Jazz-szaxofon főtárgy (BA)

Tantárgyi program:

 

1. szemeszter: Technikai képzés; skálák: C, F, G, Bb dúr és moll; az ezekhez tartozó diatonikus harmóniák bontása, futam klasszikus és jazz frazírozással; a skálákkal párhuzamosan a J. Viola iskolából az etűdök megtanulása; Stílusgyakorlatok, zenei képzés.

Bob Mintzer: 14 Blues and Funk Etudes 1-5. etűd; Charlie Parker Omnibook kötetből 6-8 előadási darab 3-4 transzkripció elkészítése, bemutatása az eredeti felvétellel együtt; Improvizációs készség fejlesztése;    egyszerűbb swing és bebop motívumokat tartalmazó patternek lejegyzése és megtanulása transzkripciók, valamint saját ötletek alapján (II-V-I, III-VI-II-V stb.); ezen patternek játéka minden hangnemben szekvenciálisan; Repertoárismeret: 10 egyszerűbb standard, ill. Blues

 

2. szemeszter: Technikai képzés; skálák: D, Eb, A, Ab dúr és moll; az ezekhez tartozó diatonikus harmóniák bontása, futam klasszikus és jazz frazírozással; a skálákkal párhuzamosan a J. Viola iskolából az etűdök megtanulása; Stílusgyakorlatok, zenei képzés.    Bob Mintzer: 14 Blues and Funk Etudes 6-10. etűd; Charlie Parker Omnibook kötetből 6-8 előadási darab; 4 komplett transzkripció elkészítése, bemutatása az eredeti felvétellel együtt; Improvizációs készség fejlesztése; a standard számokban előforduló harmóniai fordulatok modális és alterált skálákkal való kidolgozása egyszerű, nem kadenciális harmóniasorok hallás utáni felismerése – improvizáció dúr és moll bluesok minden hangnemben. Repertoárismeret: 10 egyszerűbb standard, ill. Blues

 

3. szemeszter: Technikai képzés; skálák: E, Db, H, Gb dúr és moll; az ezekhez tartozó diatonikus harmóniák bontása, futam klasszikus és jazz frazírozással; a skálákkal párhuzamosan a J. Viola iskolából az etűdök megtanulása; Stílusgyakorlatok, zenei képzés.    Bob Mintzer: 14 Blues and Funk Etudes 11-14. etűd; Charlie Parker Omnibook kötetből 6-8 előadási darab; 4 komplett transzkripció elkészítése, bemutatása az eredeti felvétellel együtt; Improvizációs készség fejlesztése; kadenciális harmóniafordulatok behelyettesítésekkel (III-bIII-II-bII-I stb.); kötött tempójú, kíséret nélküli improvizáció adott harmóniasorokra, ill. standardre (ún. „lábra játék"); egyszerűbb standardek játéka tizenkét hangnemben. Repertoárismeret:_ 10 darab standard és blues

 

4. szemeszter: Technikai képzés; skálák: F#, Cb, C# dúr és moll; az ezekhez tartozó diatonikus harmóniák bontása, futam klasszikus és jazz frazírozással; a skálákkal párhuzamosan a J. Viola iskolából az etűdök megtanulása; Stílusgyakorlatok, zenei képzés.

Bob Mintzer: 14 Jazz and Funk Etudes 1-5. etűd; Charlie Parker Omnibook kötetből 8-10 előadási darab; 4 komplett transzkripció elkészítése, bemutatása az eredeti felvétellel együtt; Improvizációs készség fejlesztése; a kvartos (sus) harmóniák ismerete, a pentaton skálák beépítése, motivikus játéka;         dó pentatonok behelyettesítése különböző blues harmóniamenetekbe; improvizációs gyakorlatok ritmikai megkötésekkel (pl.: motívum indítások meghatározott helyről, az ütemen belül); az improvizáció felépítése rövidebb (5-6 hangos), változatos ritmikájú dallamívekből. Repertoárismeret:_             10 darab nehezebb harmonizációjú standard, modern bluesok

 

5. szemeszter: Technikai képzés; skálagyakorlatok kromatikus játéka; adott patternek játéka a kromatikus és egészhangú skála, ill. különféle akkordok hangjaira, valamint ezen motívumok forgatása, tükörfordítása; a modern jazz akkord- és skálakészlete - tengelyrendszer; Stílusgyakorlatok, zenei képzés; Bob Mintzer: 14 Jazz and Funk Etudes 6-10. etűd; Charlie Parker Omnibook kötetből 8-10 előadási darab; 4 komplett transzkripció elkészítése, bemutatása az eredeti felvétellel együtt; Improvizációs készség fejlesztése; a technikai képzésben jelzett eszközök alkalmazása az improvizációban ; in – out" játék; standardek játéka minden hangnemben. Repertoárismeret: 10 darab nehezebb ritmusú standard

 

6. szemeszter: Technikai képzés; akkord- és skálagyakorlatok kromatikus játéka; ritmikailag bonyolultabb patternek játéka a kromatikus és egészhangú skála, ill. különféle akkordok hangjaira, valamint ezen motívumok forgatása, tükörfordítása; Stílusgyakorlatok, zenei képzés.

     Bob Mintzer: 14 Jazz and Funk Etudes 11-14. etűd; Charlie Parker Omnibook kötetből 8-10 előadási darab; 4 komplett transzkripció elkészítése, bemutatása az eredeti felvétellel együtt; Improvizációs készség fejlesztése; a modern jazz különböző irányzatainak ismerete, ill. alkalmazása; improvizációk páratlan metrumokban; standardek átalakítása és játéka páratlan metrumokban. Repertoárismeret: 10 darab nehezebb harmonizációjú, illetve ritmikájú standard

 

 

Kötelező irodalom

     Joseph Viola: The Technique of the Saxophone Vol. II.

     Charlie Parker: Omnibook

     Bob Mintzer: 14 Blues and Funk Etudes

     Bob Mintzer: 14 Jazz and Funk Etudes

     Jamey Aebersold: Play Along sorozat kiadványai

 

Ajánlott irodalom

     Hal Crook: How to Improvise

     Jerry Bergonzi: Inside Improvisation Series Vol. 1 – 6

     Gary Campbell: Triad Pairs for Jazz

     Gary Campbell: Expansions

 

A jazz szaxofon főtárgyi modul további eleme:

 

Klasszikus fuvola (azon növendékek részére, akik klasszikus mellékhangszerként a fuvolát jelölték meg, de a jazz-játék elemeit is szeretnék elsajátítani a hangszeren).

Tananyag:

1. szemeszter: Klasszikus skálák 7#-ig, könnyebb jazz-skálák 4#-ig; E. Köhler: op. 33. etűdök - I. kötet; Jim Snidero: Jazz Concepcion 1.-5. gyakorlat; Standardek, improvizáció

2. szemeszter: Klasszikus skálák 7b-ig, könnyebb jazz skálák 4b-ig; Köhler: op. 33. I. kötet, folytatás; J. Snidero: Jazz Concepcion, 6.-10.; Standardek, improvizáció

3. szemeszter: Jazz skálák 7#-ig; Köhler: op. 33. II. kötet; Klasszikus előadási darabok; J. Snidero: Jazz Concepcion, 11.- 16.; Standardek, improvizáció

4. szemeszter_ Jazz skálák 7b-ig; Köhler: op. 33. II. kötet, folytatás; Klasszikus előadási darabok; J. Snidero: Jazz Concepcion, 17.-22.; Standardek, improvizáció

5. szemeszter: Köhler: op. 33. III. kötet; Klasszikus előadási darabok; Bob Mintzer: 14 Blues and Funk Etudes – 1.-7. etűd; Témák és szólók a Charlie Parker Omnibookból; Standardek, improvizáció

6. szemeszter: Köhler: op. 33. III. kötet; Klasszikus előadási darabok; Bob Mintzer: 14 Blues and Funk Etudes – 8.-14.; Témák és szólók a Charlie Parker Omnibookból; Standardek, improvizáció

 

Nagy elődök

Mottó

Hirdetés

Hirdetés

 

Virtuális túra


Kodály intézet

Liszt Múzeum

Könyvtár