Jazz hangszeres tanári képzés - tantárgyleírások

Szakterületi ismeretek:

Főtárgy:

Klasszikus hangszer/klasszikus zenei stúdium

Kiszenekari gyakorlat

Nagyzenekari gyakorlat

Analízis

Hangszerelés

Szakmódszertan

Szakdidaktika és pedagógiai repertoárismeret

Művelődési ismeretek

Iskolai gyakorlat II. (csoportos tanítási gyakorlat)

 

 

Jazz-zongora főtárgy

 

A legfontosabb szakmai tantárgy, melynek feladata a hangszeres tudás fejlesztése, a hivatásos hangszerjáték művészi fokon való elsajátításához szükséges tudásszint elérése. A zenei, technikai tudáselemek, a stílusismeret, a repertoárismeret bővítése; az általános előadói készségek fejlesztése, az önálló művészi tevékenységhez szükséges diszciplínák (igényesség, fegyelem, önkontroll stb.) kiművelése; a hangversenyezésben megvalósuló gyakorlatszerzés elmélyítése; a megtanult művek pedagógiai szemszögből történő vizsgálata, ill. a pedagógiai repertoár egy részének megszólaltatása.

 

Válogatott tananyag/irodalom:

Ludmila Ulehla: Contemporary Harmony

John Mehegan: The Harmonic School

John Mehegan: The Rhitmic School

Andy Jaffe: Jazz Harmony

David Liebman: A Chromatic Approach to Jazz Harmony and Melody

Philip Moehrke: Voicing Concepts Jazz Piano

Philip Moehrke: Das Grove Piano Buch

Ramon Ricker: Pentatonic scales for Jazz Improvisations

Bill Dobbins: Jazz Piano Harmony

Bill Dobbins: The Contemporary Jazz Pianist I.II.III.

Bill Dobbins: Jazz Arranging and composing a Linear Approach

Gary Campbell: Expansions

Gary Campbell: Connecting Jazz Theory – Jamey

Aebersold: Transcribed Piano Voicings

Mark Levine:

Binder Károly: Dallamalkotás és dallamszerkesztés

Olegario Diaz: Latin Jazz Piano Technique

Real Book 1, 2, 3

New Real Book: 1, 2, 3

Jazz Fake Book

Evans Book Colorado Book

 

Tantárgyfelelős: Binder Károly

Félévek száma: 3

Kreditpont: 15

 

 

Jazz-gitár/jazz-basszusgitár főtárgy

 

A legfontosabb szakmai tantárgy, melynek feladata a hangszeres tudás fejlesztése, a hivatásos hangszerjáték művészi fokon való elsajátításához szükséges tudásszint elérése. A zenei, technikai tudáselemek, a stílusismeret, a repertoárismeret bővítése; az általános előadói készségek fejlesztése, az önálló művészi tevékenységhez szükséges diszciplínák (igényesség, fegyelem, önkontroll stb.) kiművelése; a hangversenyezésben megvalósuló gyakorlatszerzés elmélyítése; a megtanult művek pedagógiai szemszögből történő vizsgálata, ill. a pedagógiai repertoár egy részének megszólaltatása.

 

Válogatott tananyag/irodalom:

Joe Passs: Chords

Joe Pass: Guitar Style

Joe Pass: On Guitar

Charlie Parker Omnibook

Mick Goodrick: The Advancing Guitarist

Pat Martino: The Nature Of Guitar

Pat Martino: Creative Force

Pat Martino: The Early Years Jazz Guitar Solos

David Liebman: A Chromatic Approach To Jazz Harmony and Melody

Joe Pass LIVE

Wes Montgomery Jazz Guitar Artistry

Essential Jazz Lines In The Style of Wes Montgomery

The Best of Georege Benson

Pat Metheny: Songbook

John McLaughlin: This Is The Way I Do It

Real Book 1, 2, 3

New Real Book: 1, 2, 3

Jazz Fake Book

Evans Book

Colorado Book

 

Tantárgyfelelős: Babos Gyula (jazz-gitár), Lattmann Béla (jazz-basszusgitár)

Félévek száma: 3

Kreditpont: 15

 

 

Jazz-bőgő főtárgy

 

A legfontosabb szakmai tantárgy, melynek feladata a hangszeres tudás fejlesztése, a hivatásos hangszerjáték művészi fokon való elsajátításához szükséges tudásszint elérése. A zenei, technikai tudáselemek, a stílusismeret, a repertoárismeret bővítése; az általános előadói készségek fejlesztése, az önálló művészi tevékenységhez szükséges diszciplínák (igényesség, fegyelem, önkontroll stb.) kiművelése; a hangversenyezésben megvalósuló gyakorlatszerzés elmélyítése; a megtanult művek pedagógiai szemszögből történő vizsgálata, ill. a pedagógiai repertoár egy részének megszólaltatása.

 

Válogatott tananyag/irodalom:

Gonda János: Jazz-Történet, Elmélet, Gyakorlat

Gonda János: A rögtönzés világa II. kötet

New Real Book: 1, 2, 3

Hal Crook: How to Improvise

Mark E.Boling: The Jazz Theory Workbook

Ludmila Ulehla: Contemporary Harmony

John Mehegan: The Harmonic School

John Mehegan: The Rhitmic School

Andy Jaffe: Jazz Harmony

David Liebman: A Chromatic Approach to Jazz Harmony and Melody

Bill Dobbins: Jazz Arranging and composing a Linear Approach

Gary Campbell: Expansions

Gary Campbell: Connecting Jazz Theory

 

Tantárgyfelelős: Csuhaj-Barna Tibor

Félévek száma: 3

Kreditpont: 15

 

 

Klasszikus hangszer/klasszikus zenei stúdium

 

Jazz-zongora, jazz-bőgő, jazz-szaxofon, jazz-trombita, jazz-harsona, jazz-dob tanári szakirányokon:

A hangszeres tudás fejlesztése az adott jazzhangszer klasszikus zenében használatos megfelelőjén, ill. rokonhangszerein, elősegítendő a klasszikus zenei elemek elsajátítása által szerzett háttértudás alkalmazását a jazzhangszeres előadói gyakorlatban. A klasszikus zenei stílusokba való betekintés, a klasszikus előadásmód mélyebb megismerése, és repertoár bővítése által.

 

Válogatott tananyag/irodalom:

Andersen: 24 etűd fuvolára

Kovács Béla: Mindennapos skálagyakorlatok

Stojko: Kisdobiskola

J. Arban: Trombitaiskola

Koprasch: Etüdök

 

Jazz-gitár, jazz-basszusgitár tanári szakirányokon:

A hangszeres tudás fejlesztése az adott jazzhangszeren, elősegítendő a klasszikus zenei elemek elsajátítása által szerzett háttértudás alkalmazását a jazzhangszeres előadói gyakorlatban. A klasszikus zenei stílusokba való betekintés, a klasszikus előadásmód mélyebb megismerése, és repertoár bővítése által.

 

Válogatott tananyag/irodalom

Bach: Kétszólamú invenciók

F. Sor előadási darabjai

Muro Juan Antonio: Basic Guitar Tutor

Pujol Emilio: School of Guitar

 

 

Kiszenekari gyakorlat

 

Az együttjáték, az egymásra figyelés, az improvizáció, ill. annak kísérete, a repertoár bővítése különböző formációkba szervezett kiszenekari munka során. A közös hangszerelés, a hangzások különbözőségének vizsgálata. A jazzművészet hagyományainak, ritmusvilágának, érzületének használatával, előtérben az improvizációval.

 

Válogatott tananyag/irodalom:

Jamey Aebersold: Music Minus One Volume 1-105.

Friedrich Károly: Jazz combo hangszerelés

New Real Book I.; II.; III.

 

Tantárgyfelelős: Regős István

Félévek száma: 3

Kreditpont: 3

 

 

Nagyzenekari gyakorlat

 

A nagyzenekari munkában a művészi megformálás, improvizáció, stílusismeret, fejlesztése az együttes és az egyéni hangzás tekintetében. A tradicionális big band játék stílus elemeinek ismeretében (pl.  Count Basie zkr., Duke Ellington zkr.), a „main stream" big band játék stíluselemeinek ismeretében (pl. Rob McConnel zkr., Phil Woods zkr.) és a modern big band játék stíluselemeinek ismeretében (pl. Thad Jones zkr., Maria Schneider zkr., Toshiko Akyoshi zkr., Bob Mintzer zkr.) való jártasság elmélyítése.

           

Válogatott tananyag/irodalom                     

Friedrich Károly: Jazz Nagyzenekari Hangszerelés

The Gil Evans Collection

Gary Lindsay: Jazz Arranging Techniques

Nelson Riddle: Complete Arranging Method

 

Tantárgyfelelős: László Attila

Félévek száma: 3

Kreditpont: 3

 

 

Hangszerelés

 

A művészi és tanári munka során felmerülő jazz hangszerelési ismeretek elsajátítása. A használatos hangszerek megismerése, azok lejegyzésének ismerete. A kiszenekari jazzhangszerelések alapvető koncepciói, harmonizáció, ellenpont, lineáris megközelítés megismerése, ezek alkalmazása. A négy alapvető hagyományos nagyzenekari felrakási technika elsajátítása. Nagyzenekari felvételek formai analízise.

                                  

Válogatott tananyag/irodalom                    

Friedrich Károly: Jazz Combo Hangszerelés

Friedrich Károly: Jazz Nagyzenekari Hangszerelés

Sammy Nestico: The Complete Arranger

Henry Mancini: Sounds and Scores

 

Tantárgyfelelős: Friedrich Károly

Félévek száma: 3

Kreditpont: 3

 

 

Szakmódszertan

 

A művészi hangszertudáshoz és a pedagógiai munkához egyaránt szükséges módszertani ismeretek: az adott hangszer(ek) történeti fejlődése, felépítése, hangolása, karbantartása, a megszólaltatásával kapcsolatos fizikai, akusztikai törvényszerűségek, anatómiai ismeretek, a hangszerkezelés, a hangképzés sajátosságai, a gyakorlás, ill. a memorizálás technikája.

 

Válogatott tananyag/irodalom

 

általánosságban:

John Henry van der Meer: Hangszerek

Hermann Keller: Frazírozás és artikuláció

Havas Kató: Lámpaláz

Leopold Mozart: Hegedűiskola

William Primrose: Technique Is Memory

 

jazz-zongora:

John Valerio: Bebop Jazz Piano

Binder Károly: Dallamalkotás és dallamszerkesztés

Olegario Diaz: Latin Jazz Piano Technique

 

jazz-gitár, jazz-basszusgitár

William G. Leavitt: Modern Method for Guitar

Mel Bay: Jazz Guitar Method 

Joe Pass: Guitar Style 

 

jazz-bőgő:

Chuck Sher, Marc Johnson: Concept for bass soloing

Oscar Stagnaro: Latin bass book

Ed friedland: Bass improvization

 

jazz-szaxofon:

Liebman, David: Developing A Personal Saxophone Sound (Dorn Publications Inc.)

Liebman, David: On Education, The Saxophone And Related Jazz Topics (J. Aebersold)

 

jazzharsona:

Bill Watrous: Trombonisms

Jiggs Whigham: Jazz Trombone

Dave Liebman: A Chromatic approach to Jazz Harmony and Melody

 

jazztrombita:

Fekete-Kovács Kornél: Ritmikus zenék frazeálása

J. Arban: Trombita iskola

 

jazzdob:

Billy Hart: Jazzdrumming

The musical expression of the drumset

Peter Erskine: The Drum Perspective

 

 

Szakdidaktika és pedagógia repertoárismeret

 

Az adott hangszer oktatásával kapcsolatos tanítási módszertani ismeretek, szorosan egybekötve a pedagógiai repertoár megismerésével. Az alap– és középfokú zeneoktatás rendszerének, tanterveinek megismerése, az adott hangszer(ek) tanításával kapcsolatos sajátos pedagógiai szempontok és módszerek (pl. életkor, egyéni és közösségi dimenzió, zenei értelmezés, tanulási folyamat stb.) elemzése, a módszeres gondolkodás és a repertoár kreatív módon történő felhasználásának elősegítése.

 

Válogatott tananyag/irodalom:

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjai

Zenész Szakképesítés Központi Tantárgyi Programjai

Dr. Kovács Géza

Négyesiné dr. Pásztor Zsuzsa: Muzsikáló kéz; Munkaképesség-gondozás zeneórán és otthon; A zenei munkaképesség mérése és gondozása az alsófokú zeneoktatásban; A zenei munkaképesség leromlásának okairól

Varró Margit: Zongoratanítás és zenei nevelés

Czövek Erna: Emberközpontú zenetanítás

Szőnyi Erzsébet: Zenei nevelési irányzatok a XX. Században

Czeizel Endre, Batta András: A zenei tehetség gyökerei

hangszeriskolák, hangszer ABC-k

 

Tantárgyfelelős:

Félévek száma: 2

Kreditpont: 6

 

 

Művelődési ismeretek

 

A zenéhez és a zenetanításhoz közvetlenebbül kapcsolódó szakágakban, elsősorban a művészettörténetben (esztétikai és tematikus kapcsolatok), az irodalomtörténetben (a nyelvi és zenei közeg rokonsága), a verstanban (zenei ritmika, dalirodalom) és a stilisztikában (a csiszolt előadásmód fontossága, fogalmazási gyakorlatok) való jártasság elmélyítése elemzések, ismertetések által.

 

Válogatott tananyag/irodalom:

Szepes Erika – Szerdahelyi István: Verstan. Budapest, 1998;

Mezey László: Deákság és Európa. Irodalmi műveltségünk alapvetésének vázlata. Budapest, 1979;

Aradi Nóra – Marosi Ernő – Beke László: A magyarországi művészet története. Budapest, 1987;

Marosi Ernő: A középkor művészete. Budapest, 1998.

 

Tantárgyfelelős: Földváry Miklós István

Félévek száma: 2

Kreditpont: 2

 

 

Iskolai gyakorlat II. (csoportos tanítási gyakorlat)

 

A tantárgy-pedagógiai tudás fejlesztése a szaktantárgyak iskolai oktatásának megfigyelése (hospitálás), elemzése által, valamint a szaktudás és a didaktikai ismeretek gyakorlatban történő alkalmazása önállóan előkészített és megtartott foglalkozások által, amelyeket a gyakorlatot vezető oktatóval történő konzultáció követ.

 

Válogatott tananyag/irodalom:

Falus Iván, Kimmel Mariann: A portfolió 

Tóth Péter: Óralátogatás, óraelemzés a mindennapok gyakorlatában: Óraelemzések szempontrendszere

Nagy Lászlóné (szerk.): Segédanyag a tanórai megfigyelésekhez tanár szakos hallgatók részére. k.n. Szeged.

 

Tantárgyfelelős: Nemes László Norbert

Félévek száma: 1

Kreditpont: 3

 

 

 

Nagy elődök

Mottó

Virtuális túra


Kodály intézet

Liszt Múzeum

Könyvtár