Jazz zongora főtárgy (BA)

A tantárgy anyagai:

 

1-2. szemeszter:

szerkezeti rögtönzés- és technikai gyakorlatok (félévenként 5-6)

játékformák, stílusok: stride, hagyományos blues, szűkfekvéses akkordjáték, boogie woogie, hot improvizáció

transzkripciók: félévenként minimum 3-4 - összekapcsolva a fenti stílusok és játékformák elemzésével

motívumok, patternek, akkordfelrakások és akkordsorok lejegyzése

repertoár: 20 darab (egyszerűbb standardek és bluesok)

lapról olvasás: akkordjelzéses és kétkezes kották

 

3-4. szemeszter:

szerkezeti rögtönzés- és technikai gyakorlatok (félévenként 7-8)

játékformák, stílusok: az előző évben tanultak fejlesztése, valamint modern, „szurkálós" akkordjáték, bebop, cool, west coast, modern main stream, modern blues, latin és ennek változatai

transzkripciók: félévenként minimum 5 - összekapcsolva a fenti stílusok és játékformák elemzésével

motívumok, patternek, akkordfelrakások és akkordsorok komponálása, illetve gyűjtése és lejegyzése

repertoár: 20 darab (standard és blues)

lapról olvasás: akkordjelzéses és kétkezes kották

 

5-6. szemeszter:

szerkezeti rögtönzés- és technikai gyakorlatok (félévenként 5-6)

játékformák, stílusok: a tanultak fejlesztése és ismétlése

pianisztikus darabok beállítása, kidolgozása (minimum 4-5 darab); a szólisztikus zongorajáték lehetőségei, stílusai

transzkripciók: félévenként 4-5 - egy-egy muzsikus felvételeinek tanulmányozásával összekapcsolva;

különböző stílusok transzkripciós gyakorlatai; más hangszereken játszott rögtönzések lejegyzése

jellegzetes motívumok, patternek, harmóniai fordulatok gyűjtése, lejegyzése

kompozíciós gyakorlatok: témák harmonizálása, beállítása, lejegyzése; önálló témák komponálása, rögtönzésre alkalmas akkordsorok komponálása

repertoár: 20 darab (nehezebb, modulatorikus standardek) - az előző években tanultak ismétlése és fejlesztése

lapról olvasás: akkordjelzéses kották, kétkezes jazz és klasszikus kották

 

Ajánlott irodalom:

     Gonda János: Jazz-Történet, Elmélet, Gyakorlat

     Gonda János: A rögtönzés világa II. kötet

     Lendvai Ernő: Bartók és Kodály harmóniavilága

     Ludmila Ulehla: Contemporary Harmony

     John Mehegan: The Harmonic School

     John Mehegan: The Rhitmic School

     Andy Jaffe: Jazz Harmony

     David Liebman: A Chromatic Approach to Jazz Harmony and Melody

     Philip Moehrke: Voicing Concepts Jazz Piano

     Philip Moehrke: Das Grove Piano Buch

     Gordon Delamont: Modern Melodic Technique

     Gordon Delamont: Modern Contrapuntal Technique

     Ramon Ricker: Technique Development in Fourts for Jazz Improvisation

     Ramon Ricker: Pentatonic scales for Jazz Improvisations

     Bill Dobbins: Jazz Piano Harmony

     BillDobbins: The Contemporary Jazz Pianist I. II. III.

     Bill Dobbins: Jazz Arranging and composing a Linear Approach

     Gary Campbell: Expansions

     Gary Campbell: Connecting Jazz Theory

     Jamey Aebersold: Transcribed Piano Voicings

     Mark Levine: The Jazz Piano Book

     Bárdos Lajos: Modális harmóniák

     Hal Crook: How to Improvise

     Mark E. Boling: The Jazz Theory Workbook

     John Valerio Bebop Jazz Piano

     Binder Károly: Improvizáció és Jazzoktatás alsó, közép és felsőfokon

     Binder Károly: Dallamalkotás és dallamszerkesztés

     Andy Laverne: Handbook of Chord Substitutions

     Olegario Diaz: Latin Jazz Piano Technique

     Real Book 1, 2, 3

     New Real Book: 1, 2, 3

     Jazz Fake Book

     Evans Book Colorado Book

 

A jazz zongora főtárgyi modul további elemei:

Klasszikus zongora: helyes testtartás, valamint a billentés beállítása; klasszikus kamarazene; egyéb hangszeres növendékek klasszikus darabjainak zongorakísérete; lapról- olvasási és transzponálási képességének fejlesztése; a tanult művek összhangzattani és formatani elemzése.

     Ajánlott tananyag: J. S. Bach: Das Wohltemperierte Klavier, Prelúdiumok és fúgák, Francia és angol Szvitek, Partiták; Haydn és Mozart könnyebb szonátái; Romantikus darabok (Schubert, Schumann, Chopin, Muszorgszkij, Csajkovszkij,); XX. századi szerzők művei; Bartók: Mikrokozmosz IV.; Bartók közepes nehézségű darabjai; Liszt-Zempléni: Etűdök,

     Számonkérés: az 1., 3., 5. szemeszter végén: gyakorlati jegy; a 2., 4. szemeszter végén kollokvium, a 6. szemeszter végén záróvizsga.

Elektronikus hangszerismeret: a cél elsősorban a számítógépes ismeretekkel nem rendelkező hallgatók számára azok alapvető elsajátítása, illetve a legalapvetőbb zenei célú alkalmazások lehetőségeinek megismerése, alapfokú használata. A művészi és tanári munka során alkalmazandó speciális zenei számítógépes alkalmazások megismerése, ill. azok kezelésének alapfokú elsajátítása.

     Tananyag: A számítógép működési elvének ismertetése; Egy korszerű szövegszerkesztő (MS World) alapvető megismerése; egy korszerű kottagrafikai program lehetőségeinek megismerése, és alapvető kezelése. – Egy korszerű hanghullám kezelő alkalmazás lehetőségeinek megismerése, alapvető kezelésének elsajátítása. Egy korszerű midi- ill. audio szerkesztő program lehetőségeinek megismerése, alapvető kezelésének elsajátítása.

 

 

Nagy elődök

Mottó

Hirdetés

Hirdetés

 

Virtuális túra


Kodály intézet

Liszt Múzeum

Könyvtár