2017.05.13 19.30

Solti Terem

Ünnepi népzenei koncert a Táncház Napján

Akusztikus, autentikus

Ünnepi népzenei koncert a Táncház Napján

Széki hangszeres összeállítás Lajtha gyűjtéséből
Kászoni keservesek és lírai dalok
„Gábor Ignác nótája” – gyergyói táncdallamok
Bukovinai magyar, román és rutén dallamok
Zsérei dudanóták
Nyitra megyei magyar és szlovák dallamok
Galántai táncok
Dél-dunántúli dallamok Baranya és Somogy megyékből
Horvát dallamok hegedűre és dudára
Nagyszalontai és nyírségi dallamok
„Marosszéki táncok” – erdélyi táncdallamok
Mátrai képek – palóc pásztornóták
Kállai kettős
„Páva variációk”
Bárdosi Ildikó, Hetényi Milán (ének) Istvánfi Balázs (duda) Juhász Zoltán (furulya, duda) Horsa István, Mihó Attila, Nyitrai Tamás, Vizeli Balázs (hegedű) Balogh Kálmán, Zimber Ferenc (cimbalom) Árendás Péter, Papp Endre (brácsa, kontra) Bognár András (bőgő, ütőgardon)

Kodály Zoltán zeneszerző, zenepedagógus és népzenekutató születésének 135., és halálának 50. évfordulója alkalmából az idei Táncház Napjához kötődő kétrészes műsor elsősorban Kodály hangszeres népzenei gyűjtéseire támaszkodik. A közel 300 hangszeres dallam az 5000 vokális gyűjtött dallamhoz képest kevésnek tűnik, viszont annál értékesebb. A kászoni, gyergyói népdalok ráirányították a figyelmet a magyar népzene legfontosabb pentaton zenei rétegére. Kodály Hont és Nyitra megyei dudás, furulyás gyűjteménye, a bukovinai hegedűs felvételei gazdag, régi állapotokat tükröző zenei világot tárnak elénk. A Páva-dallam hangszeres változatai az egész Kárpát-medencében fellelhetőek, míg a Marosszéki táncok főtémájaként ismertté vált hangszeres dallam számos erdélyi kistáj tánczenéjében megtalálható. A bartóki gondolattal összhangban a gyűjtött magyar népzenei anyag Nyitra megyei szlovák, baranyai horvát, valamint bukovinai román és rutén népdalokkal és táncdallamokkal is kiegészül.A koncerten a hagyományos vonószenekari összeállítás mellett a középkorban is elterjedt duda–hegedű és hegedű–cimbalom–gardon formációk is megszólalnak. A műsor szerkesztése nem csak tájegységek szerint, hanem a Kodály Zoltán által feltárt zenetörténeti összefüggések figyelembevételével történt. A műsorban többek között a Fölszállott a páva, a Galántai táncok, a Marosszéki táncok, a Mátrai képek és a Székelyfonó című Kodály művek népzenei forrásai is megszólalnak.A Halmos Béla vándordíj és emlékérem átadásával egybekötött idei koncert egyedülálló esemény abból a szempontból is, hogy együtt lépnek fel a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének tanárai, a Magyar Állami Népi Együttes zenészei, valamint Horsa István, a Halmos Béla vándorhegedű tavalyi nyertese.

Rendező: Zeneakadémia Koncertközpont, Hagyományok Háza

Jegyár: 1 600 Ft