Az ízlés valaminek a tagadása. A zseni állít, mindig csak állít.

Liszt Ferenc

Vonós próbajátékok a Győri Filharmonikus Zenekarnál

2018. június 26.

Hegedű tutti próbajáték

A próbajáték időpontja:

2018. szeptember 27., csütörtök, 15:30 óra

 

A próbajáték helyszíne:

Győr, Richter Terem (9021 Győr, Aradi vértanúk útja 16.)

 

A próbajáték anyaga:

  • egy szabadon választott Bach szólószonáta vagy partita tétel
  • egy szabadon választott hegedűverseny saroktétele (kadenciával)
  • zenekari szemelvények

 

A próbajáték menete:

A próbajáték előtt rövid bemutatkozó beszélgetés a GYFZ igazgatói irodájában, melyen részt vesz a GYFZ igazgatója, művészeti vezetője és igazgatóhelyettese.

15:30 órától próbajáték

 

Brácsa tutti próbajáték

A próbajáték időpontja:

2018. szeptember 27., csütörtök 14:30 óra

 

A próbajáték helyszíne:

Győr, Richter Terem (9021 Győr, Aradi vértanúk útja 16.)

 

A próbajáték anyaga:

  • Egy szabadon választott tétel J. S. Bach szólószonátájából
  • F. A. Hoffmeister: D-dúr brácsaverseny I. tétel kadenciával, vagy C. Stamitz: D-dúr brácsaverseny I. tétel kadenciával
  • zenekari szemelvények

 

A próbajáték menete:

13:45-14:30 óráig rövid bemutatkozó beszélgetés a GYFZ igazgatói irodájában, melyen részt vesz a GYFZ igazgatója, művészeti vezetője és igazgatóhelyettese.

14:30 órától próbajáték

 

További információk

Érvényes jelentkezés feltétele:

  • szakmai önéletrajz, kérjük megadni azt a mobiltelefonszámot is, amelyen a pályázót elérhetjük (ennek hiányában a jelentkezés érvénytelen)
  • motivációs levél

A fentieket kérjük a zenekar titkárságára (9021 Győr, Aradi vértanúk útja 16.) vagy e-mailben (office [at] gyfz [dot] hu) eljuttatni 2018. szeptember 24-ig. A zenekari állások részletes listája és kottaanyaga a titkárságon átvehető, vagy a zenekar honlapjáról www.gyfz.hu letölthető.

 

Zongorakísérőt a zenekar igény szerint biztosít.

További információ Ősz Gábor igazgatóhelyettesnél. Tel: +36 30 864 1693

Az álláshely betöltéséhez felsőfokú szakirányú végzettség, erkölcsi bizonyítvány, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20§ -ban előírtak megléte szükséges.

Bérezés: versenyképes fizetés, kedvezményes lakhatási lehetőség

Sikeres próbajátékot kívánunk!

 

Győr, 2018. június 20.

Fűke Géza
igazgató