Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak

Egyetemi docens

2018. december 15.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Billentyűs és Akkordikus Hangszerek Tanszékén egyetemi docens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Budapest, az egyetem székhelye és telephelyei.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tanszék igényei szerinti oktatási és szakmai feladatok elvégzése, elsősorban orgona főtárgy, improvizáció, kamarazene, továbbá egyéb tantárgyak oktatása. Az egyes hallgatók, illetve hallgatói csoportok munkájának segítése. Részvétel a tanszék művészi munkájában, képviselve a tanszék szakmai múltjához és híréhez méltó szellemiségét, valamint korszerű pedagógiai-művészeti koncepcióját.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Foglalkoztatási követelményrendszer rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, orgonaművész,-tanári szakképzettség,
 • DLA fokozat
 • Legalább 10 éves, felsőoktatásban szerzett oktatói tapasztalat
 • Előadóképesség idegen nyelven is
 • Büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány)

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Oktatói-szakmai-művészi koncepció
 • Művészeti tevékenység jegyzéke
 • Végzettséget, DLA fokozatot, nyelvismeretet tanúsító okiratmásolatok
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. február 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2018. december 31.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Vida Janka humánpolitikai asszisztens részére a vida.janka[kukac]zeneakademia.hu E-mail címen keresztül
  vagy
 • Személyesen: Vida Janka, Budapest, 1077 Budapest, Wesselényi utca 52. zárt borítékban, rajta a munkakör megnevezésével.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat bíráló bizottság rangsorolja, a kinevezést a Szenátus véleményének figyelembevételével a rektor adja. Az elbírálás során sor kerülhet szakmai kompetenciamérésre, próbatanításra és/vagy próbajátékra.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2019. január 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Oktatási és Kulturális Közlöny
 • A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem honlapja (lfze.hu)

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

„A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. A pályázó személyes adatainak kezeléséhez való hozzájáruló, aláírásával ellátott nyilatkozatát a pályázattal együtt kell benyújtania. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a pályázók személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Adatvédelmi, adatkezelési és adatbiztonsági Szabályzatában rögzített szabályairól ide kattintva a Közérdekű dokumentumok részben szerepel részletes tájékoztatás.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt honlapunkon szerezhet.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

2018. december 15.

 

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.