Azok az én barátaim, akik az Ideált keresik meg; e téren, drága barátom, „felismerjük" és mindig fel fogjuk ismerni egymást.

Liszt Mihalovich Ödönnek

Vajda János Zeneszerzés Tanszék Klasszikus és szabad kompozíció, Hangszerelés

Vakler Anna Népzene Tanszék Népi ének, Kamaraének

Varga Benjámin Egyházzene Tanszék Latin nyelv

Varga István Vonós Tanszék Gordonka főtárgy

Varga István Fúvós Tanszék Klarinét főtárgy

Varga Judit Zeneszerzés Tanszék Filmzene analízis, Klasszikus kompozíciós gyakorlat

Varga Oszkár Vonós Tanszék Brácsa, Kamarazene

Varga Zoltán Fúvós Tanszék Kürt főtárgy

Várkonyiné Terray Boglárka Zeneelméleti Tanszék Szolfézs, szolfézs, zeneelmélet, analízis, transzponálás-partitúraolvasás, partitúrajáték

Vashegyi György Vonós Tanszék Régizenei kamara, Basso continuo, Régizene előadói gyakorlat

Vidovszky László Zeneszerzés Tanszék Szabad kompozíció, Ellenpont

Vigh Andrea Billentyűs és Akkordikus Hangszerek Tanszéke Hárfa főtárgy, kamarazene, módszertan

Vikárius László Zenetudományi Tanszék Zenetörténeti kutatás, Urtext

Virág Emese Ének Tanszék Zongorakísérő

Virágh András Gábor Zeneelméleti Tanszék Transzponálás-partitúraolvasás

Vizeli Balázs Népzene Tanszék Népi hegedű főtárgy