Felvételi követelmények klasszikus hangszerművész - klasszikus trombitaművész szakirányon

Főtárgy:

 

Kötelező anyag:

- Charlier: 2-es gyakorlat

- J. Haydn: Esz-dúr trombitaverseny

 

Választható darabok:

- Tomasi: Concert I. tétel

- Francaix: Sonatina

- Kovács Zoltán: Capriccio Brasiliano

 

Elmélet (írásbeli):

 

Basszusharmonizálás:

kb. 10 hangból álló basszusmenet harmonizálása és az akkordok jelölése számozással.

 

Elemzés:

egy szonátaformájú nyitótétel formai elemzése Haydn és Mozart zongoraszonátáinak stílusköréből.

 

Zeneismereti teszt:

a) 10 zeneműrészlet felismerése: lehetőleg szerző és cím, de legalább korszak vagy stílus és műfaj

    szerinti azonosítása.

b) 10 zenei szakkifejezés, fogalom, műcím stb. magyarázata, értelmezése.