A BA zeneismeret képzés általános leírása

Az Egyetemnek a többciklusú, bolognai képzésre történő áttérése kapcsán a korábbi elméleti, a tanárképző szakok, valamint a karvezetőképzés jelentős átalakuláson mentek keresztül, a változások egyik eredményeként létrejött egy új szak: a Zeneismeret. A szakirányon Kodályi alapelvekre támaszkodva sajátíthatók el az  általános zenei tanulmányok. A szak elindításakor azokra a hallgatókra gondoltunk, akik a középfokon megszerzett magas színvonalú tudásukat elmélyült zeneelméleti, de ugyanakkor széleskörű gyakorlati ismeretekkel gyarapítva szeretnék első egyetemi diplomájukat, a BA fokozatot megszerezni. A zeneismeret szakon folyó képzés célja olyan szakemberek képzése, akik szorgalmas munkával megszerzett biztos tudással felvértezve a választási lehetőségek tekintetében jelentősen előnyösebb helyzetből indulnak bármely más szakirányon végzett hallgatóval szemben az egyetemi képzés második ciklusának, a mesterképzés (MA) küszöbéhez érkezvén.

A Zeneismeret szakon tanuló hallgatók számára egyedülálló lehetőség a Zeneakadémia más, az alapképzésben elérhető alkotóművész szakirányok közül a zeneelmélet és muzikológia irányában történő szabad mozgás a fakultatív kreditek felhasználásával. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a zeneismeret szakos hallgatók költségtérítés nélkül felvehetik a zeneelmélet szak azon tárgyait, amelyek a zeneismeret szak tantárgyi hálójában nem szerepelnek (analízis és latin nyelv), ezáltal két szakirányt végeznek párhuzamosan. Jelenti továbbá azt is, hogy a zeneismeret szakosok emelt szintű zenetörténeti képzésben vesznek részt azáltal, hogy az általános zenetörténet tárgyat a muzikológia alapszak hallgatóival közösen tanulják. Lehetőség van más, a muzikológia alapszak tantárgyai között szereplő, kurzusok felvételére is szintén költségtérítés nélkül.

A Zeneismeret szak hallgatói magas szintű karvezetői képzést is kapnak, tanulják a karmester és karvezető szakirányon tanulók számára kötelezően előírt vezénylési gyakorlat, a hangképzés és társas ének tárgyakat, énekelnek az Egyetem kiváló kórusában. Azok, akik az alapképzésben eltöltött évek során úgy döntenek, hogy karvezetői előadóművészi szakon szeretnék folytatni tanulmányaikat a mesterképzés szintjén, a karvezetés alapszak egyéb követelményeit „minor szak" keretében teljesíthetik. További lehetőség az egyházzene szak „minor szakként" való felvétele. (A „minor szakok" szintén költségtérítés nélkül vehetők fel.)

 

Nagy elődök

Mottó

Virtuális túra


Kodály intézet

Liszt Múzeum

Könyvtár