Jazz gitár főtárgy (BA)

A tantárgy anyagia:

1. szemeszter: a jazzakkord-készlet kibővítése, önálló harmóniafűzési gyakorlatok; előadási darabok, jazz etűdök; rögtönzési és hangszertechnikai gyakorlatok; motívumok, patternek lejegyzése, elemzése; lapról olvasási gyakorlatok; repertoár: 10 darab (egyszerűbb standard illetve blues, valamennyi kívülről)

2. szemeszter: előadási darabok, jazz etűdök; rögtönzési és hangszertechnikai gyakorlatok; motívumok, patternek, akkordfelrakások lejegyzése, elemzése; egyszerűbb transzkripciók és elemzéseik; lapról olvasási gyakorlatok; repertoár: 10 új darab (egyszerűbb standard illetve blues, valamennyi kívülről)

3. szemeszter: előadási darabok, jazz etűdök; rögtönzési és hangszertechnikai gyakorlatok; standard-elemzések, harmóniai és dallami struktúrák; motívumok, patternek, akkordfelrakások lejegyzése, elemzése; egyszerűbb transzkripciók és elemzéseik; lapról olvasási gyakorlatok; repertoár: 10 új darab (egyszerűbb standard illetve blues, valamennyi kívülről)

4. szemeszter: előadási darabok, jazz etűdök; rögtönzési és hangszertechnikai gyakorlatok; standard-elemzések, reharmonizációs lehetőségek; transzkripciók, nagy gitáros egyéniség játékstílusának elemzése; jellegzetese motívumok, patternek gyűjtése, komponálása; lapról olvasási gyakorlatok; repertoár: az eddig tanult darabok ismétlése, valamint 10 új darab

5. szemeszter: előadási darabok, jazz etűdök; rögtönzési és hangszertechnikai gyakorlatok; standard-elemzések, reharmonizációs lehetőségek, dallami újragondolások; a szólisztikus gitárjáték lehetőségei, stílusai; transzkripciók, más hangszeren játszott rögtönzések lejegyzése, elemzése; lapról olvasási gyakorlatok; repertoár: az eddig tanult darabok ismétlése, valamint 10 új darab megtanulása (valamennyi kívűlről)

6. szemeszter: előadási darabok, jazz etűdök; rögtönzési és hangszertechnikai gyakorlatok; standard-elemzések, stílusgyakorlatok; önálló komponálási gyakorlatok; transzkripciók, más hangszeren játszott rögtönzések lejegyzése, elemzése; lapról olvasási gyakorlatok; repertoár: az eddig tanult darabok ismétlése, valamint 10 új darab megtanulása (valamennyi kívűlről)