Használati és térítési díjak

Érvényes: 2013. szeptember 1-jétől
 
I. Könyvtárhasználat, beiratkozás
 
1.) Graduális (BA, MA) hallgatók
 
1.1. Alapszintű könyvtárhasználat:
Érvényes: 1 naptári évre a Központi Könyvtárban és a Hangtárban
Tartalma: 6 nyomtatott és 2 AV dokumentum egyidejű kölcsönzése
Ára: a Nemzeti Felsőoktatásról szóló Törvény értelmében díjmentes
 
1.2. Bővített használat:
Érvényes: 1 naptári évre a Központi Könyvtárban és a Hangtárban
Tartalma: 15 nyomtatott és 5 AV dokumentum egyidejű kölcsönzése
Ára: 500 Ft/év
 
1.3. Kutatói olvasójegy:
Érvényes: 1 naptári évre a Központi Könyvtárban, a Hangtárban és a Zenetörténeti Kutatókönyvtárban
Tartalma: 30 nyomtatott és 10 AV dokumentum egyidejű kölcsönzése, valamint távoli hozzáférés az elektronikus adatbázisokhoz
Ára: 1500 Ft/év
 
2.) Doktori hallgatók
 
2.1. Alapszintű könyvtárhasználat
Érvényes: 1 naptári évre a Központi Könyvtárban és a Hangtárban
Tartalma: 10 nyomtatott és 4 AV dokumentum egyidejű kölcsönzése
Ára: a Nemzeti Felsőoktatásról szóló Törvény értelmében díjmentes
 
2.2. Bővített használat
Érvényes: 1 naptári évre a Központi Könyvtárban és a Hangtárban
Tartalma: 20 nyomtatott és 8 AV dokumentum egyidejű kölcsönzése
Ára: 500 Ft/év
 
2.3. Kutatói olvasójegy
Érvényes: 1 naptári évre a Központi Könyvtárban, a Hangtárban és a Zenetörténeti Kutatókönyvtárban
Tartalma: 50 nyomtatott és 15 AV dokumentum egyidejű kölcsönzése, valamint távoli hozzáférés az elektronikus adatbázisokhoz
Ára: 1500 Ft/év
 
3.) Külsős olvasók
 
3.1. Alapszintű szolgáltatások
Érvényes: a Központi Könyvtárban
Tartalma: 6 nyomtatott dokumentum egyidejű kölcsönzése
Ára: 4000 Ft/év vagy 2500 Ft/6 hónap
 
3.2. Emelt szintű szolgáltatások
Érvényes: 1 naptári évre a Központi Könyvtárban és a Hangtárban
Tartalma: 10 nyomtatott és 4 AV dokumentum (DVD kivételével) egyidejű kölcsönzése
Ára: 6000 Ft/év vagy 3500 Ft/6 hónap
 
3.3. Kutatójegy
Érvényes: a Központi Könyvtárban, a Hangtárban és a Zenetörténeti Kutatókönyvtárban
Tartalma: 20 nyomtatott és 8 AV dokumentum (DVD kivételével) egyidejű kölcsönzése, valamint távoli hozzáférés az elektronikus adatbázisokhoz
Ára: 7500 Ft/év vagy 4500 Ft/6 hónap
 
4.) Elveszett olvasójegy pótlásának díja: 600 Ft
 
II. Kölcsönzési határidők, hosszabbítás
 
1.) Nyomtatott dokumentumok
 
1.1. Az 5 hónapos kölcsönzési határidő megszűnik.
 
1.2. A normál kölcsönzési idejű könyvek és kották esetében a kölcsönzési határidő kétszer hosszabbítható online, telefonon vagy személyesen.
 
1.3. Az egy hetes kölcsönzési idejű könyvek és kották esetében a kölcsönzési határidő egyszer hosszabbítható online, telefonon vagy személyesen.
 
2.) Hangzó- és videodokumentumok
 
2.1. A DVD-k kölcsönzési ideje egy hétről két hétre módosul. DVD-t csak az Egyetem oktatói és hallgatói kölcsönözhetnek.
 
2.2. A kölcsönözhető dokumentumok esetében a kölcsönzési határidő kétszer hosszabbítható online, telefonon vagy személyesen.
 
3.) Oktatáshoz szükséges anyagok kölcsönzése
 
Az egyetem oktatói a teljes szemeszterre szükséges anyagokat legfeljebb a vizsgaidőszak végéig kölcsönzik. A kölcsönzési határidő mindig a vizsgaidőszak utolsó napját követő könyvtári munkanap. A szemeszterre szóló kölcsönzés nem hosszabbítható.
 
III. A késedelmi díj számítása
 
1.) A késedelmi díjak összege
 
1.1. Normál kölcsönzési idejű nyomtatott dokumentumra 35 Ft/nap
1.2. Egy hetes kölcsönzési idejű nyomtatott dokumentumra 100 Ft/nap
1.3. Rövid kölcsönzési idejű nyomtatott dokumentumra 500 Ft/nap.
1.4. Normál kölcsönzési idejű AV anyagra 200 Ft/nap.
1.5. Rövid kölcsönzési idejű AV dokumentumra 500 Ft/nap.
 
2.) A számítás módja
 
2.1. A késedelmi díj számítása minden esetben addig tart, amíg a Könyvtár át nem adja a tartozást a Főtitkári Irodának. Ekkor a kölcsönzött dokumentumot a Könyvtár elveszettnek nyilvánítja.
 
2.2. Az átadás pillanatában a kölcsönzés lezárásra kerül, az olvasó tartozása ettől a pillanattól a felhalmozódott késedelmi díj, a tartozás kezelési költsége (postaköltség), az elveszett dokumentum pótlási vagy eszmei értéke, valamint a dokumentum elvesztésének kezelési költsége.
 
2.3. A pótlási érték egyedileg kerül megállapításra. Beszerezhető dokumentum esetén az új mű beszerzési ára a beszerzés összes költségével (postaköltség, csomagolási díj) együtt, nem forgalmazott dokumentum esetén antikvár aukciós érték, illetve ennek hiányában becsérték. A pótlási érték nem lehet kevesebb, mint 3000 Ft.
 
2.4. A dokumentum elvesztésének kezelési költsége dokumentumonként 500 Ft.
 
2.5. Ha az olvasó az elvesztett dokumentumot a Könyvtárhasználati Szabályzat szerint pótolja, az elvesztéshez kötődő összes költség alól mentesül.
 
Budapest, 2013. július 31.
 
Dr. Kocsis Géza
könyvtárigazgató

 

Nagy elődök

Mottó

Hirdetés

Hirdetés

 

Virtuális túra


Kodály intézet

Liszt Múzeum

Könyvtár