A felvétel rendje, felvételi követelmények

Felvételi kérelem

A jelentkezés beadási határideje: az adott év március 1.

 

Nincs külön formanyomtatvány. Írásos jelentkezés kell, amelyet a jelentkező saját maga fogalmaz meg. Kérjük megjelölni a választott szakmát, esetleg szóbajöhető további szakmákat. Amennyiben máshová is jelentkezik, az érvényes jelentkezési nyomtatvány benyújtása is kötelező. Kérjük minden fajta adat és elérhetőség (pl. név, cím, telefon(ok), e-mail, stb.) megadását.

Önéletrajz

A főbb adatokon és eddigi tanulmányainak felsorolásán túl fogalmazza meg azokat a motivációkat, amelyek alapján ezt a pályát kívánja választani.

Gyakorlati képzőhely befogadó-nyilatkozata

A választott műhely vezetője írásban vállalja, hogy a hároméves képzés ideje alatt napi nyolcórás munkaidőben gondoskodik a tanuló megfelelő gyakorlati oktatásáról.

Gyakorlati oktatóműhely kereséséhez iskolánk felkeresése esetén megpróbálunk segítséget adni. A műhelyek végleges befogadó-nyilatkozatot csak próbamunka után adhatnak. Egyébként csak szándéknyilatkozat adható. Oktatóműhely csak az a műhely lehet, amelyet az Iskola elfogad annak (főállású hangszerész, 2015-től legalább 1 mestervégzettségű szakember, napi nyolcórás tevékenység, objektív háttér, műhelykörülmények megléte). Kérdéses esetben a Magyar Hangszerész Szövetség vagy jogutódjai és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Kézműves Tagozatának szakmai javaslatát kérjük ki. Amennyiben nem sikerül beszerezni a befogadó nyilatkozatot, akkor is adja be jelentkezését. Az iskola – mindenfajta kötelezettség nélkül !!! – megpróbál segíteni.

Megcímzett és felbélyegzett válaszboríték

Felvételi beszélgetés + teszt-kitöltés

A jelentkezések beérkezése után levélben kapnak értesítést a felvételi időpontjáról, amely március – április folyamán esedékes.

Érettségi

Ha a jelentkezéskor még az érettségi vizsga előtt áll, kérjük ezt írja be az önéletrajzba és a vizsga letétele után pótlólag bemutatni.

Kötelezően előírt szakirányú végzettség nincs. Természetesen minden előzetes tanulmány előnyt jelenthet (pl. faipari, fémipari, zenei, nyelvi, stb.), de hiánya nem kizáró ok.

Szakmai idegen-nyelvi és a választott szakmával kapcsolatos hangszeres tanulmány az iskolaidő alatt kötelező (kivétel – felmentés – középfokú nyelvvizsga megléte ill. legalább 5 év igazolt hangszeres tanulmány esetén)

21 éves beiskolázási korhatár felett, valamint a nem EU-s külföldi hallgatók részére tandíjköteles (tájékoztatóul: 2013-ban 20.000 Ft/hó 9,5 hó/év).

A Hangszerészképző Szakközépiskola jelenleg középfokú (érettségi utáni, hároméves, nappali tagozatos képzésben megszerzett) OKJ-s Hangszerkészítő és -javító (szakmai megjelöléssel) szakképesítést ad. Terveink között szerepel az Egyetemen felsőfokú hangszerész szak indítása, amely a most meglévő képzésre épül.

Új évfolyam indítása minden két év után egy évben kimarad (2012/2013-as, valamint 2013/2014-es tanévben volt felvétel, 2014/2015-ben nem lesz). Ezidő alatt is elképzelhető, hogy leendő műhely-keresés céljából próbamunkát végezzenek. Kérjük, érdeklődjenek a megadott telefonszámokon!