MA trombita tantárgyleírások

Differenciált szakmai ismeretek és készségek

 

Trombita főtárgy

 

1. szemeszter

 

1. Mindennapi tanulmányok

 • L. Maggio: Rugalmasság, magasság, erőfejlesztő gyakorlatok
 • R. Quinque: ASA-method Nr. 2. technikai és magasságfejlesztő gyakorlatok haladóknak

Etűdök:

 • Bach-Gisondi: Bach for Trumpet
 • Friese: 10 etűd

 

2. Zenei képzés

Művek zongorakísérettel:

 • Fasch: D-dúr koncert
 • Stölzel: D-dúr trombitaverseny
 • Lendvay: Trombitaverseny
 • Delerue: Concertino
 • Jolivet: Arioso Barocco

Szólódarabok:

 • Henze: Sonatina
 • Takemishu: Paths

 

2. szemeszter

 

1. Mindennapi tanulmányok

 • L. Maggio. Rugalmasság, magasság, erőfejlesztő gyakorlatok
 • R. Quinque: ASA-method Nr. 3. technikai és magasságfejlesztő gyakorlatok haladóknak
 • M. Broiles: Pikolótrombita iskola Nr. 2.

Etűdök:

 • A. Vizutti: Advanced etudes for trumpet
 • Bodet: Bach-etűdök

 

2. Zenei képzés

Művek zongorakísérettel:

Molter: D-dúr koncert – Hertel: Esz-dúr trombitaverseny – Hummel: E-dúr trombitaverseny – Neruda: Esz-dúr trombitaverseny – Kovács Zoltán: Concerto Brasiliano

Szólódarabok:

Beriot: Sequenza Nr. 10. – Láng I.: Poco a poco diminuendo

 

3. szemeszter

 

1. Mindennapi tanulmányok

 • L. Maggio: Rugalmasság, magasság, erőfejlesztő gyakorlatok
 • R. Quinque: ASA-method Nr. 3. technikai és magasságfejlesztő gyakorlatok haladóknak

Etűdök:

 • Bach-Cooper: Six Suites
 • Stevens: Advanced etudes for modern trumpet-players

 

2. Zenei képzés

Művek zongorakísérettel:

 • Vivaldi: Asz-dúr koncert
 • Marcello: d-moll trombitaverseny
 • Jevtic: Trombitaverseny
 • Petrovics: Concertino
 • Jolivet: Koncert Nr. 2.

Szólódarabok:

 • Cavadini: Sonatina Op. 17.
 • Aboucaya: Piece Baroque

 

4. szemeszter

 

1. Mindennapi tanulmányok

Az eddig tanultak összefoglalása. A különböző metódusok által ajánlott gyakorlatok átfogó használata a modern trombitaművész mindennapjaiban.

 

Anyag:

 • Stamp
 • Quinque
 • Maggio
 • Broiles
 • Webster
 • Goldman

Etűdök:

 • S. Glover: 24 etudes from the „Well-Tempered Klavier"

 

2. Zenei képzés

Művek zongorakísérettel:

Farkas F.: Trombitaverseny

Ligeti Gy.: Macabre

Desenclos: Incantation, Threne et Danse

C. Chaynes: Concerto

T. Escaich: Elegie

 

A diploma-pályázati hangverseny feltételei

1. A diploma-pályázati hangverseny műsorát a jelölt a szaktanár egyetértésével állítja össze. A jeles diploma feltétele a műsoron szereplő versenyművet, vagy azzal egyenértékű szerzeményt kotta nélkül kell játszani.

 

2. A műsort egy hangverseny keretében kell előadni. A diploma-pályázati hangverseny műsortervét a tanszékvezetővel, vagy helyettesével kell jóváhagyatni.

 

3. A diplomahangverseny műsorát a zeneirodalom különböző stíluskorszakaiban alkotott művekből kell összeállítani. Tartalmazzon egy huszadik századi, lehetőleg magyar szerző alkotását.

 

4. A diplomahangverseny anyaga:

 • Barokk szonáta, vagy concerto, vagy ha ilyen a hangszer irodalmában nem található, akkor más korszakból való hasonló jelentőségű mű.
 • A hangszer irodalmának egy kiemelkedő versenyműve.
 • Virtuóz mű.
 • Kamaradarab, melynek előadói létszáma nem haladja meg a hat főt, és a jelölt vezető szólamot játszik.

 

Zenekari szólamismeret

 

1. szemeszter

Bach: Karácsonyi oratórium Nr. 8. – Karácsonyi oratórium 6. rész

Bartók: Concerto 5. tétel 2. trombita szólók – Bartók: Concerto 5. tétel 1. trombita szólók

Bartók: A csodálatos mandarin 1. trombita szólók – Bartók: A csodálatos mandarin 2. trombita szólók

Kodály: Háry János toronyóra

Mahler: III. szimfónia postakürt szóló – Mahler: III. szimfónia VI. tétel korál – Mahler: VII. szimfónia finale

 

2. szemeszter

Mahler: IX. szimfónia III. tétel

Muszorgszkij-Ravel: Egy kiállítás képei Samuel Goldenberg & Schmuyle

Schumann: II. szimfónia bevezetés

Szkrjabin: Le Poém de L'Extase

R. Strauss: Don Juan – Till Eulenspiegel kezdés – Also sprach Zarathustra szignál – Don Quijote kezdés – Hősi élet fanfár – Hősi élet lassú szóló (B trombita)

 

3. szemeszter

R. Strauss: Rózsalovag II. felvonás kezdés – Rózsalovag III. felvonás Ziffer 295.

R. Strauss: Úrhatnám polgár – Alpesi szimfónia

Sztravinszkij: Petruska balerina tánca

Ránki Gy.: Pomádé király új ruhája fanfár

Ravel: G-dúr zongoraverseny

Prokofjev: Rómeó és Júlia Nr. 11.

Wagner: Lohengrin: I. felvonás 2. jelenet – Parsifal Vorspiel

 

4. szemeszter

Az eddig tanult anyagok összefoglalása

 

 

Nagy elődök

Mottó

Virtuális túra


Kodály intézet

Liszt Múzeum

Könyvtár