Felvételi a szervezett zenetudományi doktorképzésre (PhD)

Jelentkezési határidő: 2016. április 15.

(1) A doktori képzésre való felvétel általános feltételei:

a) Sikeres záróvizsgával befejezett egyetemi tanulmányokat tanúsító, mind a szaktárgyat, mind
az általános eredményt tekintve „dicsérettel teljesítette”, vagy legalább „jó” minősítésű oklevél [megjegyzés: kivételes esetektől eltekintve az egyetemi tanulmányokat zenetudományból kell tanúsítani],

b) Bizonyítvány egy világnyelvből letett középfokú, általános B2 (korábban „C” típusú) állami (illetve bármely azzal egyenértékű, akkreditált) nyelvvizsgáról; világnyelvként a következők fogadhatók el: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol,

c) A szakmai terület átfogó ismerete,

d) Igazolt tudományos eredmény (tanulmány, tudományos előadás).

(2) A külföldön szerzett [zenetudományi] oklevelet jelentkezés előtt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell elismertetni (és erre vonatkozó kérés esetén honosíttatni). Záróvizsga előtt álló egyetemi hallgatók jelentkezéskor leckekönyvük másolatát csatolják. A felvételi döntés esetükben feltételes. A „jó” minősítést
el nem érő oklevél a feltételes felvételt érvényteleníti.

(3) Felvételre jelentkezni a Titkárságon beszerezhető, ill. az lfze.hu   honlapról letölthető „jelentkezési lap” kitöltésével és a felvételi eljárási díj befizetésének igazolásával lehet.

(4) A felvételre jelentkezőkkel a Doktori Tanács által felkért legalább háromtagú felvételi bizottság beszélgetést folytat, meggyőződik a jelölt átfogó szakmai ismereteiről, eddigi tudományos tevékenységről, nyelvismeretéről és doktori munkájával kapcsolatos elképzeléseiről. A Bizottság 100 pontig terjedő pontszámmal értékeli
a jelentkezők teljesítményét; az elért pontszám sorrendjében rangsorolja őket, és javasolja vagy nem javasolja felvételüket a Doktori Tanácsnak. A Doktori Tanács döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. A döntésről
a felvételre jelentkezőket 30 napon belül értesíteni kell.

(5) A Doktori Tanács a felvételhez szükséges legkisebb pontszámnál magasabb pontszámot elért jelentkezőket nappali tagozatos szervezett képzésbe veheti fel. A nappali tagozatos szervezett képzésben részt vevő doktorjelölt hallgató állami ösztöndíjban részesülhet.

Lényeges változás 2016-tól, hogy a doktori képzés nyolc félévre, azaz 4 évre emelkedik. Az első két év képzési és kutatási szakasz, a második két év kutatási és disszertációs szakasz. A doktori képzés során a negyedik félév végén, a képzés képzési és kutatási szakaszának lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri, értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt.

A komplex vizsga letételét követő harmadik év végéig a doktori disszertációt be kell nyújtani. Akik sikeresen megvédik disszertációjukat 400.000 Ft egyösszegű „jutalom“-ban részesülnek.

A tanulmányi ösztöndíj egy tanulmányi év időtartamára adható és minden tanév végén legkésőbb a doktori képzés felvételi vizsgáinak megkezdéséig újra meg kell pályázni. Ösztöndíjas doktorandusz főállású munkaviszonyban nem állhat. Az ösztöndíj mértéke: 140.000 Ft/hó az első két évben, 180.000 Ft/hó
a második két évben.

(6) A program által szabott szakmai és egyéb feltételek mellett a képzésben külföldi állampolgárok is részt vehetnek.

 

Jelentkezési határidő:               2016. április 15.

A felvételi várható időpontja:    2016. június eleje, kiértesítés szerint

 

Évente általában csak egy ösztöndíjas hely van.

 

Jelentkezéskor benyújtandó:

a) nyomtatott betűkkel, vagy szövegszerkesztővel pontosan kitöltött jelentkezési lap

b) jelentkezési díj (13 000 Ft) befizetéséről igazolás*

c) szakmai önéletrajz

d) legalább jó minősítésű egyetemi diploma

e) nyelvvizsga bizonyítvány (egy világnyelvből – angol, német, olasz, francia, orosz, spanyol – legalább középfokú, általános B2 (korábban „C”) típusú, államilag elismert nyelvvizsga

f) 2 db saját címre megcímzett boríték

 

 

* A jelentkezési díjat az alábbi bankszámlaszámra kell utalni:

Kedvezményezett neve: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskola

Kedvezményezett számlaszáma: 10032000-01426768-00000000

Közlemény:  E0093 PhD felvételi díj

 

Külföldről történő átutalás esetén az alábbi adatokra is szükség lehet:

A bank neve: Magyar Államkincstár

A bank címe: 1139 Budapest, Váci út 71.

IBAN: HU22 1003 2000 0142 6768 0000 0000

SWIFT-BIC kód: MANEHUHB
 

Nagy elődök

Mottó

Virtuális túra


Kodály intézet

Liszt Múzeum

Könyvtár