Szenátus

A Szenátus tagjai

A Szenátus oktató-kutató tagjai:

Binder Károly

Dr. Eötvös József

Farkasné Dobszay Ágnes

Fazekas Gergely

Fekete Gyula

Fülei Balázs

Dr. Kutnyánszky Csaba

Meláth Andrea

Ménesi Gergely

Dr. Mohay Miklós

Péteri Lóránt

Richter Pál

 

A Szenátus egyéb munkakörben foglalkoztatottak által választott tagja: Gazsi Olivia

 

A Hallgatói Önkormányzat közgyűlése által delegált tagok:

Farkas András

Bereczki Klaudia

Papp Orsolya

Utasi Melani

 

A Doktorandusz Önkormányzat által delegált képviselő:

Sárosi Dániel

 

A fentieken kívül a testületnek tagja tisztségénél fogva Dr. Vigh Andrea egyetemi tanár, rektor, aki egyben a Szenátus elnöke; valamint Szentgyörgyvölgyi László Zoltán kancellár.