Kodály módszere zseniális. … Minden jó zenélés az énekhangnál kezdődik.

Solti György

Műszaki szolgáltató, diszpécser (üzemeltetési menedzser)

2019. január 4.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Műszaki Igazgatósága keretein belül működő Üzemeltetési és Beszerzési Osztályán műszaki szolgáltató, diszpécser (üzemeltetési menedzser) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Budapest, az egyetem székhelye és telephelyei

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A diszpécser (üzemeltetési menedzser) feladatát az Üzemeltetési és Beszerzési Osztály keretein belül látja el. Gondoskodik a rábízott létesítmények üzemének folyamatos nyomon követéséről a létesítmény(ek) épületfelügyeleti rendszerén és helyszíni bejárásokon keresztül. Feladatellátása során a hatályos utasításoknak megfelelően ellátja az épület gépészeti, erős- és gyengeáramú rendszer-paraméterei ellenőrzését, beállítását. Rögzíti és értékeli az épületfelügyeleti rendszeren, telefonon, e-mailen, írásban beérkezett (hiba) jelzéseket, mérlegeli a hibaelhárítás lehetőségeit és szükség szerint helyszíni felmérést végez, meghatározza a hibaelhárítások sorrendjét. Rendszeresen ellenőrzi a felvonók működését, elakadás, vészjelzés esetén irányítja a mentés lebonyolítását. A külső szolgáltatók munkavégzését ellenőrzi, felelős az épületben folyó műszaki munkák zavartalan és biztonságos megvalósításáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Egyetem Foglalkoztatási követelményrendszere és a kölcsönösen vállalt feltételek rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, erősáramú vagy gyengeáramú villamos, gépész, vagy épületgépész szakképzettség,
 • legalább 3 év szakmai tapasztalat,
 • épület üzemeltetésében való jártasság,
 • önálló munkavégzésre való képesség,
 • megbízható, felhasználói szintű számítógép ismeret (MS Office, valamint egyéb irodai programokban való jártasság),
 • büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány).

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • gépészeti és/vagy villamos épületfelügyeleti rendszerek ismerete,
 • CAD, vagy egyéb tervezőprogramok felhasználói szintű ismerete,
 • kazánfűtői vizsga,
 • felsőfokú végzettség,
 • idegennyelv ismeret (angol).

 

Elvárt kompetenciák:

 • gyors problémamegoldó és szervező képesség,
 • empatikus, ügyfélbarát hozzáállás,
 • jó konfliktuskezelő képesség,
 • precíz, igényes, pontos munkavégzés,
 • megbízhatóság,
 • rugalmasság,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratmásolatok,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2019. január 15.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Vida Janka humánpolitikai asszisztens részére a vida.janka[kukac]zeneakademia.hu e-mail címen keresztül
  vagy
 • Személyesen: Vida Janka, Budapest, 1077 Budapest, Wesselényi utca 52. zárt borítékban, rajta a munkakör megnevezésével .

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat bíráló bizottság rangsorolja, a kinevezést a kancellár adja. Az elbírálás során sor kerülhet szakmai kompetenciamérésre.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2019. február 28.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • kozigallas.gov.hu
 • www.profession.hu

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

„A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. A pályázó személyes adatainak kezeléséhez való hozzájáruló, aláírásával ellátott nyilatkozatát a pályázattal együtt kell benyújtania. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a pályázók személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Adatvédelmi, adatkezelési és adatbiztonsági Szabályzatában rögzített szabályairól a Közérdekű dokumentumok részben szerepel részletes tájékoztatás.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt honlapunkon szerezhet.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 24.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.