Liszt szerepe a zongorajátszásban ugyanaz, mint Euklideszé a geometriában.

Alan Walker

Ügyintéző, bérreferens

2018. október 9.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Munkaügyi és Illetményszámfejtési Osztályán ügyintéző, bérreferens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Budapest, 1077 Budapest, Wesselényi utca 52.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az egyetem létszámnyilvántartásával és bérgazdálkodásával kapcsolatos feladatok, nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatások elkészítése, költségvetés és beszámoló elkészítésében közreműködés. A bérügyekkel és társadalombiztosítási ellátásokkal kapcsolatos ellenőrzési és adatszolgáltatási feladatok ellátása, bérszámfejtés előkészítése és ellenőrzése, utalási állomány elkészítése, bérkönyvelés előkészítése, egyeztetések, adatszolgáltatások.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Foglalkoztatási követelményrendszer rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés,
  • számviteli vagy bérszámfejtő szakképesítés
  • megbízható informatikai felhasználói ismeretek, különösen a Microsoft Excel professzionális használata
  • büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány)

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • számviteli ÉS bérügyi képesítéssel is rendelkezik
  • mérlegképes könyvelői vagy bér szakelőadói vagy felsőfokú végzettség
  • költségvetési intézménynél szerzett releváns tapasztalat
  • bérkönyvelésben szerzett tapasztalat
  • KIR3/KIRA, Nexon program felhasználói szintű ismerete
  • felsőoktatásban szerzett tapasztalat

 

Elvárt kompetenciák:

  • rendszerszemlélet, elemző gondolkodás,
  • pontosság,
  • megbízhatóság,
  • önálló munkavégzési képesség,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz
  • végzettséget, szakképesítést, esetleg meglévő nyelvismeretet tanúsító okiratok másolata
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik
  •  

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2018. október 24.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Vida Janka humánpolitikai asszisztens részére a vida.janka@zeneakademia.hu E-mail címen keresztül

vagy

  • Személyesen: Vida Janka, Budapest, 1077 Budapest, Wesselényi utca 52. zárt borítékban, rajta a munkakör megnevezésével.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat bíráló bizottság rangsorolja, a kinevezést a kancellár adja. Az elbírálás során sor kerülhet szakmai kompetenciamérésre.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2018. november 16.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem honlapja (lfze.hu)

www.profession.hu

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

„A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. A pályázó személyes adatainak kezeléséhez való hozzájáruló, aláírásával ellátott nyilatkozatát a pályázattal együtt kell benyújtania. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a pályázók személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Adatvédelmi, adatkezelési és adatbiztonsági Szabályzatában rögzített szabályairól ide kattintva a Közérdekű dokumentumok részben szerepel részletes tájékoztatás.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a honlapunkon szerezhet.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

2018. október 9.

 

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.