Hegedű tutti próbajáték a Győri Filharmonikus Zenekarnál

A próbajáték időpontja, helyszíne:

2017. április 12., szerda, 13 óra

Győr, Richter Terem
(9021 Győr, Aradi vértanúk útja 16.)

 

A próbajáték anyaga:

  • egy szabadon választott Bach szólószonáta vagy partita tétel,
  • Mozart D- dúr vagy A- dúr hegedűverseny I. tétel kadenciával
  • zenekari szemelvények

 

Érvényes jelentkezés feltétele:

  • szakmai önéletrajz, kérjük megadni azt a mobiltelefonszámot is, amelyen a pályázót elérhetjük (ennek hiányában a jelentkezés érvénytelen)
  • motivációs levél

A fentieket kérjük a zenekar titkárságára (9021 Győr, Aradi vértanúk útja 16.) vagy e-mailben (office@gyfz.hu) eljuttatni 2017. április 10-ig. A zenekari állások részletes listája és kottaanyaga a titkárságon átvehető, vagy a zenekar honlapjáról www.gyfz.hu letölthető.

Zongorakísérőt a zenekar igény szerint biztosít.

További információ a zenekar titkárságán, Ősz Gábor zenekari titkárnál.
Tel: 30/86 41 693

Az álláshely betöltéséhez felsőfokú szakirányú végzettség, erkölcsi bizonyítvány, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20§ -ban előírtak megléte szükséges.

Bérezés: várható éves bruttó jövedelem 4 millió forint

 

Sikeres próbajátékot kívánunk!

 

Győr, 2017. február 7.

Fűke Géza
igazgató