 10 hangból álló basszusmenet harmonizálása és az akkordok jelölése számozással.

 

Elemzés:

egy szonátaformájú nyitótétel formai elemzése Haydn és Mozart zongoraszonátáinak stílusköréből.

 

Zeneismereti teszt:

a) 10 zeneműrészlet felismerése: lehetőleg szerző és cím, de legalább korszak vagy stílus és műfaj

    szerinti azonosítása.

b) 10 zenei szakkifejezés, fogalom, műcím stb. magyarázata, értelmezése.