Erasmus pályázati felhívás szakmai gyakorlatra a 2017/18-as tanévre

Aktuális lehetőségek

Az olaszországi Lecce városából a Conservatorio Di Musica „Tito Schipa”

szakmai gyakorlatot hirdet zongoristák és korrepetitorok részére

2017. november 2 és 2018. október 31-e közötti időszakra.

 Az ösztöndíj csak támogatást nyújt, nem fedezi szükségszerűen a fogadó országban felmerülő összes költséget. Olszországban  az ösztöndíj 600 euro/hónap.

A hallgató az ösztöndíj időtartama alatt egyetemünk beiratkozott hallgatója.
 

A pályázat beadásához szükséges:

 

Jelentkezési határidő: 2017. március 31.

A pályázatokat a Rektor által összehívott bizottság bírálja el.

A pályázat leadható, illetve részletekről érdeklődni: Zátonyi Ildikónál (Ligeti Épület Wesselényi u. 52. fsz. 14.)

e-mail:zatonyi.ildiko[at]zeneakademia.hu
  

Kérjük pályázat előtt figyelmesen olvassák el a "Hallgatói mobilitás alapelvei" c. dokumentumot.

 

A kiutazó hallgatónak gondoskodnia kell egészségügyi biztosításról is  az" Egészségügyi kártya mellett.

 

1. A pályázattípus célja

A gyakorlat egy másik programországban található vállalkozásnál, szervezetnél eltöltött időszak. Célja, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a megértéséhez. A fogadó vállalkozás a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény lehet, Nemzeti Irodák és EU-szervek kivételével.

2. A pályázásra jogosultak köre

Erasmus Charter for Higher Education tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmények beiratkozott hallgatói.

3. Támogatható tevékenységek

felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása (2-12 hónap);

4. A programban részt vevő országok

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország).

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország.

5. Pályázati feltételek

A hallgató felsőoktatási intézménye rendelkezik ECHE tanúsítvánnyal.

A hallgató magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben.

A frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzésük utáni évben is (ebben az esetben a pályázatot már a végzésük évében kell benyújtaniuk).

A tanárasszisztensi mobilitás tevékenység is szakmai gyakorlatnak tekintendő.

Szakmai gyakorlatra akár már a felsőoktatási tanulmányok első évében is lehet utazni.

A kiutazás feltétele, hogy a hallgató az intézményi elbíráláson megfelelt.

A hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (on-line felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után).

A tanulmányi időszak kombinálható szakmai gyakorlattal. Az egyetlen időszak azt jelenti, hogy a szakmai gyakorlatnak ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt kell lezajlania, mint ahol a diák a tanulmányait végzi; a két tevékenységnek egymást követően kell lezajlania. A "kombinált időszakra" vonatkozó támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi időszakra vonatkozó rátákkal.

Egy képzési ciklusban maximum 12 hónap összesített mobilitási időtartam (akkor is, ha zero grant mobilitás). A korábban LLP-ben végzett mobilitási is hozzáadandó (akkor is, ha zero grant mobilitás)!

A hallgatóval képzési megállapodás jön létre, ezt a megállapodást minden érintett félnek jóvá kell hagynia.

A tanulmányi időszak végén a külföldi fogadóintézménynek igazolást kell kiadnia az elvégzett programról és eredményekről.

A küldő intézménynek teljes mértékben be kell számítania a külföldi szakmai gyakorlat időszakát.

A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak az anyaintézményüknél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására.

6. Prioritások

Az oktatás és képzés területén az alábbi prioritások kerültek meghatározásra:

Készségek és kulcskompetenciák mint a vállalkozókészség, digitális kompetenciák és többnyelvűség, továbbá újszerű és tanulóközpontú pedagógiai módszerek fejlesztése;

Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) használatának elősegítése az oktatásban, többek között nyitott oktatási segédanyagokhoz való hozzáférés, IKT-alapú tanítás és a digitális tartalmak felhasználói és előállítói jogainak és kötelezettségének átláthatósága révén;

Készségek és végzettségek átláthatóságának és elismerésének javítása;

Az oktatás és képzés, illetve a készségek fejlesztése területén a beruházások és pénzügyi támogatások illeszkedésének elősegítése, valamint az oktatásba és képzésbe történő hatékony és fenntartható beruházások európai és nemzeti szinten történő megvitatásának ösztönzése az érintettek bevonásával.

7. A támogatás mértéke

Támogatás speciális igények esetén: fogyatékkal élő résztvevők esetében a tényleges költség alapján számolva

Nyelvi felkészítés támogatása: az Európai Bizottság online felkészítő rendszerével támogatott nyelveken kívüli nyelvi felkészítés esetében lehetséges a szervezési támogatásból

Hallgatói ösztöndíj mértéke

Fogadó ország            

Magas megélhetési költségű országok

(Franciaország (FR), Olaszország (IT), Nagy-Britannia (UK), Ausztria (AT), Finnország (FI), Svédország (SE), Dánia (DK), Írország (IE), Norvégia (NO), Lichtenstein (LI))          600 euró 

Közepes megélhetési költségű országok

(Spanyolország (ES), Németország (DE), Törökország (TR), Hollandia (NL), Belgium (BE), Csehország (CZ), Portugália (PT), Görögország (GR), Szlovénia (SI), Horvátország (HR), Luxemburg (LU), Ciprus (CY), Izland (IS))    550 euró / hó

Alacsonyabb megélhetési költségű országok

(Lengyelország (PL), Románia (RO), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Szlovákia (SK), Bulgária (BG), Lettország (LV), Észtország (EE), Málta (MT), Macedónia (MK))          500 euró / hó

Rendkívüli támogatás: hátrányos helyzetű hallgatóknak

8. A pályázás menete

A mobilitási pályázatot a hallgató intézménye hirdeti meg és bírálja el az általános kritériumok alapján. A megpályázandó szakmai gyakorlati fogadó helyet a hallgató keresi ki, egyezteti le előzetesen a fogadó intézménnyel.

 

A pályázat beadásához szükséges:

 

e-mail:zatonyi.ildiko[at]zeneakademia.hu