Jazz trombita főtárgy (BA)

Tantárgyi program:

 

1. szemeszter: A jazz-muzsika frazeálásának sajátosságai. Az egyenletes mérőütésre játszás nyolcados és triolás lüktetésben; Swinges (off beates) lüktetés, hangsúlyozás; Különbségtétel a nyolcados és triolás lüktetés között, egy darabon belül. Hangsúlyozás alapvető összefüggéseinek lefektetése. Ritmikai elv, és dallamvezetés összevetése. Dallamfrázisok elemzése és eljátszása. – Az improvizáció alapjainak áttekintése, alapvető harmóniák, és a hozzájuk rendelhető skálák. Alapvető akkordok (moll7, domináns7, dúr Maj, dúr 6…) és a hozzájuk rendelhető legalapvetőbb skálák (dór, mixolid, dúr); II-V-I, III-VI-II-V-I szekvenciák gyakorlása minden dúr, és összhangzatos moll hangnemekben. – Repertoár építése. – Transzkripciók készítése és elemzése – Skálagyakorlatok – Diatonikus skálák és gyakorlataik (terc és kvart menetek, hármas és négyes hangzatbontások) gyakorlása, minden dúr hangnemben

 

2. szemeszter: Anticipáció fogalmának bevezetése és gyakorlása; Nyolcad megelőlegzések. Anticipáció gyakorlása. Nyolcad és negyed megelőlegzések. Hosszú, átkötött hangok játéka, fp, fp-cresc. fogalmának bevezetése és gyakorlása. Az éves anyag összefüggéseinek felismerése és értelmezése. Dallamfrázisok elemzése és eljátszása, lapról olvasás. – Improvizáció – A horizontáció alkalmazása IIm7-V7-Imaj7 és III-VI-II-V-I szekvenciák gyakorlásával, minden dúr és moll hangnemben. – Repertoár építése, transzkripciók készítése és elemzése. – Skálagyakorlatok – Diatonikus skálák és gyakorlataik (terc és kvart menetek, hármas és négyes hangzatbontások) gyakorlása, minden összhangzatos moll hangnemben.

 

3. szemeszter: Négy big band hangszerelés „lead" stimmjének elemzése és játéka. – Improvizáció – Az alterált akkordok megismerése, 9b, 9#, 5b, 5# hangzása. Fél-egész, és egész-fél skálák megismerése és azok használata. Alterált skála és lyd-mixolyd skála. – Repertoár építése, transzkripciók készítése és elemzése – Skálagyakorlatok; Diatonikus skálák és gyakorlataik (terc és kvart menetek, hármas és négyes hangzatbontások) gyakorlása, minden dallamos (összhangzatos) moll hangnemben.

 

4. szemeszter: Négy big band hangszerelés „lead" stimmjének elemzése és játéka. – Improvizáció – Harmonizációs alapok elsajátítása, azok a gyakorlatban való használata. Egyszerűbb behelyettesítések, tritonus-os eltolások. Fél-egész, és egész-fél skálák megismerése és azok használata. Alterált skála és lyd-mixolyd skála. – Repertoár építése, transzkripciók készítése és elemzése. – Skálagyakorlatok; Fél-egész, egész-fél valamint az egészhangú skálák és azok gyakorlatainak játéka, minden hangnemben.

 

5. szemeszter: Négy big band hangszerelés „lead" stimmjének elemzése és játéka. – Improvizáció – Harmonizáció, tonicizáció a gyakorlatban való használata. Álló akkordokra való behelyettesítések, harmonizációk. Pentaton skálák használata a behelyettesített akkordoknál. – Repertoár építése, transzkripciók készítése és elemzése – Skálagyakorlatok; Pentaton skálák és azok gyakorlatainak játéka.

 

6. szemeszter: Négy big band hangszerelés „lead" stimmjének elemzése és játéka. – Improvizáció – Harmonizáció, tonicizáció a gyakorlatban való használata. Alternatív harmóniavezetések, a diatonikus skálák bevezetése a behelyettesítéskor. Pentaton skálák használata a behelyettesített akkordoknál.Repertoár építése, transzkripciók készítése és elemzése – Skálagyakorlatok.

 

Válogatott tananyag:

Segédanyagok:

     Eisenhauer: Contemporary Jazz Concept

     Günther Karpa: Studio Dresdner Tanz-Sinfoniker

     Jim Snidero: Jazz Conception

     Fekete-Kovács Kornél: Ritmikus zenék frazeálása

     Jamey Aebersold vol. #1: How To Improvise; vol. 3. The IIm7-V7-I Progression

     Fekete-Kovács Kornél: Skálagyakorlatok trombitára és harsonára

     Sammy Nestico: My Friend Willie, Blue Chip, Basie Straight Ahead, Hay Burner, Magic Flea

     Rayburn Wright: Perdido

     Thad Jones: Three And One, US, Central Park West, Big Dipper, It Only Happens Every Time

     Dave Barduhn: Milestones

     Horace Silver/Greg Hopkins: Nutville

     John LaBarbera: The Bird, Space Shuttle

     Bob Mintzer: Brasilian Affair

 

Ajánlott előadók: Chet Baker, Miles Davis, Clark Terry, Clifford Brown, Freddie Hubbard, Lee Morgan, Charlie Parker, Woody Shaw, John Coltrane, Terence Blanchard, Dave Dougles, Wynton Marsalis, Kenny Garrett.

 

Ajánlott segédanyag: J. Arban: Trombita iskola, Koprasch: Etűdök, Albinoni: Esz-dúr koncert, Händel: c-moll Trombitaverseny; Baldassari Sonata in B., Hummel: Trombitaverseny, J. B. Neruda: Esz-dúr trombitaverseny.

 

A záróvizsga anyaga:

     Ismeretlen anyag olvasása, a megfelelő frazeálással (blattolás);

     Kidolgozott improvizáció három különböző jellegű, a kötelező repertoárból kiválasztott darabra, ezekre kíséret nélküli improvizáció, valamint egy darabra, kidolgozott kadencia jellegű bevezető. A kidolgozott darabok önállóan megharmonizálva és meghangszerelve kerüljenek bemutatásra.

     Az 1-6. félév kötelező anyagából, egy 60 számból álló repertoár bemutatása, kotta nélkül.

     Az 1-6. félév transzkripcióiból egy kiválasztott darab eljátszása, felvétellel együtt.

     Egy klasszikus előadási darab játéka, zongorakísérettel.

 

 

Nagy elődök

Mottó

Hirdetés

Hirdetés

 

Virtuális túra


Kodály intézet

Liszt Múzeum

Könyvtár